Pingdom Check

Betingelser for Saga Club-medlemskap

Personer som er 12 år eller eldre er kvalifisert til medlemskap. Bedrifter, organisasjoner og/eller andre enheter er ikke kvalifisert for medlemskap. Når man søker om medlemskap, autoriserer søkeren Icelandair til å bruke all lagret informasjon til markedsførings- og PR-formål. 

Søkere må oppgi fullt navn for å delta i Saga Club-programmet. Fullt navn betyr fornavn, mellomnavnets initial eller mellomnavn (hvis aktuelt), samt familienavn eller etternavn. Fullt navn må være det samme som navnet på medlemmets pass eller annet gyldig reisedokument (dvs. Visum, Resident Alien Card, etc.). 

Søknaden vil bare bli akseptert dersom den er fullstendig utfylt. Alle søknader og meldinger om endring av adresse eller navn må være underskrevet av søker/medlem. Personer under 18 år må ha samtykke fra en forelder eller en verge for å bli Saga Club-medlem og for å nyte godt av fordelene knyttet til Saga Club-medlemskapet. Medlemmer under 18 bekrefter at de har samtykke fra en forelder eller en verge når de blir Saga Club-medlem.

Medlemmer kan bare ha én poeng-konto. Medlemmet kan tre ut av programmet når som helst ved å sende skriftlig melding til Icelandair Saga Club, sammen med hans eller hennes kort, kuttet i to. Alle oppsamlede poeng vil da bli kansellert.  

Legg merke til at hver e-postadresse kun kan tildeles ett medlem. 

System for bonuspoeng

  • Det gis to typer poeng: Saga poeng og Card poeng.
  • Saga poeng brukes på reiser, overnattinger eller leiebiler.
  • Card poeng gir rett til medlemskap i Saga Silver eller Saga Gold.
  • Ingen barnerabatt er ved oppgradering med poeng.

Saga kortene

Saga Blue-kort sendes til medlemmer etter at den første Icelandair-turen deres er registrert på Saga Club-kontoen deres. Saga Silver Saga Club-medlemmer som tjener 40 000 kortpoeng innenfor en 12-måneders periode blir oppgradert til Saga Silver. 

Saga Silver-medlemmer må tjene 30 000 kortpoeng innenfor en 12-måneders periode for at medlemskapet skal fornyes. Saga Gold Saga Silver-medlemmer som tjener 80 000 kortpoeng innenfor en 12-måneders periode blir oppgradert til Saga Gold. 

Saga Gold-medlemmer må tjene 70 000 kortpoeng innenfor en 12-måneders periode for at medlemskapet skal fornyes. 

Søknader om navneendring kan ikke behandles over telefon. En kopi av underbyggende juridisk dokumentasjon (f.eks. rettskjennelse) må sendes via faks/post og vil være nødvendig for alle søknader om navneendring. 

Tjene poeng

Alle Icelandair-, Alaska Airlines- og JetBlue-flyvninger gir både Saga Points og Card Points. Medlemmet som flyr med Icelandair tjener poeng uansett hvem som betaler for billetten. Kun billetter som angir en publisert billettpris vil gi poeng. I tilfelle oppgradering, blir det gitt poeng basert på kortet og betalt klasse, ikke den oppgraderte klassen. 

Poeng blir gitt for fullført reise. Det gis ingen poeng for billetter som er kjøpt, men ikke brukt. 

Icelandair kan legge servicepartnere til programmet. Tjenester hos partnere som er angitt i den gjeldende poengtabellen gir Saga-poeng, men ikke kortpoeng. 

Lær mer om opptjening av poeng.

Arv

Saga Points er ikke arvelige, og kan ikke overføres ved medlemmets død. En juridisk arving kan imidlertid få Saga Points overført til sin konto dersom visse betingelser er oppfylt. En kopi av støttende juridisk dokumentasjon må sendes pr. post for Icelandairs gjennomgang, og vil være nødvendig for slike transaksjoner.

Dokumentene må inneholde følgende: 

  • Icelandair Saga Points-nummer til begge medlemmene (den avdøde og medlemmet)
  • Bekreftelse fra offentlige myndigheter som oppgir alle juridiske arvinger
  • Signert godkjenning av andre juridiske arvinger

Kontoutskrift for poeng

Medlemmer kan se poengstatusen sin på nettstedet vårt ved å logge på med brukernavn og passord. 

Korreksjon av poengutskrifter Hvis noe har blitt feilaktig registrert eller blitt utelatt i kontoutskriften, kan du sende oss en kopi av flybilletten eller kopier av kvitteringene fra våre servicepartnere innen de neste 12 månedene. Det er også lurt å spare på alle flybilletter og ombordstigningskort, for å kunne kreve korreksjoner. 

Innløse Saga Points

Fra og med 27. februar 2018 har Poeng og betaling tatt over som våre eneste plattform for innløsing av flyvning. Belønningsbestilling vil bare være tilgjengelig for medlemmer som bruker American Express eller Arion Banki-følgesvennbillett. For å bestille slike billetter, ring vårt servicesenter på +354 5050-100. 

Oppgraderinger med Saga Points 

Når du flyr med Icelandair, kan du som medlem av Icelandair Saga Club få muligheten til å oppgradere sete og service på enkelte reiseklasser, ved hjelp Saga-poengene. Passasjerer som reiser på Economy Flex-priser kan oppgradere til Saga Premium. 

Når medlemmer oppgraderer for Saga-poeng oppgraderes tjenesten og setet, og de mottar alle servicefordelene som er tilgjengelige på den oppgraderte reiseklassen. Men medlemmer opptjener Saga-poeng i henhold til betalt billettpris. Det er mulig å søke om en oppgradering på deler av flyreisen, for eksempel bare én vei. 

Lær mer om oppgradering med Saga Points

Kjøp og del Saga Points

Medlemmer kan kjøpe Saga Points til seg selv, eller gi dem som en gave, og de kan dele Saga Points mellom Saga Club-kontoer.Et transaksjonsgebyr blir lagt til hver transaksjon. 

Poengavskrivning

Avskrivninger Saga-poeng er gyldige i inntil fire år, dvs. kalenderåret når de respektive flyvningene er gjort, og de tre påfølgende årene. Dersom et medlem ikke har brukt poengene sine på en bonusreise eller -tjeneste innen den tiden, vil alle poengene som er oppsamlet for det første året bli annullert den 31. desember. Ubrukte poeng opptjent i løpet av andre året blir annullert på slutten av året etter. Alle kortpoeng blir ugyldige etter ett år. 

Saga Club-partnere

All informasjon om poengopptjening og -innløsning hos Icelandair Saga Club-partnere finner du her Innløse poeng

Diverse

Andre bestemmelser Icelandair forbeholder seg retten til å avslutte eller endre sitt bonusprogram, Icelandair Saga Club, til enhver tid, med eller uten forvarsel. Dette inkluderer retten til å endre eller avslutte disse vilkårene, medlemsguiden, poengstrukturen, innløsningsvilkårene og prosedyrene for kortutstedelse. Hvis programmet avsluttes, kan alle oppsamlede poeng bli kansellert. Icelandair vil gjøre en rimelig innsats for å varsle medlemmer hvis det blir besluttet å avslutte programmet.

Icelandair kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av slike endringer i regler eller avslutning av programmet. Enhver endring i disse vilkårene skal være bindende for medlemmer 30 dager fra melding om endringen. Et medlem som ikke godtar endringen skal returnere kortet, klippet i to, til Icelandair innen 30 dager etter kunngjøring om endringer. Medlemmet vil bli ansett som å ha akseptert endringene ved bruk av kortet, eller ved bestilling eller bruk av bonuser eller fordeler som tilbys.

Bonusreiser kan ikke under noen omstendigheter selges. Icelandair forbeholder seg retten til å kansellere bonusreiser som har blitt oppnådd på feilaktig grunnlag.

Uvillighet til å overholde disse betingelsene, samt andre Icelandair Saga Club-vilkår, vil kunne føre til inndragning av medlemmets kort og kansellering av poeng.

Alle fly- og servicebonuser tilbys med forbehold om endringer og tilgjengelighet. I visse tilfeller har Icelandair inngått avtale med andre parter om å yte visse tjenester til medlemmer, slik som flyselskapspartnere, bilutleiepartnere og hoteller. Icelandair kan legge partnere til programmet og/eller avbryte nåværende partnerskap. 

Icelandair vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at disse tjenestene vil være tilgjengelige for medlemmene, men garanterer ikke slik tilgjengelighet. 

Icelandair skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av denne bestemmelsen eller levering som ikke utføres av partneres tjenester. Icelandair kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av utmelding av noen av disse partene fra programmet. 

Vilkår og betingelser for bonusreiser