Pingdom Check

Vilkår og betingelser for seter med bedre beinplass

 1. Seter med bedre beinplass
  1.1. Seter med bedre beinplass gir deg beinplass på 86 cm eller mer, og er tilgjengelige på seteradene ved nødutgangene og andre utvalgte seterader i Economy Class. Setene med bedre beinplass er kun tilgjengelige på flygninger som betjenes av Icelandair, og det tas forbehold om tilgjengelighet.
  1.2. Flybestillingen din må være bekreftet for at du skal kunne bestille et sete med bedre beinplass, og setet må være betalt på bestillingstidspunktet.
  1.3. Kjøp av seter med bedre beinplass berettiger ikke passasjerer til opptjening av flere Saga Points, økning i maksgrensen for bagasje eller andre fasiliteter eller tjenester om bord eller på bakken. Saga Points kan kun opptjenes eller løses inn i seter med bedre beinplass når setet kjøpes om bord, ikke før reisen.
  1.4. Icelandair forbeholder seg retten til å endre satsene og/eller vilkårene og betingelsene for setene med bedre beinplass når som helst før kjøpstidspunktet, med eller uten forvarsel.

 2. Seteendringer
  2.1. De tildelte setene med bedre beinplass er alltid knyttet til flybilletten din og kan ikke overføres til en annen passasjer, eller til en ny flyvning eller destinasjon.
  2.2. Icelandair forbeholder seg retten til å endre tildelingen av seter med bedre beinplass til enhver tid, også etter ombordstigning. Dette kan være nødvendig av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker. Vi gjør alt vi kan for å oppfylle spesifikke seteforespørsler, men vi kan ikke garantere tildeling av seter.
  2.3. Hvis vi skulle se oss nødt til å endre ditt sete med bedre beinplass, vil vi tilstrebe å gi deg et egnet alternativt sete. Et egnet alternativ er definert som et sete med bedre beinplass – minst 86 cm. I tillegg tilstreber vi i første omgang å plassere gruppen din samlet, og deretter, hvis mulig, i samsvar med ditt valg av sete ved vinduet, i midten eller ved midtgangen.

 3. Refunderinger
  3.1. Du blir ikke refundert for et sete med bedre beinplass hvis du avbestiller flygningen din eller endre , blir ufrivillig oppgradert eller ikke overholder kravene til å sitte i et sete av den typen du har valgt.

  Unntak: 
  1. En passasjer har rett på refusjon hvis Icelandair kansellerer flygningen, eller under andre omstendigheter som skyldes driftsmessige eller sikkerhetsmessige hensyn når vi ikke er i stand til å gi deg et egnet alternativt sete.
  2. Hvis du betaler for oppgradering til Saga Premium, refunderer vi deg for setet med bedre beinplass.
  3. Dersom du kjøpte avbestillingsforsikring for reisen din fra Icelandair da du kjøpte billetten, dekker denne avgiften også kjøp av sete med bedre beinplass. Les om vilkårene og betingelsene.

 4. Seter ved nødutgang
  4.1. En passasjer som sitter i et sete ved en nødutgang, må være minst 12 år gammel, være fysisk og psykisk i stand til å bidra ved en nødsituasjon og kunne lese og forstå muntlige instrukser på engelsk.
  4.2. Passasjeren må være ved god helse under innsjekk, ombordstigning og overfart, og må ikke være påvirket av berusende stoffer.
  4.3. Gravide kvinner og passasjerer som reiser med spedbarn, kan ikke sitte i seter ved nødutgang.
  4.4. Passasjerer som reiser med dyr i kabinen, kan ikke sitte i seter ved nødutgang.
  4.5. Passasjerer som trenger lengre setebelte, kan ikke sitte i seter ved nødutgang.