Pingdom Check

Vilkår og betingelser for Icelandair  Class Up 

 1. Følgende vilkår og betingelser («vilkår og betingelser») skal gjelde for et tilbud (“Tilbudet”) gitt av deg (“passasjer”, “du”) til Icelandair (“Icelandair”, “vi”, “oss”) som en mulighet til å oppgradere fra serviceklassen som opprinnelig ble kjøpt for reise med flyreisebonusprogrammet Icelandair til en eller to klasser høyere (“Oppgradering”).
 2. Du må være myndig i og i stand til å inngå en bindende avtale. Du skal anses å ha fullmakt til å opptre på vegne av og til å binde personen eller personene navngitt eller inkludert i tilbudet i disse vilkårene og betingelsene.
 3. Passasjerer kan kun sende inn ett tilbud per flyvning som er knyttet til den kjøpte billetten, og tilbud må alltid gis og betales ved hjelp av et kredittkort.
 4. Et tilbud, når innsendt av deg i forbindelse med en bestilling som gjøres med Icelandair, eller direkte med Icelandair eller indirekte på andre måter, og presentert for Icelandair, skal gi personen eller de personene som er angitt i tilbudet, underlagt disse vilkår og betingelser, rett til å bli vurdert for en oppgradering.
 5. Icelandair forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avgjøre om man ønsker å akseptere tilbudet, og det gir ingen garanti for at passasjerer vil bli oppgradert uavhengig av om det er seter er den tilgjengelige i serviceklassen de søker om i tilbudet.
 6. Du kan endre eller kansellere tilbudet når som helst før 3 virkedager før avreise og klokkeslett, forutsatt at tilbudet ditt ikke allerede er godkjent av Icelandair, så lenge kredittkortet ikke er belastet. Men, hvis tilbudet blir godtatt før du avbryter, eller gjør endringer i tilbudet, er du juridisk bundet til å fullføre betalingen for prisen i den opprinnelige tilbudet.
 7. Et tilbud som samsvarer med disse vilkårene og betingelsene skal gjelde (“Gyldig tilbud”) fra tidspunktet for oversendelsen til Icelandair, hvor tilbudet utløper ved avreisedato og -klokkeslett, eller, i tilfelle flyvningen er forsinket, tidspunktet når flyets dører er lukket for avgang. Videre, dersom du avbryter tilbudet er ikke tilbudet lenger gyldig.
 8. Hvis Icelandair må omplassere deg på en annen flyvning uansett årsak, vil tilbudet du ga på den originale bestillingen overføres til den nye flyvningen med forbehold om tilgjengelighet på den oppgraderte klassen.
 9. Icelandair kan akseptere tilbudet når som helst i løpet av perioden det forblir en gyldig tilbud. Ved Icelandair godtar du tilbudet, kredittkortet belastes hele beløpet så snart du har godtatt det, og Icelandair vil utstede en ny billett som reflekterer oppgraderingen for hver passasjer inkludert i den opprinnelige flyvningen. Totalbeløp belastet vil inkludere alle gjeldende skatt og avgifter (hvis noen) for oppgraderingen. Totalbeløpet som må du betale til oss vil opplyses for deg før du sender tilbudet. En oppgradering som er utstedt av Icelandair kan kun endres eller overføres i samsvar med gjeldende prisregler og transportbetingelser.
 10. Det utbetales ingen refusjon, kreditter eller bytte når tilbudet er godtatt av Icelandair og kredittkortet er belastet, unntatt under følgende forhold:
 11. Flyvningen som tilbudet ble akseptert for, og du ble oppgradert til, ble kansellert, og Icelandair må omplassere seg på en annen flyvning, men serviceklassen på den opprinnelige bestillingen, vil du refunderes for oppgraderingen til betalingskortet som ble brukt til å betale for oppgraderingen, og Icelandair skal ikke har ytterligere ansvar overfor deg.
 12. Tilbudet ble akseptert og du ble gitt en oppgradering, men du fikk ikke sitte i den oppgraderte serviceklassen av årsaker som skyldes Icelandair, inkludert men ikke begrenset til, endring i utstyr, forsinkelse i flyforbindelser som førte at du mistet flyvningen du ble oppgradert til, men ekskluderer årsaker som er en følge av dine handlinger, inkludert men ikke begrenset til, dine egne brudd ved å velge å endre flyvning eller at du mistet en forbindelse.
 13. Du har rett til tilbakebetalinger, kreditter eller bytte i henhold til gjeldende prisregler og/eller våre transportbetingelser.
 14. Hvis refusjoner godkjennes, vil de bli behandlet i den valutatypen som er basisvalutaen som oppgraderingsbeløpet ble belastet i.
 15. Billettbetingelser som avbestillingsregler og endringsavgifter endres ikke når passasjer får et oppgraderingstilbud akseptert. Passasjer får ikke ekstra Saga Points ved aksept av Class Up. Økt bagasjekvote gjelder for den som mottar oppgraderingen.
 16. Hvis passasjeren endrer billetten, har Icelandair ingen forpliktelse til å sette dem i oppgradert klasse, med mindre de betaler for oppgraderingen i henhold til flyselskapers’ standardvilkår for endring og betingelser knyttet til prisklassen for den opprinnelige billetten.
 17. Icelandair garanterer ikke bestemte seteplasseringer til passasjerer med tilbud som er godtatt og som oppgraderes.
 18. Icelandair forbeholder seg retten til å variere, og på annen måte endre disse vilkårene etter eget forgodtbefinnende. Unntatt som beskrevet i foregående setning, vil ingen variasjon, endring eller fraskrivelse i disse vilkår og betingelser vil være bindende for Icelandair med mindre det gjøres skriftlig og undertegnes av en autorisert person i en ledende stilling hos Icelandair.
 19. Disse betingelsene og vilkårene skal leses i sammenheng med Icelandairs transportbetingelser, bruksvilkår for nettstedet, og retningslinjer for personvern og sikkerhet som du kan lese på icelandair.com.