Pingdom Check

Icelandairs sponsorskap

Icelandair är stolta över att hjälpa till med att stödja många vördiga event och projekt, men eftersom vi får många förfrågningar är det omöjligt för oss att stödja varje förfrågan. För att hantera detta måste alla sponsringsförslag skickas online.

Se till att du läser riktlinjerna innan du skickar in ditt förslag, så att det stämmer överens med våra krav. Vi har inte möjlighet att genomgå individuella diskussioner för varje förslag. Vi kommer att utvärdera förslaget baserat på den inskickade informationen och kontakta dig därefter. Sponsringskommittén möts var 4-5 veckor för att granska alla ansökningar.

Observera att på grund av den extrema volymen av förfrågningar kontaktar vi endast dem vars ansökan är godkänd. Så om du inte har fått ett svar inom ovanstående tidslinje har din ansökan blivit avvisad.

Icelandair hålls ej ansvarig för fluktuationer i flygpris som kan uppstå medan en sökande väntar på ett svar från sponsringskommittén.