Reise med dyr | Icelandair
Pingdom Check

Reise med dyr

Vi er stolte av å sørge for at alle dyr reiser like godt som passasjerene våre gjør.  Alle dyr som transporteres med Icelandair reiser i et spesielt klimakontrollert transportområde i oppbevaringsområdet av flyet.

The animal in hold service and the emotional support animal service are currently available between Keflavík and the following destinations: Boston and Copenhagen. The list of destinations is periodically reviewed and may be opened up to additional cities, depending on our flight schedule

For more information or to book the service, please contact our service center.

Please note that due to the circumstances surrounding COVID-19, our flight schedule can change with short notice. If you have booked an animal for transport in the hold area of the plane, and the flight has been canceled, the animal will be booked on the next available direct flight with Icelandair. We are unable to book connecting flights with other airlines for pets.  

 • Kontakt Icelandair Service Center, med alle nødvendige dokumenter og skjemaer, minimum to virkedager på forhånd, for å reservere plass for et dyr.
 • For passasjerer med dyr er maksimum oppholdstid ved transitt på Keflavik flyplass tre timer.
 • En Icelandair Stopover på Island er forbudt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i to ukers karantene.
 • Maksimalt fire dyrebur kan fraktes i lasterommet på hvert fly. To dyr kan imidlertid dele et bur hvis de er små og av samme art.
 • Maksimalt ett hjelpe- eller emosjonelt støttedyr kan fraktes i kabinen på hver flyvning. Dyr kan ikke aksepteres for reiser i kabinen én vei dersom passasjeren har en tur-retur billett.
 • Icelandair kan ikke godta dyr i lasterommet eller i kabinen hvis en annen transportør betjener deler av ruten.
 • Det eneste hjelpedyret eller emosjonelle støttedyret som er tillatt i kabinen på Icelandair-flyvninger, er hunder. 
 • Bare hunder og katter er tillatt i flyets lasterom.
 • Følgende dyreraser er ikke akseptert på Icelandair-flygninger: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu og Dogo Argentino.  

Passasjeren må inneha alle dokumenter for assistansedyret som kreves av transittlandets og/eller destinasjonens myndigheter. Icelandair kan ikke holdes ansvarlig dersom adgang til eller passasje gjennom et land nektes.  

Priser

Avgiften for transport av dyr er følgende:

SONE 1* SONE 2* SONE 3*
Pris per kasse 1053 NOK 1237 NOK 1455 NOK

Sone 1 - Innen Europa
Sone 2 - Mellom Island og Nord-Amerika
Sone 3 - Mellom Europa og Nord-Amerika

Spesielle regler for transport av dyr til/via Storbritannia/Irland

Alle dyr som reiser til Storbritannia/Irland må transporteres med Icelandair Cargo.

Kontakt Icelandair Cargo for mer informasjon om transport av dyr til Storbritannia/Irland.

Dyr for emosjonell støtte anerkjennes IKKE som assistansedyr av UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. Derfor kan ikke Icelandair godta dem for transport til Storbritannia/Irland.

Bestill dyretransport

 • For å bestille dyretransport i lasterommet på flyet, vennligst kontakt Icelandairs servicesenter. Når du bestiller transport for et dyr, må passasjeren oppgi eksakte mål og vekt for buret (inkludert dyret på innsiden) for bekreftelse.
 • De eneste dyrene som er tillatt i lasterommet på Icelandair-flyvninger, er hunder og katter. Vær oppmerksom på at katter kun er tillatt i lasterommet på flyet, ikke i kabinen.
 • Maksimale dimensjoner for buret er 36 tommer (lengde) x 25 tommer (bredde) x 27 tommer (høyde). Den kombinerte vekten av dyr og bur kan ikke overskride 40 kg
 • Passasjeren må ha med eget dyrebur. Vi godtar kun dyr i IATA-godkjente bur.
 • Mange land krever obligatorisk karantene av dyr ved ankomst. Det er passasjerens ansvar å ta rede på kravene til destinasjonslandet. Kontakt ambassaden i destinasjonslandet for å avgjøre om en reise med dyr er tillatt, før du bestiller transport for dyret.

Å reise med et opptrent og godkjent hjelpedyr

Servicedyr er en hund som har blitt trent opp til å assistere en funksjonshemmet person og har blitt kvalifisert av en interesseorganisasjon og oppfyller alle medlemskriteriene til Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), som er de autoriserende organene for hjelpehundorganisasjoner over hele verden. Icelandair godtar kun spesifikt trente og sertifiserte hjelpehunder om bord. Hjelpehunden må være en støtte for den reisende. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn seks måneder.

 • Det eneste hjelpedyret som er tillatt i kabinen på Icelandair-flyvninger er hunder. 
 • For passasjerer med assistansedyr er maksimum oppholdstid ved transitt på Keflavik flyplass tre timer.
 • En Icelandair Stopover på Island er forbudt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i to ukers karantene.
 •  Icelandair vil bare akseptere ett hjelpedyr i passasjerkabinen per flyvning. Kontakt Icelandair Service Center, med alle nødvendige dokumenter og skjemaer, minimum to virkedager på forhånd, for å reservere plass for et hjelpedyr.
 •  Icelandair vil fly et godkjent hjelpedyr gratis.
 •  Godkjenning fra MAST (Islandsk mat- og veterinærmyndighet) er nødvendig for transitt på Keflavík flyplass.
 •  Terapidyr - dyr beregnet på bruk i terapi er dyr som er registrert som sådan hos en terapiorganisasjon og som er trent opp til å kunne besøke pleiehjem, sykehus, skoler og andre fasiliteter, blir ikke sett på som assistansedyr.
 •  Levende dyr som reiser med passasjerer vil ikke få bli med i kabinen, med unntak av hjelpedyr.
 •  Icelandair kan ikke godta transport av hjelpedyr, hvis en annen transportør betjener deler av ruten.

Reise med et sertifisert emosjonelt støttedyr

Emosjonelle støttedyr og dyr for psykiatrisk støtte godtas i passasjerkabinen for kvalifiserte enkeltpersoner. Emosjonelle støttedyr krever en legeerklæring som spesifiserer at passasjeren som reiser har behov for støtte fra dyret som følger passasjeren. Dessverre kan vi ikke tillate hunder, uavhengig av størrelse, å reise i flyets kabin, med mindre det er snakk om dyr som er spesielt opptrent og godkjent som assistansedyr.

 • De eneste emosjonelle støttedyrene som tillates i kabinen på flyvninger med Icelandair, er hunder. 
 • Vennligst få kvalifisert helsepersonell til å fylle ut denne psykiatriske-/terapeutiske-/emosjonelle støttedyr-autorisasjonen, og send en kopi av skjemaet til Icelandair via spesialassistanseskjemaet sammen med legeerklæringen som angir behovet for å reise med dyret. Treningssertifikat med bekreftelse på dyrets trening, er nødvendig for å kunne reise med tjenestedyr for emosjonell støtte.
 • Et emosjonelt støttedyr kan ikke reserveres mer enn 6 måneder før reisedato. Skjemaene kan ikke være mer enn 6 måneder gamle på reservasjonstidspunktet.
 • Godkjenning fra MAST (Islandsk mat- og veterinærmyndighet) er nødvendig for transitt på Keflavík flyplass.
 • Ved innsjekkingen må passasjeren inneha og vise fram alle dokumenter som gjelder dyret, og i tillegg en legeattest som bekrefter behovet for å reise med et assistansedyr.
 • For passasjerer med assistansedyr er maksimal oppholdstid ved transitt på Keflavik flyplass tre timer.
 • Ingen Icelandair Stopover på Island er tillatt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i to ukers karantene.
 • Icelandair godtar kun én hund sertifisert for å gi emosjonell støtte per flyvning. Ta kontakt med Icelandairs servicesenter, med alle nødvendige dokumenter og skjemaer, minst to virkedager i forkant for å reservere plass for et emosjonelt støttedyr.
 • Icelandair kan ikke godta transport av emosjonelle støttedyr hvis et annet transportselskap er involvert på en annen del av ruten.

Transit på Keflavík flyplass

 • På grunn av reguleringer fra den islandske landbruksministeren, skal dyr på gjennomreise ikke ha kontakt med andre dyr eller passasjerer på flyplassen.
 • Kunder med hjelpedyr vil bli eskortert til et isolert område av et besetningsmedlem, hvor han/hun skal vente på neste fly. Når det neste flyet er klart for avreise, vil et besetningsmedlem komme og lede kunden til gaten for avgang.
 • Flyplassen har egne fasiliteter hvor dyret kan gjøre fra seg, ettersom dyrene ikke kan tas med ut av flyplassen.

Godkjenningen av dokumentasjonen vil inkludere at Icelandair kontakter den du er til behandling hos. Dersom vi ikke kan godkjenne dokumentasjonen eller dersom det ikke er gitt beskjed på forhånd, vil vi ikke kunne gi løyve for ditt spesifikt trente og sertifiserte hjelpedyr. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn seks måneder. 

Eieren står ansvarlig for risiko for sykdom, død eller skade på dyr som gis løyve til transport. 

Husk å ta med mat til reisen for dyret ditt. 

Blindpassasjerer med førerhunder

En blindpassasjer kan bli ledsaget av en førerhund i kabinen, forutsatt at hunden er bundet skikkelig og har munnkurv på. Hunden kan ikke oppta et sete og må ikke blokkere gangen.

Tillatelser må innhentes for innreise til transittlandet og/eller destinasjonen når det er nødvendig.

For mer informasjon om å reise med førerhund, klikk her.

Icelandair vil bare akseptere ett hjelpedyr i passasjerkabinen per flyvning. Kontakt Icelandair minst to virkedager før avreise for å bestille plass til hjelpedyret ditt.