Mannauður | Icelandair
Pingdom Check

Mannauður

Félagið leggur áherslu á gott vinnuumhverfi og góða upplýsingagjöf sem stuðlar að frumkvæði og árangri starfsmanna. Leitast er við að efla faglega þróun starfsmanna svo þeir geti sem best sinnt starfi sínu, ráðið við þær breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð og fái tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi.

Jafnrétti kynjanna

Hjá Icelandair er lögð áhersla á að allir starfsmenn félagsins njóti jafnréttis og að fjölbreytileiki sé virtur og er það hluti af mannauðsstefnu félagsins. Þannig er best tryggt að sá mannauður sem félagið hefur yfir að ráða, sem m.a. felst í menntun, reynslu, færni og lífsviðhorfi starfsmanna, nýtist því best til framtíðar.

Þessi fókus að starfsmenn njóti jafnra tækifæra er hluti af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun fyrirtækisins sem hefur verið samþykkt af stjórn. Hlutföll kvenna og karla sem vinna hjá fyrirtækinu eru nánast jöfn.

Fyrirtækið hlaut jafnlaunavottun í byrjun árs 2019. Þá er Icelandair þátttakandi í Jafnvægisvog FKA en markmið hennar er að árið 2027 verði hlutfallið á milli kynja í framkvæmdastjórnum fyrirtækja á Íslandi 40/60. Þar að auki hefur Icelandair ákveðið að leggja fjögur Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna til grundvallar stefnu sinni í samfélagsábyrgð og er jafnrétti kynjanna eitt af þeim.

Stuðla að jafnrétti kynjanna

  • Tryggja jafnt kynjahlutfall á meðal stjórnenda félagsins – hlutfall karla eða kvenna verði ekki undir 40% árið 2025.
  • Fjölga stöðugildum kvenflugmanna um 25% miðað við núverandi stöðu.
  • Fjölga stöðugildum karl flugþjóna um 25% miðað við núverandi stöðu.
  • Fjölga konum í störfum flugvirkja með því að kynna flugvirkjastörf- og nám fyrir stúlkum.

Heilsa og öryggi starfsmanna

Heilsa og öryggi starfsmanna Icelandair er forgangsverkefni þar sem fyrirtækið leitast við að bjóða upp á aðlaðandi og spennandi vinnustað þar sem starfsmenn hafa tækifæri til að njóta sín sem best. Félagið hefur sett fram heilsu- og viðverustefnu. Hluti af þeirri stefnu er að bjóða upp á ýmis heilsutengd námskeið og aðgerðir til að efla heilsu og vellíðan starfsmanna.

Fræðsla og starfsþróun

Icelandair leggur áherslu á að ráða hæfasta fólkið, efla það með þjálfun og uppbyggilegri endurgjöf og tækifærum til starfsþróunar. Fræðslustarf innan félagsins er öflugt þannig að starfsmenn fái viðeigandi fræðslu til að sinna starfi sínu á framúrskarandi hátt.

Icelandair leggur áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum. Nýliðafræðsla er í boði fyrir alla nýja starfsmenn þar sem starfsemi fyrirtækisins er kynnt og lögð er áhersla á öryggismál og heilsu- og vellíðan.