Pingdom Check

Ledelsen i Icelandair

Sjefene i de fem avdelingene vil danne selskapets ledergruppe, sammen med Björgólfur Jóhannsson, administrerende direktør og Magnea Thorey Hjalmarsdóttir, administrerende direktør for Icelandair Hotels, som begge er nåværende styremedlemmer, i tillegg til Gunnar Már Sigurfinnsson, administrerende direktør for Icelandair Cargo og Jens Bjarnason. Jens har fungert som senior visepresident for drift og har blitt betrodd spesielle oppgaver knyttet til konsernforhold, herunder forhold til regulerende myndigheter innen lufttransportsektoren og internasjonale relasjoner.

Björgólfur Jóhannsson, president og administrerende direktør i Icelandair Group

Før han gikk til Icelandair Group var Björgólfur administrerende direktør i Icelandic Group fra mars 2006. Fra 1992-1996 var Björgólfur finansdirektør i UA i Akureyri. Han ble administrerende direktør i Síldarvinnslan i 1999 og fungerte som innovasjons- og utviklingsdirektør i Samherji fra 1996. Han har arbeidet som regnskapsfører for to revisorfirmaer fra 1980. Björgólfur fungerte som styreleder for Federation of Icelandic Fishing Vessel Owners fra 2003-2008. Björgólfur har vært styreleder i SA-Confederation of Icelandic Employers siden mars 2013. Han ble uteksaminert i bedriftsøkonomi fra Islands Universitet i 1983, og ble regnskapsfører i 1985.

Bogi Nils Bogason, finansdirektør i Icelandair Group

Bogi Nils startet sin karriere i Icelandair Group i oktober 2008. Han var finansdirektør i Askar Capital fra januar 2007, før han ble ansatt i Icelandair Group. Han var også finansdirektør for Icelandic Group i perioden 2004-2006. Bogi Nils var revisor og partner hos KPMG på Island i perioden 1993-2004. Bogi Nils har en Cand Oecon-grad i bedrift fra Island Universitet og ble lisensiert som regnskapsfører i 1998.

Jens Thórdarson, teknisk direktør

Jens har fungert som VP teknisk drift siden oktober 2011. Han har jobbet hos selskapet siden 2006, først som assisterende direktør i ITS, et datterselskap av Icelandair. Deretter var han direktør for økonomi og ressurser på Icelandairs tekniske divisjon fra 2007 til 2010, da han aksepterte en stilling som leder av material- og innkjøpsavdelingen. Jens er en industriingeniør og fullførte sin M.Sc. grad våren 2007 ved Islands Universitet.

Gudmundur Óskarsson, handelsdirektør

Gudmundur var SVP i Icelandairs salgs- og markedsdivisjon fra mars 2017. Han kom til Icelandair fra Air Iceland, der han hadde vært markedssjef siden 2016. Gudmundur jobbet for Icelandair fra 2004, først og fremst som leder for markedsføring og forretningsutvikling, frem til 2016. Før dette var han markedssjef hos Icelandair, først for Sentral-Europa og deretter Skandinavia, og opererte i disse markedene i to år. Han var leder for innkjøp og markeder på Vatnsvirkinn/Tækjatækni fra 2002 til 2003.  Gudmundur er med i styret i LAVA-senteret i Hvolsvöllur på sør-Island. Han har vært i en rekke styrer og råd i islandsk turistsektor de siste årene. Han har B.Sc. og BA-grader i forretnings- og internasjonale relasjoner fra Pennsylvania State University, og et diplom fra Universität Leipzig i Tyskland.

Gunnar Már Sigurfinnsson, administrerende direktør for Icelandair Cargo

Gunnar ble utnevnt til administrerende direktør i mai 2008. Før det var han SVP for salg og markedsføring hos Icelandair fra 2005. Gunnar Már ble direktør for salgsplanlegging og kontroll i 2000, og i 2001 ble han daglig leder for Tyskland, Nederland og Sentral-Europa. Gunnar Már har en grad i Business fra Islands Universitet.

Elisabet Helgadóttir, personalsjef

Før hun ble en del av Icelandair i 2018 hadde Elísabet jobbet i personalforvaltningen på Islandsbanki siden 2007, og i de siste fem årene har hun jobbet som leder for karriereutvikling. Hennes oppgaver på Ísandsbanki omfatter tilsyn med all personalutdanning og opplæring, ledelsestrening, lederutvikling og resultatstyring. Fra 2000 til 2007 jobbet hun med forskning- og konsulentvirksomhet for Capacent Gallup.Elisabet fullførte en bachelorgrad i psykologi ved Islands Universitet i 2000, og en grad i forvaltning av personalressurser på EADA Business School i Barcelona i 2007.

Birna Ósk Einarsdóttir, strategisjef

Før hun begynte å jobbe hos Icelandair tidlig i 2018, var Birna administrerende visepresident for markedsføring og næringsutvikling for Landsvirkjun fra april 2017. Hun jobbet som leder for IT-selskapet Síminn fra 2011, senest som leder for salg og tjenester. Birna startet i Síminn i 2001, først som publikumskontakt og personalsjef. Hun ledet Síminns prosjektstyringskontor i perioden 2006 til 2010, og styrte samtidig markedsforholdene i 2009 til 2010, før hun overtok stillingen som administrerende direktør. Birna har vært i styret i Skeljungur hf. siden 2015 og Já ehf. siden 2017.  Hun satt i styret i Farsímagreiðslur ehf., en mobil betalingstjenesteleverandør, fra 2012 til 2015 og i styret i Gildi Pensjonsfond fra 2014-2015. Birna har en grad innen bedriftsvirksomhet fra Universitetet i Reykjavik og en M.Sc. i ledelse og strategisk planlegging fra Islands Universitet. Hun har også gjennomført et program med AMP-studier for ledere på IESE Business School i Barcelona.

Jens Bjarnason, konsernforhold

Jens sluttet seg til Icelandair som en konstruksjonsingeniør i 1984. I en periode var han direktør for sikkerhetsforskriften for det islandske CAA. Han fungerte som Icelandairs direktør for flyoperasjoner i ett tiår fra 1996-2005, og senere som visepresident for teknisk drift fra 2005-2011. Fra 2011 til 2015 var han driftsdirektør for International Air Transport Association, IATA, i Montreal, Canada. Jens har en doktorgrad i ingeniørfag fra Northwestern University i Illinois, USA.