Samfunnsansvar | Icelandair
Pingdom Check

Samfunnsansvar

Icelandair Group har satt bærekraft øverst på dagsordenen. En av de fem strategiske tiltakene som er gjort til en del av den nye selskapsstrategien er "å bli og bransjeleder innenfor samfunnsansvar". Selskapet er forpliktet til å gjøre det som må til for å lykkes på dette området, og har utviklet klare mål og handlingsplaner basert på FNs bærekraftsmål.

Ansvarsmodellen vår

Icelandair lanserte sin nye selskapsstrategi i 2019. Å bli bransjeleder innenfor samfunnsansvar innen 2025 er én av fem strategiske tiltak i den nye strategien, og dermed er samfunnsansvar en integrert del av strategien som for tiden implementeres.
Mer informasjon

Miljø

Icelandair er et miljøbevisst selskap, som er forpliktet til å ivareta sitt miljøansvar. Selskapet anerkjenner hvilken innflytelse flyreiser har på miljøet ved å ta ansvar for å redusere utslipp, bevare naturressurser, samt optimalisere bruken av bærekraftig energi og resirkulerbart materiale.
Mer informasjon

Ansvarlig virksomhet

Icelandair legger spesiell vekt på å samarbeide med islandske leverandører for å markedsføre lokale produkter og håndverk, som en del av vårt løfte om å bringe Island til verden. Vi har prioritert å servere lokale produkter på flyreisene våre og ha islandske produkter i vårt salgsutvalget på flyvningene for å la den internasjonale kundebasen prøve det beste fra Island. Når vi velger leverandører for Island-utvalget vårt, overvåker vi nøye egenskaper som kvalitet og bærekraft.
Mer informasjon

Icelandairs sponsorater

Icelandair er stolt over å støtte mange verdige arrangementer og prosjekter, men ettersom vi mottar mange forespørsler, er det umulig for oss å støtte alle. Alle forslag til sponsorater må sendes inn på nettet.
Further information