Pingdom Check

Reise med dyr

Prisen for transport av kjæledyr er følgende:

SONE 1
Reiser innen Europa
SONE 2
Reiser mellom Island
og USA/Canada
SONE 3
Reiser mellom Europa
og USA/CANADA

Pris per bur

1.053 NOK

1.237 NOK

1.455 NOK

For å bestille transport for kjæledyr vennligst kontakt vår reservasjonsavdeling på telefon 22034050.

Når du bestiller transport for kjæledyr må du oppgi nøyaktige dimensjoner og vekt på buret med kjæledyret inni. Vekten på buret inkludert kjæledyret kan ikke overgå 40 kg. Størrelsen på buret kan ikke overgå; 92cm lengde x 64 cm bredde x 71cm høyde. Vi aksepterer kun transportbur godkjent av IATA.

Det må forhåndsbestilles plass for kjæledyr i eiers reservasjon. Icelandair kan ikke bekrefte frakt av kjæledyr når flygningen opereres av andre flyselskaper.

For bestilling av dyretransport kan du kontakte**:

Icelandair Norge
Tlf.: + 47 22 03 40 50 ext. 1
Faks: + 45 33 70 22 01
e-post: norway(at)icelandair.is

Vær oppmerksom på følgende:

 • Mange land krever karantene for kjæledyr som ankommer landet. Det er passasjerenes ansvar å undersøke hvilke bestemmelser som eksisterer i det landet man ankommer. Ta kontakt med ambassaden til det landet du reiser til for å finne ut om det lar seg gjøre å ta med kjæledyr, før du bestiller plass til ditt kjæledyr.
 • Due to breathing difficulties the following dog breeds can not be accepted on Icelandair flights as cargo: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu and Dogo Argentino and cross breads.

*Førerhunder, redningshunder og narkotikahunder kan tas med i kabinen, men også de må det bestilles plass til på forhånd.

**Ved bestilling av plass til kjæledyr må du oppgi nøyaktig størrelse og vekt på buret med kjæledyret inni for å få bekreftet bestillingen.

Egne regler gjelder for transport av dyr til Storbritannia

Alle kjæledyr må transporteres som cargo til Storbritannia. Vennligst kontakt Icelandair Cargo for mer informasjon angående transport av dyr til/fra Storbritannia.

Å reise med en opptrent og godkjent hjelpehund

Merk at passasjeren må gi beskjed til Icelandair om at en hjelpehund skal medbringes minimum to arbeidsdager før avreise.

 • For passasjerer med hjelpehund er tre timer maksimum oppholdstid ved transfer på Keflavik flyplass.
 • All annen mellomlanding på Island er forbudt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i fire ukers karantene.
 • Icelandair godtar kun én hjelpehund per flyvning.
 • Godkjennelse trengs fra MAST (Mat- og dyretilsynet på Island) for transfer via Keflavik flyplass.

Levende dyr som reiser med passasjerer vil ikke få bli med i kabinen, med unntak av opptrente og godkjente hjelpehunder som ledsager en blind, døv eller psykisk/mentalt svekket person.

Hjelpehunder er hunder som har fullført en form for formell trening som gjør dem i stand til å utføre spesifikke oppgaver, som for eksempel å finne frem, plukke opp objekter, åpne dører, bære ting, reagere på lyder og gi ekstra støtte. Hjelpehunden må være en støtte for den reisende. En hjelpehund er en hund som har blitt trent opp til å assistere en funksjonshemmet person og har blitt kvalifisert av en interesseorganisasjon og oppfyller alle medlemskriteriene til Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), som er de autoriserende organene for hjelpehundorganisasjoner over hele verden. Dessverre kan vi ikke tillate noen hunder, uavhengig av størrelse, å reise i flyets kabin med mindre det er snakk om dyr som er spesielt opptrent og godkjent som assistansedyr.

Dyr beregnet på bruk i terapi er dyr som er registrert hos en terapiorganisasjon og som er trent opp til å kunne besøke pleiehjem, sykehus, skoler og andre fasiliteter, blir ikke sett på som assistansedyr.

Plassering

Assistansedyr som, i samsvar med ovennevnte, tillates i kabinen kan ikke plasseres rett ved en nødutgang. En hjelpehund skal ligge på gulvplassen foran kundens tildelte sete, og deler av dyret får ikke stikke ut i midtgangen.

Icelandair vil fly en godkjent hjelpehund gratis.

Transfer på Keflavik flyplass

På grunn av reguleringer fra den islandske landbruksministeren, skal dyr på gjennomreise ikke ha kontakt med andre dyr på flyplassen. Kunder med hjelpehunder vil bli eskortert til et isolert område, hvor han/hun skal vente på neste fly. Når det neste flyet er klart for avreise, vil et besetningsmedlem komme og lede kunden til gaten. Flyplassen har egne fasiliteter hvor dyret kan gjøre fra seg, ettersom dyrene ikke kan tas med ut av flyplassen.

Dokumenter og attester for assistansedyr

Passasjeren må inneha alle dokumenter for assistansedyret som kreves av transittlandets og/eller destinasjonens myndigheter. Icelandair kan ikke holdes ansvarlig dersom adgang til eller passasje gjennom et land nektes. Kunder bør kontakte et relevant konsulat eller ambassade for å sørge for at alle nødvendige prosedyrer blir fulgt.

Å reise med hunder som er sertifiserte for å gi emosjonell støtte

Merk at passasjeren må gi beskjed til Icelandair minimum to dager i forveien.

 • For passasjerer med assistansedyr er maksimum oppholdstid ved transfer på Keflavik flyplass tre timer.
 • All annen mellomlanding på Island er forbudt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i fire ukers karantene.
 • Icelandair godtar kun én hund sertifisert for å gi emosjonell støtte per fly/per passasjer
 • Godkjennelse trengs fra MAST (Mat- og dyretilsynet på Island) for transfer via Keflavik flyplass.

Hunder som gir emosjonell støtte og psykisk assistanse kan også reise i kabinen sammen med personer med handikap, så framt spesielle dokumentasjonskrav blir oppfylt. Få kvalifisert helsepersonell til å fylle ut dette skjemaet og send det deretter til telephonesales(at)icelandair.is. Servicesenteret vårt må motta og godkjenne den obligatoriske dokumentasjonen innen to arbeidsdager før avreise. Under godkjenningen av dokumentasjonen vil Icelandair kontakte den du er til behandling hos. Dersom vi ikke kan godkjenne dokumentasjonen eller dersom det ikke er gitt beskjed på forhånd, vil vi ikke kunne gi løyve for din hund som emosjonell støtte. Skjemaet får ikke være eldre enn ett år.

Eieren står ansvarlig for risiko for sykdom, død eller skade på dyr som gis løyve til transport.

Ved innsjekkingen må passasjeren inneha og vise fram alle dokumenter som gjelder dyret, og i tillegg en legeattest som bekrefter at han/hun er nødt til å reise med et assistansedyr.

Plassering

Assistansedyr som, i samsvar med ovennevnte, tillates i kabinen kan ikke plasseres rett ved en nødutgang. En hjelpehund skal ligge på gulvplassen foran kundens tildelte sete, og deler av dyret får ikke stikke ut i midtgangen.

Icelandair vil fly en hund som er sertifisert for å gi emosjonell støtte gratis.

Transfer på Keflavik flyplass

På grunn av reguleringer fra den islandske landbruksministeren, skal dyr på gjennomreise ikke ha kontakt med andre dyr på flyplassen. Kunder med hjelpehunder vil bli eskortert til et isolert område, hvor han/hun skal vente på neste fly. Når det neste flyet er klart for avreise, vil et besetningsmedlem komme og lede kunden til gaten. Flyplassen har egne fasiliteter hvor dyret kan gjøre fra seg, ettersom dyrene ikke kan tas med ut av flyplassen.

Dokumenter og attester for assistansedyr

Passasjeren må inneha alle dokumenter for assistansedyret som kreves av transittlandets og/eller destinasjonens myndigheter. Icelandair kan ikke holdes ansvarlig dersom adgang til eller passasje gjennom et land nektes. Kunder bør kontakte et relevant konsulat eller ambassade for å sørge for at alle nødvendige prosedyrer blir fulgt.

Dersom du reiser til/fra Storbritannia/Irland, merk:

 • Du kan kun ta med en fører- eller hjelpehund om bord i kabinen når du reiser til/fra Storbritannia/Irland.
 • Andre kjæledyr og dyr tillates ikke i kabinen. Du kan kun sende dyret ditt til Storbritannia/Irland som gods.
 • Hunder som utfører andre tjenester, som for eksempel emosjonell støtte, godtas ikke som assistansedyr av Storbritannias myndigheter, ettersom de ikke har blitt trent opp etter ADIs kriterier. På grunn av dette må de reise i lasterommet.