Pingdom Check

Reise med hjelpedyr

Din hjelpehund kan følge deg gratis om bord når du flyr med oss. Hvis du trenger å transportere et dyr som ikke er et hjelpedyr i lasterommet, se siden vår for transportering av dyr.

Opptrent og godkjent hjelpedyr om bord

Hjelpedyr er hunder, uansett rase eller type, som er opptrent til å jobbe eller utføre oppgaver for å assistere kvalifiserte individer. På våre flyvninger godtar vi hjelpedyr som ledsager for reisende med funksjonshemninger, inkludert fysiske, sensoriske, psykiske, intellektuelle eller andre mentale funksjonshemninger. Disse dyrene inkluderer , men er ikke begrenset til:

  • blindehunder 
  • hørselshunder 
  • hjelpehunder for diabetesvarsling 
  • hjelpehunder for mobilitet 
  • hjelpehunder for autisme 

Andre dyrearter enn hunder, terapidyr som er ment å redusere en passasjers funksjonshemning ved deres tilstedeværelse, ledsagedyr, støttedyr og hjelpedyr under trening, er ikke hjelpedyr i forbindelse med denne delen og godtas ikke i kabinen på Icelandair-flyvninger. For mer informasjon om å transportere dyr i lasterommet, se siden vår for transportering av dyr.