Ledelsen i Icelandair | Icelandair
Pingdom Check

Konsernledelsen i Icelandair Group

Icelandairsinternasjonale flyoperasjoner er kjernen i Icelandair Groups virksomhet. Konsernledelsen består av konsernsjef i Icelandair Group og administrerende direktører for de åtte nøkkelområdene.

Salgs- og kundeopplevelse, drift, luftfrakt og logistikk fokuserer på å maksimere potensialet og skape verdi fra konsernets internasjonale rutenettverk. Flyleasing og rådgivning bruker Icelandair Groups kompetanse, erfaring og driftsressurser til å tilby charter- og konsulenttjenester til flyoperatører over hele verden. De fire støttende funksjonene er økonomi, mennesker og kultur, digital utvikling og informasjonsteknologi samt flåte og nettverk. Administrerende direktører i ovennevnte divisjoner danner Icelandair-konsernets ledelse, sammen med Bogi Nils Bogason, president og konsernsjef.

Bogi Nils Bogason, president og konsernsjef i Icelandair Group

Bogi Nils ble utnevnt til konsernsjef i Icelandair Group i desember 2018 etter å ha vært finansdirektør siden 2008. Han var finansdirektør i Askar Capital fra januar 2007, før han ble ansatt i Icelandair Group. Han var også finansdirektør for Icelandic Group i perioden 2004-2006. Bogi Nils var revisor og partner hos KPMG på Island i perioden 1993-2004. Bogi Nils har en Cand Oecon-grad i bedrift fra Island Universitet og ble lisensiert som regnskapsfører i 1998.

Birna Ósk Einarsdóttir, Chief Commercial Officer

Birna Ósk Einarsdóttir ble utpekt som kommersiell direktør  i februar 2019 etter å ha jobbet som sjef for kundeopplevelse og forretningsutvikling og -strategi siden hun sluttet seg til Icelandair-konsernet i 2018. Fra 2017-2018 jobbet hun som viseadministrerende direktør for markedsføring og næringsutvikling i Landsvirkjun​. ​Før dette var hun leder av IT-selskapet Siminn fra 2011, sist som leder for salg og tjenester. ​Birna har en B.Sc. ​i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Reykjavik og en M.Sc. ​i ledelse og strategisk planlegging fra Universitetet på Island. Hun har også fullført Advanced Management Program (AMP) på IESE Business School i Barcelona.

Jens Thórdarson, teknisk direktør

Jens Thórdarson ble utnevnt til COO i januar 2018 etter å ha vært visepresident for tekniske operasjoner hos Icelandair siden oktober 2011. Han har jobbet i selskapet siden 2006, først som assistent for administrerende direktør i ITS, et datterselskap av Icelandair. Deretter var han direktør for økonomi og ressurser på Icelandairs tekniske divisjon fra 2007 til 2010, før han ble leder for material- og anskaffelsesavdelingen. Jens er industriingeniør og har en M.Sc. fra Universitetet på Island.

Gunnar Már Sigurfinnsson, administrerende direktør for luftfrakt og logistikk

Gunnar Már Sigurfinnsson har vært administrerende direktør i Icelandair Cargo siden mai 2008. Fra midten av 2018 til februar 2019 fungerte han også som kommersiell sjef ved siden av sin rolle i Icelandair Cargo. Tidligere var han visepresident for salg og markedsføring hos Icelandair fra 2005. Gunnar Már ble direktør for salgsplanlegging og kontroll i 2000, og i 2001 ble han daglig leder for Tyskland, Nederland og Sentral-Europa. Gunnar Már har en bedriftsøkonomisk grad fra Universitet på Island.

Árni Hermannsson, administrerende direktør for flyleie og rådgivning

Árni ble utnevnt administrerende direktør på islandske Lofteiðir i januar 2018 etter å vært finansdirektør for selskapet siden 2002. Før dette var han finansdirektør ved de islandske teknologiselskapene ANZA og Alit. Han har en Cand. oecon i økonomiadministrasjon fra Universitetet på Island.

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, finansdirektør

Eva Sóley ble utnevnt til finansdirektør ved Icelandair Group i februar 2019. Hun arbeidet som administrerende direktør for økonomi og drift ved Advania på Island fra 2015 og deretter administrerende direktør for service og drift ved selskapet fra mai 2018. Før dette var hun visepresident i bedriftsregnskap ved Össur, med fokus på investorrelasjoner og strategiske prosjekter. Eva Sóley er økonomiingeniør og har en M.Sc. og en bachelor i vitenskap innen ingeniøradministrasjonsystemer, med en inkludert fordypning i regnskap fra Columbia University i New York.

Elisabet Helgadóttir, personalsjef

Elisabet Helgadóttir ble utnevnt til personalsjef i januar 2018. Hun har jobbet som personalleder i Islandsbanki siden 2007 og som leder for karriereutvikling de siste fem årene. Hennes oppgaver på Islandsbanki omfattet tilsyn med all personalutdanning og opplæring, ledelsestrening, lederutvikling og resultatstyring. Fra 2000 til 2007 jobbet hun for Capacent Gallup med forskning og rådgivning. Elisabet fullførte en bachelorgrad i psykologi ved Universitet på Island i 2000 og en grad i Human Resource Management på EADA Business School i Barcelona i 2007. 

Tómas Ingason, IT-direktør

Tómas ble i februar utnevnt som IT-direktør i en ny avdeling, Digital utvikling og IT. Han var kommersiell direktør hos WOW air i 2018 og direktør for rask digitalisering ved Arion Bank mellom 2016 og 2018. Tómas var direktør for næringsutvikling ved WOW air i 2014. Før dette var han bedriftsrådgiver ved Bain & Company i København og var direktør for inntektsforvaltning og prising hos Icelandair i flere år. Tómas innehar en Mastergrad fra MIT Sloan School of Management i Boston, M.Sc. i ingeniørfaget for logistikk og administrasjon av forsyningskjeder, og en bachelor i industriell ingeniørfag fra Universitetet på Island.

Ívar S. Kristinsson, administrerende direktør for flyflåte og rutenettverk

Ívar S. Kristinsson har siden mai 2018 vært administrerende direktør for Icelandairs flyflåte etter å ha vært i selskapet siden 2010 som administrerende direktør for ressursforvaltning. Før dette var han virksomhetsdirektør ved Promens fra 2006 til 2008 og Prosjektleder ved Icelandair fra 2000 til 2005. Ívar er industriingeniør og har en M.Sc. fra Universitet på Island og en master innen bedriftsøkonomi fra University of North Carolina, Chapel Hill.