Icelandair fortsatt uppått i augusti. | Icelandair
Pingdom Check
09/11/2012 | 12:00 AM

Icelandair fortsatt uppått i augusti.

Icelandair fortsätter i samma stil som tidigare: 9% ökning av antalet passagerare i augusti 2012 jämfört med augusti 2011 och en ökning på hela 14% från januari till augusti 2012 jämfört med samma period förra året.
2012 har hittills varit ett år med många rekord för Icelandair med drygt 1.400 miljoner passagerare under de första åtta månaderna jämfört med drygt 1.200 miljoner passagerare i motsvarande period 2011.
I augusti var ökningen störst på de transatlantiska rutterna med 19% och antal passagerare på dessa rutter svarade för 50% av totala antalet.

- Antalet passagerare ökade med 9% i augusti 2012 jämfört med augusti 2011
- Antalet passagerare i augusti 2012 var 271.025 mot 249.123 i augusti 2011
- Antalet passagerare i januari-augusti 2012 var 1.400.103 mot 1.225.603 för samma period 2011