Samfunnsansvar | Icelandair
Pingdom Check

Samfunnsansvar

Icelandair Group har satt bærekraft øverst på dagsordenen. Selskapet er forpliktet til å gjøre det som må til for å lykkes på dette området, og har utviklet klare mål og handlingsplaner basert på FNs bærekraftsmål.

Ansvarsmodellen vår

Icelandair lanserte sin nye selskapsstrategi i 2019. Å bli bransjeleder innenfor samfunnsansvar innen 2025 er én av fem strategiske tiltak i den nye strategien, og dermed er samfunnsansvar en integrert del av strategien som for tiden implementeres.
Mer informasjon

Miljø

Icelandair er et miljøbevisst selskap, som er forpliktet til å ivareta sitt miljøansvar. Selskapet anerkjenner hvilken innflytelse flyreiser har på miljøet ved å ta ansvar for å redusere utslipp, bevare naturressurser, samt optimalisere bruken av bærekraftig energi og resirkulerbart materiale.
Mer informasjon

Ansvarlig virksomhet

Icelandair legger spesiell vekt på å samarbeide med islandske leverandører for å markedsføre lokale produkter og håndverk, som en del av vårt løfte om å bringe Island til verden. Vi har prioritert å servere lokale produkter på flyreisene våre og ha islandske produkter i vårt salgsutvalget på flyvningene for å la den internasjonale kundebasen prøve det beste fra Island. Når vi velger leverandører for Island-utvalget vårt, overvåker vi nøye egenskaper som kvalitet og bærekraft.
Mer informasjon

Icelandairs sponsorater

Icelandair er stolt over å støtte mange verdige arrangementer og prosjekter, men ettersom vi mottar mange forespørsler, er det umulig for oss å støtte alle. Alle forslag til sponsorater må sendes inn på nettet.
Further information