Icelandair avslutter 2013 med passasjerrekord. | Icelandair
Pingdom Check
01/09/2014 | 12:00 AM

Icelandair avslutter 2013 med passasjerrekord.

Icelandairs trafikktall for desember 2013 er tilnærmet like de tidligere måneders tall, hvilket kun er positivt. Sammenlignet med tall fra desember 2012, ser vi en stigning på 18%.
• Antall passasjerer var i desember 2013 141.000 mot 119.000 passasjerer samme måned året før, hvilket innebærer en stigning på 18%.
•  2013 endte med en samlet stigning i antall passasjer på 12% i forhold til 2012, hvilket i tall er 2.257.000 passasjerer i 2013 mot 2.020.000 passasjerer i 2012.
 2013 var et rekordår for Icelandair, som aldri tidligere har transportert så mange passasjerer på internasjonale flyvninger som i 2013. Den årlige stigningen i Icelandairs passasjertall har de siste årene vært på mellom 12-18%, og fra 2009 og frem til nå ser vi samlet sett en stigning på 1 million passasjerer.
I 2014 har Icelandair større nettverk enn noensinne og kan tilby flyvninger til i alt 38 destinasjoner, hvor av 12 er i Nord-Amerika. Flyflåten vokser også i 2014 og Icelandair vil i år benytte 21 fly, alle av typen Boeing 757. 
Nyheter i 2014 er to nye canadiske destinasjoner, Edmonton i mars og Vancouver i mai. Utover dette flyr Icelandair til New York (Newark og JFK), Boston, Washington D.C., Orlando, Minneapolis/St. Paul, Denver, Seattle og Anchorage i USA og Toronto og Halifax i Canada.
Når man flyr med Icelandair til Nord-Amerika kan man enkelt og bekvemt stoppe på Island uten ekstra tillegg i billettprisen.