Pingdom Check

Betingelser for Saga Club-medlemskap

Personer, 12 år eller eldre, er kvalifisert for medlemskap. Selskaper, organisasjoner og/eller andre enheter er ikke kvalifiserte for medlemskap. Ved å søke om medlemskap autoriserer søkeren Icelandair til å bruke all lagret informasjon for markedsføring og PR-formål.

Søkere må oppgi fullt navn til å delta i Saga Club. Fullt navn betyr fornavn og familie eller etternavn. Fullt navn må være det samme som navnet i medlemmets pass eller andre gyldige reisedokumenter (dvs. Visa, Resident Alien Card, osv.).

Søknaden vil bare godtas dersom den er helt utfylt. Alle søknader og varsler om adresseendringer eller navn må signeres av søkeren/medlemmet.

Medlemmer kan kun ha én konto. Et medlem kan si opp programmet når som helst ved å sende skriftlig varsel til Icelandair Saga Club sammen med det oppkuttede kortet sitt. Alle opptjente poeng vil da bli annullert. Legg merke til at hver e-postadresse kan kun tildeles ett medlem.

System for bonuspoeng

  • Det gis to typer poeng: Saga poeng og Card poeng.
  • Saga poeng brukes på reiser, overnattinger eller leiebiler.
  • Card poeng gir rett til medlemskap i Saga Silver eller Saga Gold.
  • Ingen barnerabatt er ved oppgradering med poeng.

Saga kort

Saga Blue-kortet sendes til medlemmer etter den første Icelandair flyvningen er registrert i deres Saga Club-konto. Saga Club-medlemmer som mottar 40 000 Card-poeng i løpet av en 12-månedersperiode oppgraderes til Saga Silver.

Saga Silvermedlemmer må tjene 30 000 Card-poeng i løpet av en 12-månedersperiode for at medlemskapet skal fornyes. Saga Silver-medlemmer som tjener 80 000 Card-poeng i løpet av en 12-månedersperiode blir automatisk oppgradert til Saga Gold.

Saga Goldmedlemmer må tjene 70 000 Card-poeng i løpet av en 12-månedersperiode for å fornye medlemskapet.

Forespørsler om navneendring kan ikke behandles over telefonen. En kopi som støtter juridisk dokumentasjon (f.eks. rettskjennelse) må sendes på faks/e-post, og vil kreves for alle forespørsler om navneendring.

Tjene poeng

Alle Icelandair, Alaska Airlines og Jet Blue ruteflyvninger gir både Saga poeng og Card poeng. Medlemmet som flyr med Icelandair tjener poeng uavhengig av hvem som betaler for billetten. Bare billetter som angir en publisert pris gir poeng. Ved en oppgradering, gis det poeng basert på bestilt og betalt klasse, ikke oppgradert klasse.

Poengene gis for fullførte reiser. Ingen poeng gis for billetter som er kjøpt, men ikke brukt. Icelandair kan legge til flere servicepartnere i programmet. Tjenester av partnere angitt i gjeldende den poengtabellen gir Saga poeng, men ikke Card poeng.

Lær mer om opptjening av poeng.

Arv

Saga Points kan ikke arves og ikke overføres i tilfelle et medlem dør. Men én juridisk arving kan få Saga Points overført til hans/ hennes konto hvis spesielle betingelser er oppfylt. En kopi av som støtter juridisk dokumentasjon må sendes i posten for Icelandairs gjennomgang, og de må brukes for slike transaksjoner.

Dokumentene må inneholde følgende:

  • Icelandair Saga Points-nummer til begge medlemmene (den avdøde og medlemmet)
  • Bekreftelse fra offentlige myndigheter som oppgir alle juridiske arvinger
  • Signert godkjenning av andre juridiske arvinger

Kontoutskrift for poeng

Medlemmer kan se kontoutskriften på nettstedet vårt ved å angi brukernavn og passord gjennom påloggingen. 

Hvis noe er blitt registrert på feil måte eller utelatt i kontoutskriften, kan du sende oss en kopi av flybilletten eller kopier av kvitteringer fra våre servicepartnere i løpet av de neste 12 månedene. Det anbefales at alle fly og ombordstigningskort beholdes for å kunne bestille en korrigering.

Innløse Saga Points

Når du har samlet opp et tilstrekkelig antall Saga Points, kan du søke om en Travel Award eller en service Award. Medlemmer må bestille Travel Awards på Icelandair Saga Club sitt nettsted eller kontakte Saga Club Medlemsservice. Saga poeng kan brukes for venner og familie.

Bonusflygninger kan tas når som helst, hele året. Plasstilgjengelighet avhenger av tilbud og etterspørsel. Bestilling av Travel Awards på planlagte Icelandair flyvninger kan endres etter billetter er utstedt for et endringsgebyr.

Medlemmer må ha et gyldig kort og må ha akkumulert nok poeng for å kvalifisere for reise eller service Award som det søkes om. Saga poeng kan ikke brukes som delbetaling for en flybillett.Lær mer om å innløse poeng.

Oppgraderinger med Saga poeng

Når du flyr med Icelandair, har Icelandair Saga Club muligheten til å oppgradere setet sitt og service for visse reiseklasser med sine Saga poeng. Passasjerer som reiser på Economy Class FLEX-priser kan oppgradere til Economy Comfort og Economy Comfort-passasjerer kan oppgradere til Saga Class.


Når andre medlemmer oppgraderer for Saga poeng oppgraderer de service, setet og mottar all servicefordeler du har tilgang til i sin oppgraderte reiseklasse. Men, medlemmer kan tjene Saga Points i henhold til prisen som er betalt. Det er mulig å søke om oppgradering på deler av flyvninger, for eksempel kun én vei.
Kjøp og del Saga Points.


Medlemmer kan kjøpe Saga Points til seg selv, eller gi noen en gave, og de kan dele Saga Points mellom Saga Club-kontoer. Transaksjonsgebyr legges til hver transaksjon.

Lær mer om oppgradering for Saga Points.

Poengenes varighetstid

Saga Points er gyldige i opptil fire år, dvs. Kalenderåret under når den respektive flyvningen gjennomføres og de tre etterfølgende årene. Hvis en ikke har benyttet hans/ hennes poeng til en gratis flytur eller andre tjenester på den tiden, vil alle de akkumulerte poengene fra det første året utløpe 31. Desember. Ubrukte opptjente poeng i løpet av det andre året blir ugyldig i slutten av etterfølgende år. Alle Card-poeng blir ugyldig etter ett år.

Saga Club-partnere

All informasjon om poengopptjening og -innløsning hos Icelandair Saga Club-partnere finner du her Innløse poeng

Diverse

Icelandair forbeholder seg retten til å avslutte eller endre eksisterende bonusprogram for fly, Icelandair Saga Club, når som helst, med eller uten forvarsel. Dette inkluderer retten til å endre eller avslutte disse vilkårene og betingelsene, Medlemsksveilederen, poengstruktur, innløsningsvilkår og prosedyren for kortutstedelse. Hvis programmet avsluttes, kan alle opptjente poeng slettes. Icelandair vil gjøre en rimelig innsats for å varsle medlemmer dersom man velger å avslutte programmet.

Icelandair skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som følge av slike endringer i regler eller avslutning av programmet. Enhver endring i disse vilkårene er bindende for medlemmet 30 dager fra melding om en endring. Et medlem som ikke godtar endringen skal returnere kortet, skjært i to, til Icelandair innen 30 dager etter varsel om endring. Medlemmet anses for å ha godkjent endringene om bruk av kortet, eller å bestilling eller bruk av Award eller andre fordeler som tilbys.

Bonusflygninger skal ikke under noen omstendigheter selges. Icelandair forbeholder seg retten til å kansellere bonusflygninger som er feilaktig oppnådd.

Uvillighet til overholdelse av disse vilkårene, samt andre Icelandair Saga Club-vilkår, kan føre til konfiskering av medlemskort og kansellering av poeng.

Alle flyvningen og service Awards er med forbehold om endringer og tilgjengelighet. I visse tilfeller har Icelandair inngått samarbeid med andre parter for å levere visse tjenester til medlemmer, som flyselskaper, bilutleieselskaper og hoteller. Gjeldende parter (partnere) er: Alaska Airlines, Finnair og Air Island. Icelandair Saga Shop og Saga Kitchen, Hertz Car Rental og Sixt Car Rental. Radisson BLU og Park Inn Hotels. Radisson® og Park Plaza®, Icelandair Hotels, HiltonHonors og Points.com. Icelandair kan legge til visse partnere til programmet og/eller avbryte nåværende partnerskap.

Icelandair vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at disse tjenestene vil være tilgjengelige for medlemmer, men garanterer ikke tilgjengelighet.

Icelandair skal ikke være ansvarlig for tap eller skader forårsaket av kjøp eller ikke kjøp av våre partnertjenester. Icelandair skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår ved uttrekking av noen av partene fra programmet.

Vilkår og betingelser for bonusreiser