Icelandair Group redovisar positiv kvartalsrapport för tredje kvartalet 2012 | Icelandair
Pingdom Check
11/01/2012 | 12:00 AM

Icelandair Group redovisar positiv kvartalsrapport för tredje kvartalet 2012

- EBITDA uppgick till 77.9 milj USD, en ökning med 7,4 milj USD dollar jämfört med samma period förra året.

- Ökning med 8% jämfört med tredje kvartalet föregående år.

- Andel eget kapital 39%

- Nettovinsten är 51,4 milj USD, en ökning med 7,6 milj USD jämfört med samma period förra året.

Antalet internationella passagerare ökade med 11% jämfört med motsvarande period 2011.

Antalet passagerare mellan Nordamerika och Europa ökade med 22% med en stadig ökning de senaste månaderna. Antalet passagerare till Island har också ökat kraftigt vilket gett positiv effekt för turistnäringen på Island.

Det tredje kvartalet är det viktigaste på grund av sommarmånaderna och det är därför viktigt att kunna presentera ett bra resultat för perioden.

"I en tid när flygindustrin i allmänhet tampas med tuffa utmaningar på grund av instabil ekonomi och höga bränslepriser är det naturligtvis mycket tillfredsställande att konstatera att Icelandair Group lyckats med hjälp av en flexibel affärsmodell, starkt varumärke och effektiv personal", säger Björgólfur Jóhannsson, VD och koncernchef i Icelandair Group.

Tredje kvartalets resultat var som förväntat och pekar på att koncernens övergripande resultat för 2012 blir lika tillfredsställande, vilket också förväntas.