Pingdom Check

Icelandair sin miljø strategi

Island, med sin rene luft og urørte natur, er vårt hjemland og vår viktigste destinasjon. En av Islands største ressurser er nettopp den uberørte naturen, og slik vil vi ha det i framtiden også. Miljøet er derfor en hjertesak for oss i Icelandair.

Vi har implementert en miljøstrategi som fungerer som en hjørnestein i vår utvikling som selskap, med ny teknologi og nye metoder. Vårt overordnede formål er å minimere Icelandair’s totale miljøpåvirkning ved bruk av bærekraftige metoder og optimalisering av de ressursene vi har til disposisjon.