Pingdom Check

Villkor

Det finns många sätt att lösa in dina Sagapoäng på Icelandair och med våra partners över hela världen.

Villkor för medlemskap

Individer som är 12 år eller äldre är berättigade till medlemskap. Företag, organisationer och/eller andra juridiska personer är inte berättigade till medlemskap. Vid ansökan om medlemskap auktoriserar den sökande Icelandair att använda alla lagrade uppgifter för marknadsföring och PR-ändamål.

De sökande ska ange fullständigt namn för att delta i Saga Club-programmet. Fullständigt namn betyder förnamnet, eventuellt andranamn eller dess initial(er) samt efternamn. Det fullständiga namnet måste vara detsamma som namnet på medlemmens pass eller annat giltigt resedokument (dvs. giltigt visum, nationellt identitetskort etc.).

En ansökan godkänns endast om den är fullständigt ifylld. Alla ansökningar och aviseringar om adressändring eller namn måste undertecknas av den sökande/medlemmen.

Medlemmar kan endast ha ett konto för Saga-poäng. En medlem kan lämna programmet när som helst genom att skicka ett skriftligt meddelande till Icelandair Saga Club tillsammans med hans eller hennes kort, klippt i två delar. Alla ackumulerade Saga-poäng kommer då att annulleras. Observera att varje e-postadress bara kan tilldelas en medlem.

System för bonuspoäng

  • Två typer av poäng ges: Saga-poäng och Card-poäng.
  • Saga-poäng används för att erhålla rese-, boende- eller hyrbilsbonusar.
  • Card-poäng bestämmer rätten till medlemskap i Saga Silver eller Saga Gold.
  • Ingen barnrabatt uppgraderas med poäng.

Saga Cards

Saga Blue-kortet skickas till medlemmar efter att deras första flygresa med Icelandair har registrerats på deras Saga Club-konto. Saga Club-medlemmar som tjänar 40 000 Card-poäng under en 12-månadersperiod uppgraderas till Saga Silver.

Saga Silver-medlemmar ska tjäna 30 000 Card-poäng under en 12-månadersperiod för förnyelse av medlemskapet. Saga Silvermedlemmar som tjänar 80 000 Card-poäng under en 12-månadersperiod uppgraderas automatiskt till Saga Gold.

Saga Gold-medlemmar ska tjäna 70 000 Card-poäng under en 12-månadersperiod för förnyelse av medlemskapet.

Begäran om namnändring kan inte behandlas via telefon. En kopia av stödjande rättslig dokumentation (t.ex. domstolsbeslut) måste skickas in via fax/post och kommer att krävas för all begäran om namnändring.

Tjäna poäng

Alla reguljärflyg med Icelandair, Alaska Airlines och Jet Blue ger både Saga-poäng och Card-poäng. Medlemmen som flyger med Icelandair får poäng oavsett vem som betalar för biljetten. Endast biljetter som indikerar ett publicerat biljettpris ger poäng. Vid en uppgradering ges poäng baserat på bokad och betalad klass, inte den uppgraderade klassen.

Poäng ges för slutförd resa. Inga poäng ges för biljetter som har köpts men inte använts. Icelandair kan lägga till servicepartner till programmet. Tjänster utförda av partner som anges i gällande poängtabell ger Saga-poäng men inte Card-poäng.

Läs mer om hur man tjänar poäng.

Arv

Saga-poäng kan inte ärvas och kan inte överlåtas i händelse av en medlems dödsfall. Men en rättsligt arvsberättigad person kan få Saga-poängen överförda till hans/hennes konto om vissa villkor är uppfyllda. En kopia av stödjande rättslig dokumentation ska lämnas in per brev för Icelandairs granskning och kommer att krävas för varje sådan transaktion.

Dokumenten ska innehålla följande:

  • Saga Card-nummer för de båda medlemmarna (den avlidne och den mottagande medlemmen)
  • Bekräftelse av tillämplig myndighet som registrerar alla berättigade arvingar
  • Undertecknat godkännande från andra berättigade arvingar

Poängutdrag

Medlemmar kan studera sina poängutdrag på vår webbplats genom att ange sitt användarnamn och lösenord genom den sedvanliga inloggningsprocessen. Medlemmar kan också skicka e-post till sagaclub@icelandair.is för att få ett poängutdrag mejlat tillbaka till dem.

Om något har registrerats felaktigt eller utelämnats i ditt kontoutdrag, kan du skicka oss en kopia på din flygbiljett eller kopior av kvitton från våra servicepartner. Detta ska ske inom 12 månader. Vi rekommenderar att du behåller alla flygbiljetter och boardingkort för att kunna begära en korrigering om detta skulle behövas.

Inlösning av Saga-poäng

När du väl har samlat ihop ett tillräckligt antal Saga-poäng, kan du ansöka om att få en rese- eller servicebonus. Medlemmar ska beställa bonusresor antingen direkt på Icelandair Saga Clubs webbsida, alternativt ta kontakt direkt med Saga Clubs medlemsservice. Saga-poäng kan användas för vänner och släktingar.

Bonusflygningar kan göras när som helst under året. Tillgänglighet av sittplatser beror på tillgång och efterfrågan. Bokningar för bonusresor på Icelandairs reguljära flygningar kan mot en ombokningsavgift ändras efter att biljetter har utfärdats.

Medlemmar måste ha ett giltigt kort och ha samlat tillräckligt med poäng för att kvalificera sig för den rese- eller servicebonus de ansökt om. Saga-poäng kan inte användas som delbetalning för en flygbiljett. Mer information om att lösa in poäng.

Uppgraderingar för Saga-poäng

Medlemmar i Icelandair Saga Club som flyger med Icelandair har möjlighet att uppgradera sin sittplats och service i vissa reseklasser genom att använda sina Saga-poäng. Economy Class-passagerare som reser med FLEX-biljetter kan uppgradera till Economy Comfort och Economy Comfort-passagerare kan uppgradera till Saga Class.


När medlemmar uppgraderar för Saga-poäng, uppgraderar de också tjänsten och sittplatsen och får alla de serviceförmåner som ingår i deras uppgraderade reseklass. Medlemmar tjänar emellertid Saga-poäng i relation till betalat pris. Det är möjligt att ansöka om en uppgradering på delar av flygningar, till exempel enbart för enkelresa.
Köp och dela Saga-poäng.


Medlemmar kan köpa Saga-poäng till sig själva eller ge någon en gåva och de kan dela Saga-poäng mellan Saga Club-konton. Transaktionsavgift läggs till för varje transaktion.

Mer information om att uppgradera för Saga-poäng.

Avskrivningar av poäng

Saga-poäng är giltiga i upp till fyra år, dvs. det kalenderår då den poänggivande flygningen görs och de tre följande åren. Om en medlem inte har använt sina Saga-poäng för en bonusflygresa eller andra tjänster vid denna tidpunkt, kommer alla poäng som ackumulerats under det första året att annulleras den 31 december. Oanvända poäng under det andra året blir ogiltiga i slutet av det följande året. Alla Card-poäng blir ogiltiga efter ytterligare ett år.

Saga Club-partner

All information om poängtillväxt och inlösen av poäng hos Icelandair Saga Club-partner finns her

Diverse

Icelandair förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra sitt bonusprogram, Icelandair Saga Club, när som helst och med eller utan förvarning. Detta inkluderar rätten att ändra eller säga upp dessa allmänna villkor, medlemskapsguiden, poängstruktur, villkor för inlösen och procedur för utfärdande av kort. Om programmet avbryts kan alla insamlade poäng komma att annulleras. Icelandair kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela medlemmar om det beslutas att avbryta programmet.

Icelandair ansvarar inte för eventuella förluster eller skador i samband med sådana ändringar i villkor eller att programmet avslutas. Alla förändringar i dessa allmänna villkor ska vara bindande för medlemmen 30 dagar från meddelande om ändring. En medlem som inte kan acceptera ändringen ska returnera kortet, klippt i två delar, till Icelandair inom 30 dagar efter meddelande om ändring. Medlemmen kommer att bedömas som att ha accepterat ändringarna om kortet används eller om någon bonus eller förmån som erbjuds används.

Bonusflygningar får under inga omständigheter säljas. Icelandair förbehåller sig rätten att annullera bonusflygningar som erhållits på felaktigt eller olagligt sätt.

Ovilja att efterfölja dessa villkor, likväl som andra Icelandair Saga Club-villkor, kan leda till förverkande av en medlems kort och annullering av poäng.

Alla flygnings- och servicebonusar erbjuds med förbehåll för ändringar och tillgänglighet. I vissa fall har Icelandair gjort ett arrangemang med andra parter för att ge vissa tjänster till medlemmar, som till exempel flygbolagspartner, hyrbilsföretag och hotell. Aktuella parter (partner) är: Alaska Airlines, Finnair och Air Iceland. Icelandair Saga Shop och Saga Kitchen, Hertz Biluthyrning och Sixt Biluthyrning. Radisson BLU och Park Inn Hotels. Radisson® och Park Plaza®, Icelandair Hotels, HiltonHonors och Points.com. Icelandair kan lägga till vissa partner till programmet och/eller avbryta aktuellt partnerskap.

Icelandair kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tjänster kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna, men kan inte garantera deras tillgänglighet.

Icelandair ska inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som förorsakats av tillhandahållande eller icke-tillhandahållande av dess partners tjänster. Icelandair ska inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som förorsakats av tillbakadragandet av någon av dessa parter från programmet.

Icelandair kommer aldrig att dela din e-postadress med någon tredje part. Om du vill bli borttagen från vår sändlista, skicka ett e-postmeddelande till sagaclub@icelandair.is med ”Remove” (”ta bort”) i ämnesraden.

Allmänna villkor för bonusflygningar