Pingdom Check

Vilkår og betingelser for seter med mer beinplass

 1. Seter med mer beinplass
  1.1. Seter med mer beinplass gir deg beinplass på 86 cm eller mer, og er tilgjengelige på seteradene ved nødutgangene og andre utvalgte seterader i Economy Class. Setene med mer beinplass er kun tilgjengelige på flyvninger som betjenes av Icelandair. Det tas forbehold om tilgjengelighet.
  1.2. Flybestillingen din må være bekreftet for at du skal kunne bestille et sete med mer beinplass, og setet må være betalt på bestillingstidspunktet.
  1.3. Kjøp av seter med mer beinplass berettiger ikke passasjerer til økning i maksgrensen for bagasje eller andre fasiliteter eller tjenester om bord eller på bakken. Saga Points kan kun opptjenes eller løses inn i seter med mer beinplass når setet kjøpes om bord, ikke før reisen
  1.4. Icelandair forbeholder seg retten til å endre satsene og/eller vilkårene og betingelsene for setene med mer beinplass når som helst før kjøpstidspunktet, med eller uten forvarsel.
 2. Seteendringer
  2.1. De tildelte setene med mer beinplass er alltid knyttet til flybilletten din og kan ikke overføres til en annen passasjer eller til en ny flyvning eller destinasjon.
  2.2. Icelandair forbeholder seg retten til å endre tildelingen av seter med mer beinplass til enhver tid, også etter ombordstigning. Dette kan være nødvendig av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker. Vi gjør alt vi kan for å oppfylle spesifikke seteforespørsler, men vi kan ikke garantere tildeling av seter.
  2.3. Hvis vi skulle se oss nødt til å endre ditt sete med mer beinplass, vil vi tilstrebe å gi deg et egnet alternativt sete. Et egnet alternativ er definert som et sete med mer beinplass – minst 86 cm. I tillegg tilstreber vi i første omgang å plassere gruppen din samlet, og deretter, hvis mulig, i samsvar med ditt valg av sete ved vinduet, i midten eller ved midtgangen.
 3. Refusjoner
  3.1. Du får ikke refusjon for et sete med mer beinplass hvis du avbestiller eller endrer flyvningen din, blir ufrivillig oppgradert eller ikke oppfyller kravene til å sitte i et sete av den typen du har valgt.

  Unntak: 
  1. En passasjer har rett på refusjon hvis Icelandair kansellerer flyvningen, eller under andre omstendigheter som skyldes driftsmessige eller sikkerhetsmessige hensyn når vi ikke er i stand til å gi deg et egnet alternativt sete.
  2. Hvis du betaler for oppgradering til Saga Premium, refunderer vi deg for setet med mer beinplass.
  3. Dersom du har kjøpt avbestillingsforsikring for reisen din fra Icelandair da du kjøpte billetten, dekker denne avgiften også kjøp av sete med mer beinplass. Les om våre vilkår og betingelser.

 4. Seter ved nødutgang
  4.1. En passasjer som sitter i et sete ved en nødutgang, må være minst 12 år gammel, være fysisk og psykisk i stand til å bidra ved en nødsituasjon og kunne lese og forstå muntlige instrukser på engelsk.
  4.2. Passasjeren må være ved god helse under innsjekking, ombordstigning og under flyvningen, og må ikke være påvirket av noe rusmiddel.
  4.3. Gravide kvinner og passasjerer som reiser med spedbarn, kan ikke sitte i seter ved nødutgang.
  4.4. Passasjerer som reiser med spedbarn, kan ikke sitte i seter ved nødutgang, eller på raden rett foran eller bak nødutgangen.
  4.5 Passasjerer som reiser med dyr i kabinen, kan ikke sitte i seter ved nødutgang.
  4.5. Passasjerer som trenger lengre setebelte, kan ikke sitte i seter ved nødutgang.
 5. Passasjerer som trenger spesiell assistanse
  5.1. Passasjerer som trenger spesiell assistanse kan reservere seter med mer beinplass, gitt at de overholder reglene som er omtalt i avsnitt 4 – seter ved nødutgang.
  5.2. Passasjerer med spesiell assistanse inkluderer følgende:
            • Mindreårige som reiser alene
            • Passasjerer som reiser med bærbare oksygenkonsentrator (POC)-systemer 
            • Passasjerer som er blinde eller døve
            • Passasjerer med en intellektuell eller utviklingsmessig hemming
            • Passasjerer som trenger rullestol-assistanse eller som har redusert bevegelighet
            • Passasjerer som krever medisinsk tillatelse for å fly
            • Passasjerer som reiser med førerhund eller servicehund
  5.3. Hvis du trenger spesiell assistanse, men ikke velger å betale for et sete med mer beinplass før innsjekkingen åpner for flyvningen, blir du automatisk tildelt et passende sete før avgang. Hvis du trenger spesiell assistanse for reisen din, kontakt Icelandair direkte.