Pingdom Check

Vilkår for Saga Club-medlemskab

Enkeltpersoner, der er 12 år eller ældre, er berettigede til medlemskab. Virksomheder, organisationer og/eller andre enheder er ikke berettigede til medlemskab. Ved ansøgning om medlemskab, tillader ansøgeren Icelandair at anvende alle opbevarede oplysninger til markedsføring og PR. 

Ansøgere skal oplyse deres fulde navn for at deltage i Saga Club-programmet. Fulde navn betyder fornavn, mellemnavns forbogstav eller mellemnavn (hvis det findes) og familie- eller efternavn. Det fulde navn skal være det samme som navnet i medlemmets pas eller andet gyldigt rejsedokument (dvs. visum, Resident Alien Card, osv.). 

En ansøgning accepteres kun, hvis den er fuldført. Alle ansøgninger og meddelelser om ændring af adresse eller navne skal underskrives af ansøgeren/medlemmet. Personer under 18 år skal have tilladelse fra en forælder eller en juridisk værge til at blive Saga Club-medlem og nyde fordelene forbundet med Saga Club-medlemskab. Medlemmer under 18 år bekræfter, at de har tilladelse fra en forælder eller juridisk værge, når de bliver medlemmer af Saga Club.

Medlemmer må kun have én pointkonto. Et medlem kan når som helst udtræde af programmet ved at sende en skriftlig meddelelse til Icelandair Saga Club sammen med sit overklippede kort. Alle opsparede point annulleres derefter.  

Bemærk, at hver e-mailadresse kun kan tildeles ét medlem. 

Point-belønningssystemet 

  • To slags point tildeles: Saga-point og kortpoint. 
  • Saga-point bruges som belønning til rejser, indkvartering og billeje. 
  • Kortpoint bestemmer berettigelse til medlemskab af Saga Silver eller Saga Gold. 
  • Der er ingen rabat på opgradering af en børnebillet ved hjælp af point. 

Saga-kortene 

Saga Blue-kortet sendes til medlemmer, når deres første Icelandair flyaktivitet er blevet registreret på deres Saga Club-konto. Saga Club-medlemmer, som optjener 40.000 kortpoint inden for en 12-måneders periode, opgraderes til Saga Silver. 

Saga Club -medlemmer skal optjene 30.000 kortpoint inden for en 12-måneders periode for at medlemskabet fornyes. Saga Silver-medlemmer, som optjener 80.000 kortpoint inden for en 12-måneders periode, opgraderes automatisk til Saga Gold. 

Saga Gold -medlemmer skal optjene 70.000 kortpoint inden for en 12-måneders periode for at medlemskabet fornyes. 

Anmodninger om navneændring kan ikke behandles via telefon. En kopi af den understøttende juridiske dokumentation (f.eks. en retskendelse) skal indsendes via fax/post og er påkrævet ved enhver anmodning om navneændring. 

Optjening af point 

Alle Icelandair, Alaska Airlines og JetBlue ruteflyvninger giver både Saga-point og kortpoint. Medlemmet, som flyver med Icelandair, optjener point uanset hvem, der betaler for billetten. Kun billetter der viser en publiceret billetpris giver point. I tilfælde af en opgradering, gives point baseret på den reserverede og betalte klasse, ikke den opgraderede klasse. 

Point gives for fuldførte rejser. Der gives ikke point for billetter, der købes men ikke anvendes. 

Icelandair kan føje tjenestepartnere til programmet. Tjenester fra partnere, der er angivet i den nuværende pointtabel, giver Saga-point men ikke kortpoint. 

Lær mere om optjening af point

Arv

Saga Point kan ikke arves og kan ikke overføres i tilfælde af et medlems død. En enkelt juridisk arving kan dog få Saga-point overført til sin konto, hvis visse betingelser er opfyldt. En kopi af den understøttende juridiske dokumentation skal indsendes pr. post til Icelandairs gennemsyn og er påkrævet for enhver sådan transaktion.  

Dokumenterne skal indeholde følgende: 

  • Sagakortnummer for begge medlemmer (det afdøde og det modtagende medlem) 
  • Bekræftelse fra den relevante statslige myndighed, som angiver alle juridiske arvinger 
  • Underskrevet godkendelse fra andre juridiske arvinger 

Point-opgørelse

Medlemmer kan studere deres point-opgørelser på vores hjemmeside ved at indtaste deres brugernavn og adgangskode via login. 

Hvis noget er blevet forkert registreret eller mangler i din opgørelse, kan du sende os en kopi af din flybillet eller kopier af kvittering fra vore tjenestepartnere inden for de følgende 12 måneder. Det anbefales at opbevare alle flybilletter og boardingkort for at kunne kræve en rettelse. 

Indløsning af Saga-point 

Fra den 27. februar 2018 har Points and payment taget over som vores eneste indløsningsplatform for flyvninger. Booking med belønning vil kun være tilgængelig for medlemmer, der bruger deres American Express eller Arion Banki ledsagebillet. For at bestille sådanne billetter bedes du ringe til vores servicecenter på +354 5050-100. 

Opgraderinger med Saga Point: 

Når de flyver med Icelandair, har medlemmer af Icelandair Saga Club mulighed for at opgradere deres sæde og service i visse rejseklasser med deres Saga Point. Passagerer, der rejser på Economy Flex-billetter, kan opgradere til Saga Premium. 

Når medlemmer opgraderer med Saga Point, opgraderer de service og sæde og modtager alle service-fordele, der er tilgængelige for deres opgraderede rejseklasse. Medlemmerne tjener dog kun Saga Point i henhold til den betalte pris. Det er muligt at ansøge om en opgradering af dele af en flyvning, for eksempel bare den ene vej. 

Lær mere om at opgradere med Saga Point

Køb og deling af Saga Point

Medlemmer kan købe Saga Point til sig selv, eller til at give til nogen som gave, og de kan dele Saga Point mellem Saga Club-konti.Et transaktionsgebyr tilføjes hver transaktion. 

Point Forældelse 

Saga Point er gyldige i op til fire år, dvs. kalenderåret, hvor den pågældende flyvning foretages, og de følgende tre år. Hvis et medlem ikke har anvendt sine point til en belønningsflyvning eller andre tjenester på dette tidspunkt, bliver alle points, der er opsparet for det første år, ugyldige den 31. december. Uanvendte point optjent i løbet af det andet år bliver ugyldige ved udgangen af det følgende år. Alle Kortpoint bliver ugyldige efter et år. 

Saga Club Partnere 

Al information om Point-optjening og -indløsning hos Icelandair Saga Club-partnere kan findes på www.sagaclub.com

Diverse

Icelandair forbeholder sig retten til at afslutte eller ændre dets Frequent Flyer-program, Icelandair Saga Club, til enhver tid, med eller uden foregående varsel. Dette inkluderer retten til at ændre eller afslutte disse vilkår og betingelser, Medlemskabsguiden, point-strukturen, indløsningsvilkårene og kort-udstedelsesproceduren. Hvis programmet afsluttes, kan alle opsparede point blive annulleret. Icelandair vil gøre en rimelig indsats for at underrette medlemmerne, hvis det besluttes at afslutte programmet.  

Icelandair vil ikke være ansvarlig for tab eller skade som følge af sådanne ændringer af regler eller afslutning af programmet. Enhver ændring af disse vilkår og betingelser er bindende for medlemmet 30 dage fra underretning om ændring. Et medlem, der ikke kan acceptere ændringen, skal returnere kortet overklippet til Icelandair inden for 30 dage efter meddelelsen om ændring. Medlemmet vil blive anset for at have accepteret ændringerne ved brug af kortet eller bestilling eller brug af enhver belønning eller tilbudt fordel.  

Belønningsflyvninger må under ingen omstændigheder sælges. Icelandair forbeholder sig retten til at annullere belønningsflyvninger, der er opnået ulovligt.  

Manglende vilje til at overholde disse vilkår samt andre Icelandair Saga Club-vilkår, kan føre til konfiskation af et medlems kort og annullering af point.  

Alle flyvninger og tjenestebelønninger tilbydes med forbehold for ændringer og tilgængelighed. I nogle tilfælde har Icelandair indgået en aftale med andre parter om at yde visse tjenester til medlemmer som flyselskabspartnere, biludlejninger og hoteller. Icelandair kan tilføje visse partnere til programmet og/eller annullere et nuværende partnerskab. 

Icelandair vil gøre en rimelig indsats for at sikre, at disse tjenester vil være tilgængelige for medlemmer, men garanterer ikke deres tilgængelighed. 

Icelandair vil ikke være ansvarlig for tab eller skade forårsaget af levering eller manglende levering af dets partneres tjenester. Icelandair vil ikke være ansvarlig for tab eller skade forårsaget af udtrædelse af nogen af disse parter fra programmet. 

Award-flyvninger Vilkår og Betingelser