Icelandair introduserer biologisk nedbrytbart bestikk ombord | Icelandair
Pingdom Check
06/25/2019 | 4:36 PM

Icelandair introduserer biologisk nedbrytbart bestikk ombord

I vår søken etter miljøvennlige produkter har Icelandair inngått et samarbeid med Kaelisfor å utvikle det perfekte bestikket for måltider ombord, der både bestikk og embalasje er biologisk nedbrytbart! 

Vi er et av de første flyselskapene til å ta i bruk miljøvennlig bestikk, og det i god tid før det europeiske forbudet mot engangsbestikk i plast trer i kraft i 2021. Det nye bestikket vil bli introdusert ombord i løpet av de neste månedene.

Bestikket er egnet for både varme og kalde retter. Bestikket, tannpirkeren og embalasjen er laget av maisstivelse. 

Produkter av maisstivelse produserer betydelig mindre drivhusgasser enn tradisjonell plast gjennom sin levetid. Det er ingen netto økning i karbondioksid når de brytes ned, fordi plantene de er laget av absorberer samme mengde karbondioksid når de vokser. I tillegg produserer maisstivelseprodukter ingen giftige avgasser når det  forbrennes.  


Denne utviklingen er en del av en rekke miljøtiltak som Icelandair introduserer ombord på våre fly og ellers i virksomheten.