Pingdom Check

Sponsing av Icelandair

Icelandair er stolte over å være med på å støtte mange verdige hendelser og prosjekter, men siden vi får mange forespørsler, er det’ umulig for oss å støtte hver forespørsel. For å forhindre dette, må alle forslagene om sponsing sendes inn på nett.

Forsikre deg om at du leser retningslinjene for å legge inn forslag, for å sikre at bordet er i tråd med våre krav. Vi kan ikke inngå individuelle diskusjoner om hvert forslag. Vi vil evaluere forslaget basert på informasjonen, og kontakte deg tilsvarende. Sponsorkomiteéen møtes hver 4–5. uke for å gjennomgå alle programmene.

Merk at som følge av ekstreme antall søknader, tar vi kun kontakt med de som har fått søknaden godkjent. Så hvis du ikke har mottatt et svar innen den nevnte tidslinjepåmeldingen er søknaden din blitt avslått.

Icelandair kan ikke holdes ansvarlig for svingninger i flybillettpris som kan oppstå mens en stillingssøker venter på svar fra sponsorkomitéen.