Pingdom Check

Resa med husdjur

Alla djur som transporteras på Icelandair reser i en speciell klimatkontrollerad del av flygplanets lastutrymme.

Högst fyra djurtransportburar kan transporteras på varje flygplan. Två djur kan emellertid dela en bur om båda är små och av samma art.

Passageraren måste tillhandahålla sin egen husdjursbur.

Avgiften för husdjurstransport är följande:

ZON 1*ZON 2*ZON 3*
Pris per bur 1.142 SEK 1.341 SEK 1.576 SEK

* Zon 1 - Inom Europa
* Zon 2 - Mellan Island och Nordamerika
* Zon 3 - Mellan Europa och Nordamerika

Husdjur måste bokas i förväg i passagerarens bokning. Icelandair kan inte bekräfta djur som reser med andra flygbolag.

Boka en husdjurstransport

För att boka ditt husdjur för transport ber vi dig vänligen att kontakta närmaste bokningskontor. När du bokar ditt husdjur för transport, kommer du att behöva ange burens exakta mått och vikt (med husdjuret inne i buren) för en bekräftelse. Den sammanlagda vikten av husdjur och bur får inte överstiga 40 kg.

Maximala mått för buren är 92 cm (längd) x 64 cm (bredd) x 71 cm (höjd). Vi accepterar endast djur i IATA-godkända transportburar.

Observera: Många länder kräver en obligatorisk karantän av husdjur vid inresa. Det är passagerarens ansvar att ta reda på vilka krav som gäller i inreselandet. Kontakta ambassaden för ditt destinationsland för att ta reda på om det är tillåtet att resa med ditt husdjur innan du bokar.

Ledar-, räddnings- och spårhundar får medföras i kabinen - men de måste också bokas i förväg.

Särskilda regler gäller för transport av djur till/via Storbritannien.

Alla husdjur som reser till Storbritannien måste transporteras som fraktförsändelse. Kontakta Icelandair Cargo för ytterligare information om transport av djur till/via Storbritannien.

Att resa med en tränad och certifierad servicehund

Vänligen uppmärksamma att passagerare måste meddela Icelandair minst två vardagar i förväg om man avser resa med servicehund.

  • Den maximala transittiden på Keflavík flygplats är tre timmar för passagerare med servicehund.
  • Icelandair Stopover är INTE tillåtet på Island eftersom alla levande djur som reser till Island är i karantän under en period av fyra veckor.
  • Icelandair accepterar endast en servicehund per flygning och passagerare.
  • Godkännande krävs från MAST (isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) för transit på Keflavíks flygplats.
  • Levande djur som medföljer passagerare kommer inte att godkännas för medförande i passagerarkabinen, med undantag för utbildade och certifierade ledarhundar för personer med syn- eller hörselnedsättning samt servicehundar som medföljer en person som är blind, döv eller har fysiskt eller mentalt funktionshinder.

Servicehundar är hundar som har genomgått någon typ av formell träning för att utföra särskilda funktioner, som till exempel att hitta vägen, ta upp föremål, öppna dörrar, bära saker, reagera på ljud, tillhandahålla extra stabilitet etc. Servicehunden måste vara ett stöd åt den faktiska resenären.

En assistanshund är en hund som har tränats speciellt för att hjälpa en funktionshindrad person och som har certifierats av en av de välgörenhetsorganisationer som uppfyller kriterierna för fullvärdigt medlemskap i Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), vilka är de organ som godkänner assistanshundsorganisationer i hela världen. Tyvärr har vi ingen möjlighet att tillåta några hundar, oavsett storlek, i passagerarkabinen i våra flygplan, såvida de inte är särskilt tränade och certifierade som assistansdjur.

Terapidjur eller husdjur som har tränats och registrerats av en terapiorganisation för att besöka vårdhem, sjukhus, skolor och andra inrättningar anses inte vara servicedjur.

Platser för servicedjur

Servicedjur som godkänts för passagerarkabinen i enlighet med ovanstående får inte placeras i en rad i direkt anslutning till en nödutgång. En servicehund ska sitta på golvutrymmet framför kundens sittplats men får inte ta upp någon yta i gångarna.

Erkända assistanshundar reser kostnadsfritt i kabinen hos Icelandair.

Transitering på Keflavíks flygplats

På grund av föreskrifter utställda av det isländska jordbruksministeriet får djur som är under transitering inte komma i kontakt med andra djur på flygplatsen. Kunder som reser med servicehund eskorteras av någon i personalen till ett avskilt område där de sedan kan vänta på sitt anslutningsflyg. När anslutningsflyget ska avgå kommer någon i personalen och ledsagar kunden till avgångsgaten.

På flygplatsen finns det en facilitet där djuret kan sköta sina behov under transiteringen, eftersom djur inte tillåts utanför flygplatsen.

Dokument och certifikat för servicedjur

Passageraren måste ha alla dokument som krävs av myndigheterna i transitlandet och/eller destinationen för servicedjuret. Icelandair kan inte hållas ansvarigt om inresa i eller passage genom något land nekas. Kunder bör kontakta lämpligt konsulat eller ambassad för att säkerställa att alla nödvändiga processer följs.

Att resa med en certifierad hund för känslomässigt stöd

Notera att passageraren måste meddela Icelandair minst två arbetsdagar i förväg.

  • Den maximala transiteringstiden på Keflavíks flygplats är tre timmar för passagerare med servicehund.
  • Icelandair Stopover är inte tillåten på Island eftersom alla levande djur som kommer in i Island måste sitta i karantän i fyra veckor.
  • Icelandair accepterar endast en hund för känslomässigt stöd per flyg.
  • GodkännandefrånMAST (isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) är nödvändigt för transit på Keflavíks flygplats.

Hundar för känslomässigt stöd och hundar för psykiatriskt stöd tillåts också i kabinen för individer som har en funktionsnedsättning, under förutsättning att viss dokumentation kan visas upp. Vänligen se till att certifierad medicinsk/psykiatrisk vårdpersonal (en läkare) fyller i detta formulär (http://www.icelandair.us/servlet/file/store36/item814050/Support_Animal_Form.pdf) och skicka in det till telephonesales@icelandair.is.

Vårt servicecenter måste ha formuläret och godkänna den nödvändiga dokumentationen minst två arbetsdagar före resetillfället. Icelandair kommer att kontakta den angivna vårdpersonalen för att verifiera dina uppgifter. Om vi inte kan verifiera dina dokument eller om vi inte får meddelandet i tid, kommer vi inte att kunna godkänna ditt djur för känslomässigt stöd. Formuläret får inte vara äldre än ett år.

Ägaren tar på sig all risk för skada, sjukdom eller dödsfall när det gäller sådant djur som godkänts för transport.

Vid incheckningen kommer passageraren ombes att visa och medföra all dokumentation gällande djuret och även ett läkarintyg som bevis på att vederbörande måste resa med ett servicedjur.