Pingdom Check

Reise med dyr

Vi er stolte av å sørge for at alle dyr reiser like godt som passasjerene våre gjør.  Alle dyr som transporteres med Icelandair reiser i et spesielt klimakontrollert transportområde i oppbevaringsområdet av flyet.

 • Kontakt Icelandair Service Center, med alle nødvendige dokumenter og skjemaer, minimum to virkedager på forhånd, for å reservere plass for et dyr.
 • Maksimalt fire dyrebur kan fraktes på hver flygnings oppbevaring. To dyr kan imidlertid dele et bur hvis de er små og av samme art.
 • Maksimalt ett hjelpe- eller emosjonelt støttedyr kan fraktes i kabinen på hver flyvning.
 • Icelandair kan ikke godta dyr i oppbevaringen eller i kabinen, hvis en annen transportør betjener deler av ruten.
 • Det eneste hjelpedyret eller emosjonelle støttedyret som er tillatt i kabinen på Icelandair-flyvninger er hunder. 
 • Følgende dyreraser er ikke akseptert på Icelandair-flygninger: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier og Dogo Argentino.  

Passasjeren må inneha alle dokumenter for assistansedyret som kreves av transittlandets og/eller destinasjonens myndigheter. Icelandair kan ikke holdes ansvarlig dersom adgang til eller passasje gjennom et land nektes.  

Priser

Avgiften for transport av dyr er følgende:

SONE 1* SONE 2* SONE 3*
Pris per kasse 1053 NOK 1237 NOK 1455 NOK

Sone 1 - Innen Europa
Sone 2 - Mellom Island og Nord-Amerika
Sone 3 - Mellom Europa og Nord-Amerika

Spesielle regler for transport av dyr til/via Storbritannia/Irland

Alle dyr som reiser til Storbritannia/Irland må transporteres med Icelandair Cargo.

Kontakt Icelandair Cargo for mer informasjon om transport av dyr til Storbritannia/Irland.

Dyr for emosjonell støtte anerkjennes IKKE som assistansedyr av UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. Derfor kan ikke Icelandair godta dem for transport til Storbritannia/Irland.

Bestill en dyretransport

 • For å bestille et dyr for transport kontakter du Icelandair Service Center. Når du bestiller transport for et dyr, må passasjeren gi eksakte dimensjoner og vekt av buret (inkludert dyret på innsiden) for bekreftelse. 
 • Maksimale dimensjoner for buret er 92 cm (lengde) x 64  cm (bredde) x 71 cm (høyde). Kombinert vekt av dyret og buret kan ikke overskride 40 kg
 • Passasjeren må ha med eget dyrebur. Vi godtar kun dyr i IATA-godkjente bur.
 • Mange land krever obligatorisk karantene av dyr ved inngangen. Det er passasjerens ansvar å avgjøre kravene til destinasjonslandet. Kontakt ambassaden i destinasjonslandet for å avgjøre om reise med et dyr er tillatt, før du bestiller for dyret.

Å reise med et opptrent og godkjent hjelpedyr

Servicedyr er en hund som har blitt trent opp til å assistere en funksjonshemmet person og har blitt kvalifisert av en interesseorganisasjon og oppfyller alle medlemskriteriene til Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), som er de autoriserende organene for hjelpehundorganisasjoner over hele verden. Icelandair godtar kun spesifikt trente og sertifiserte hjelpehunder om bord. Hjelpehunden må være en støtte for den reisende. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn seks måneder.

 • Det eneste hjelpedyret som er tillatt i kabinen på Icelandair-flyvninger er hunder. 
 • For passasjerer med assistansedyr er maksimum oppholdstid ved transitt på Keflavik flyplass tre timer.
 • En Icelandair Stopover på Island er forbudt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i fire ukers karantene.
 •  Icelandair vil bare akseptere ett hjelpedyr i passasjerkabinen per flyvning. Kontakt Icelandair Service Center, med alle nødvendige dokumenter og skjemaer, minimum to virkedager på forhånd, for å reservere plass for et hjelpedyr.
 •  Icelandair vil fly et godkjent hjelpedyr gratis.
 •  Godkjenning fra MAST (Islandsk mat- og veterinærmyndighet) er nødvendig for transitt på Keflavík flyplass.
 •  Terapidyr - dyr beregnet på bruk i terapi er dyr som er registrert som sådan hos en terapiorganisasjon og som er trent opp til å kunne besøke pleiehjem, sykehus, skoler og andre fasiliteter, blir ikke sett på som assistansedyr.
 •  Levende dyr som reiser med passasjerer vil ikke få bli med i kabinen, med unntak av hjelpedyr.
 •  Icelandair kan ikke godta transport av hjelpedyr, hvis en annen transportør betjener deler av ruten.

Reise med et sertifisert emosjonelt støttedyr

Emosjonelle støttedyr og dyr for psykiatrisk støtte godtas i passasjerkabinen for kvalifiserte enkeltpersoner. Emosjonelle støttedyr krever en legeerklæring som spesifiserer at passasjeren som reiser har behov for støtte fra dyret som følger passasjeren. Dessverre kan vi ikke tillate noen hunder, uavhengig av størrelse, å reise i flyets kabin med mindre det er snakk om dyr som er spesielt opptrent og godkjent som assistansedyr.

 • De eneste emosjonelle støttedyrene som tillates i kabinen på flyvninger med Icelandair er hunder. 
 • Få en fagperson kvalifisert i medisin/mental helse (en lege) til å fylle ut denne psykiatriske-/terapeutiske-/emosjonelle støttedyr-autorisasjonen og send en kopi av skjemaet til Icelandair via skjemaet for spesielle behov sammen med en legeerklæring som fastsetter behovet å for reise med dyret. Dokumentasjon som samsvarer med alle kriteriene for medlemskap i Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF) er også nødvendig.
 • Skjemaet kan ikke være mer enn seks måneder gammelt.
 • Godkjenning fra MAST (Islandsk mat- og veterinærmyndighet) er nødvendig for transitt på Keflavík flyplass.
 • Ved innsjekkingen må passasjeren inneha og vise fram alle dokumenter som gjelder dyret, og i tillegg en legeattest som bekrefter behovet for å reise med et assistansedyr.
 • For passasjerer med assistansedyr er maksimum oppholdstid ved transitt på Keflavik flyplass tre timer.
 • Ingen Icelandair Stopover på Island er tillatt, ettersom alle levende dyr som kommer til Island skal være i fire ukers karantene.
 • Icelandair godtar kun én hund sertifisert for å gi emosjonell støtte per flygning. Ta kontakt med Icelandair-støttesenteret, med alle dokumentene og skjemaene nødvendig, minst to virkedager før for å reservere plass for et emosjonelt støttedyr.
 • Icelandair kan ikke godta transport av emosjonelle støttedyr hvis et annet transportselskap er involvert på en annen del av ruten.

Transit på Keflavík flyplass

 • På grunn av reguleringer fra den islandske landbruksministeren, skal dyr på gjennomreise ikke ha kontakt med andre dyr eller passasjerer på flyplassen.
 • Kunder med hjelpedyr vil bli eskortert til et isolert område av et besetningsmedlem, hvor han/hun skal vente på neste fly. Når det neste flyet er klart for avreise, vil et besetningsmedlem komme og lede kunden til gaten for avgang.
 • Flyplassen har egne fasiliteter hvor dyret kan gjøre fra seg, ettersom dyrene ikke kan tas med ut av flyplassen.

Godkjenningen av dokumentasjonen vil inkludere at Icelandair kontakter den du er til behandling hos. Dersom vi ikke kan godkjenne dokumentasjonen eller dersom det ikke er gitt beskjed på forhånd, vil vi ikke kunne gi løyve for ditt spesifikt trente og sertifiserte hjelpedyr. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn seks måneder. 

Eieren står ansvarlig for risiko for sykdom, død eller skade på dyr som gis løyve til transport.