Pingdom Check

Skilmálar: Punktar og peningar

Almennt um Punkta og Peninga

Punktar og Peningar gerir Saga Club félögum kleift að nýta sér Vildarpunkta sem greiðslu fyrir almenn fargjöld. Félagar geta greitt fyrir fargjald, eldsneyti, skatta og önnur ófrávíkjanleg gjöld til allra áfangastaða Icelandair, ýmist að fullu eða að hluta með því að blanda saman Vildarpunktum og annarri greiðsluleið.

Vildarferðir, pakkaferðir og áframhaldandi flug með öðrum flugfélögum eru undanskilin þessari greiðsluleið. Hægt er að nota Saga Club gjafabréf sem greiðslu upp í hópabókanir og pakkaferðir. Icelandair áskilur sér rétt til að undanskilja ákveðin flug, farrými og áfangastaði frá greiðsluleiðinni.

Lágmarksfjöldi Vildarpunkta sem hægt er að nota upp í bókun er breytilegur eftir gjaldmiðlum. Ekkert hámark er á fjölda Vildarpunkta sem hægt er að nota fyrir þá þjónustuþætti sem greiðanlegir eru með Vildarpunktum. Verðgildi þeirra Vildarpunkta sem félagi kýs að nota upp í bókun getur verið breytilegt. Vildarpunktaupphæð sem birtist í bókunarvél er aðeins gild á þeim tímapunkti sem bókun á sér stað.

Fjöldi Vildarpunkta sem birtir eru við bókun er áætlaður og getur breyst við útgáfu bókunar þegar endanleg upphæð er reiknuð. Fjöldi Vildarpunkta sem teknir verða út verður þó aldrei meiri en sá fjöldi Vildarpunkta sem félagi valdi að nota og mun ekki hafa áhrif á upphæð sem tekin er af kreditkorti.

Þessir skilmálar eiga ekki við um Vildarferðir.

Punktasöfnun

Saga Club félagar safna bæði Vildarpunktum og Kortastigum fyrir almenn fargjöld sem greidd eru með Vildarpunktum, óháð fjölda Vildarpunkta sem notaðir voru til að bóka. Punktasöfnun er í samræmi við Vildarpunktareiknivél Saga Club.

Aðrar þjónustur og forfallagjald

Hægt er að kaupa viðbótarþjónustur þegar Vildarpunktar eru notaðir sem greiðsluleið, líkt og forfallagjald, aukna farangursheimild, breytingu á farseðli og fyrirframgreiddar máltíðir. Viðbótarþjónustur eru þó ekki greiðanlegar með Vildarpunktum, heldur greiðast með kreditkorti eða gjafabréfi við bókun.

Miðabreytingar

Bókunum sem greiddar hafa verið með Punktum og Peningum, að hluta eða að fullu, er hægt að breyta í samræmi við viðeigandi fargjaldaskilmála. Allar greiðslur sem tengjast breytingu á bókunum t.d. fargjaldamunur, skattar og gjöld, er ekki hægt að borga með Vildarpunktum, en hægt er að nota aðrar greiðsluleiðir.

Uppfærslur á milli farrýma

Saga Club félagar geta uppfært bókanir sem keyptar eru með Vildarpunktum frá Econony Flex fargjaldi upp á Economy Comfort eða frá Economy Comfort upp á Saga Class. Kynntu þér nánar reglur um uppfærslur fyrir Vildarpunkta.Aðrar uppfærslur þarf að greiða fyrir með öðrum greiðsluleiðum.

Afbókanir og endurgreiðslur

Þar sem Punktar og Peningar er greiðsluleið fyrir almenn fargjöld gilda sömu fargjaldaskilmálar um endurgreiðslur og á almennum farseðlum. Þess til viðbótar gilda eftirfarandi skilmálar:
Ef endurgreiðsla sem félagi á rétt á er lægri en eða jöfn peningagreiðslu í farseðli er öll endurgreiðslan greidd inn á kreditkort.
Ef endurgreiðsla sem félagi á rétt á er hærri en peningagreiðsla í farseðli er öll peningaupphæðin endurgreidd inn á kreditkort og afgangur endurgreiðslunnar greiddur í Vildarpunktum inn á Saga Club reikning félaga.

Félagamiðar

Félagamiða Icelandair American Express og Arion World Elite vinamiða er ekki hægt að nýta þegar greitt er með Punktum og Peningum. Félaga- og vinamiðar eru aðeins nýtanlegir með Vildarbókunum.