Resa med husdjur | Icelandair
Pingdom Check

Resa med husdjur

Vi är stolta över att se till att alla husdjur reser lika bra som våra passagerare.  Alla husdjur som reser med Icelandair transporteras i speciella klimatkontrollerade transportutrymmen i flygplanets lastutrymme.

The animal in hold service and the emotional support animal service are currently available between Keflavík and the following destinations: Boston and Copenhagen. The list of destinations is periodically reviewed and may be opened up to additional cities, depending on our flight schedule

For more information or to book the service, please contact our service center.

Please note that due to the circumstances surrounding COVID-19, our flight schedule can change with short notice. If you have booked an animal for transport in the hold area of the plane, and the flight has been canceled, the animal will be booked on the next available direct flight with Icelandair. We are unable to book connecting flights with other airlines for pets.  

 • Vänligen kontakta Icelandairs servicecenter med alla handlingar och formulär som behövs minst två vardagar i förväg för att reservera utrymme för ett djur.
 • Den maximala transittiden på Keflaviks flygplats för passagerare med djur är tre timmar.
 • Det är INTE tillåtet att göra en Icelandair Stopover på Island eftersom alla levande djur som kommer till Island måste sitta i karantän i två veckor.
 • Högst fyra burar får transporteras i lastutrymmet på varje flygplan. Två djur kan dock dela en bur om båda är små och av samma art.
 • Högst ett servicedjur eller ett djur som ger känslomässigt stöd får transporteras i kabinen. Observera att djur i passagerarkabinen inte tillåts att resa endast enkel väg om passageraren har en tur och retur biljett.
 • Icelandair kan inte acceptera transport av servicedjur i lastutrymmet eller passagerarkabinen om ett annat flygbolag utför en del av rutten.
 • De enda servicedjuren eller djur som ger känslomässigt stöd som är tillåtna i kabinen på Icelandair-flygningar är hundar. 
 • Endast hundar och katter tillåts i flygplanets lastutrymme.
 • Följande hundraser accepteras inte på Icelandairs flygningar: Pitbullterrier, Staffordshire bullterrier, Tosa inu och Dogo argentino.  

Passageraren måste inneha alla handlingar som krävs av myndigheterna i transitlandet och/eller servicedjurets destination. Icelandair kan inte hållas ansvarigt om inresa eller genomresa till något land nekas.  

Priser

Avgiften för transport av husdjur är följande:

ZON 1*ZON 2*ZON 3*
Pris per bur 1.142 SEK 1.341 SEK 1.576 SEK

Zon 1 – Inom Europa
Zon 2 – Mellan Island och Nordamerika
Zon 3 – Mellan Europa och Nordamerika

Särskilda regler för transport av djur till/via Storbritannien/Irland

Alla djur som reser till Storbritannien/Irland måste transporteras med Icelandair Cargo.

Vänligen kontakta Icelandair Cargo för ytterligare information om transport av djur till Storbritannien/Irland.

Djur för känslomässigt stöd erkänns INTE som ledarhundar av Storbritanniens departement för miljö, livsmedel och landsbygd. Icelandair kan därför inte acceptera dem för transport till Storbritannien/Irland.

Boka en djurtransport

 • Kontakta Icelandairs servicecenter för att boka djurtransport i flygplanets lastutrymme. Vid bokningen av ett djur måste passageraren lämna uppgifter om burens storlek och vikt (med djuret inuti) för bekräftelse.
 • De enda djur som tillåts i flygplanets lastutrymme är hundar och katter. Vänligen uppmärksamma att katter endast får resa flygplanets lastutrymme och inte inne i kabinen.
 • Burens maximala storlek är 91 cm (längd) x 64 cm (bredd) x 68,5  cm (höjd). Totalvikten för djur i bur får inte överstiga 40 kg
 • Passageraren måste ombesörja sin egen djurbur. Vi accepterar endast djur i IATA-godkända burar.
 • Många länder kräver obligatorisk karantän för djur vid inresa. Det är passagerarens ansvar att skaffa information om de krav som gäller för de länder han/hon kommer in i. Kontakta destinationslandets ambassad för att avgöra om resan med ett djur är tillåten innan djuret bokas.

Att resa med en tränad och certifierad ledarhund

En ledarhund är en hund som har tränats särskilt för att hjälpa en funktionshindrad person och som har certifierats genom en av de välgörenhetsorganisationer som har fullvärdigt medlemskap i Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), vilka är de organ som godkänner assistanshundsorganisationer i hela världen. Icelandair accepterar endast särskilt tränade och certifierade assistanshunder ombord. Servicehunden måste vara ett stöd till resenären själv. Dokumentationen får inte vara äldre än sex månader.

 • De enda servicedjuren som är tillåtna i kabinen på Icelandair-flygningar är hundar. 
 • Den maximala transittiden på Keflaviks flygplats för passagerare med servicedjur är tre timmar.
 • Det är INTE tillåtet att göra en Icelandair Stopover på Island eftersom alla levande djur som kommer till Island måste sitta i karantän i två veckor.
 •  Icelandair accepterar endast en ledarhund i passagerarkabinen per flyg. Vänligen kontakta Icelandairs servicecenter med alla handlingar och formulär som behövs minst två vardagar i förväg för att reservera utrymme för ett servicedjur.
 •  Godkända assistanshundar reser gratis i kabinen hos Icelandair.
 •  Godkännande från MAST (Isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) är nödvändigt för transit på Keflaviks flygplats.
 •  Terapidjur - djur som har tränats och registrerats i en terapiorganisation för att besöka vårdhem, sjukhus, skolor och andra inrättningar, anses inte vara ledardjur.
 •  Levande djur som medföljer passagerare kommer inte att godkännas för medförande i passagerarkabinen, med undantag för ledarhundar.
 •  Icelandair kan inte acceptera transport av servicedjur om ett annat flygbolag utför en del av rutten.

Resa med djur för känslomässigt stöd

Djur för känslomässigt/psykiskt stöd som ledsagar passagerare med särskilt behov är tillåtna i kabinen. Läkarintyg skall medfölja som visar att passageraren behöver assistans av servicedjur under flygningen. Tyvärr har vi ingen möjlighet att tillåta några djur, oavsett storlek i passagerarkabinen såvida de inte är särskilt tränade och certifierade.

 • Hundar är det enda djur för känslomässigt stöd som accepteras i passagerarkabinen på Icelandairs flygningar. 
 • Ifylls av behörig läkare  tillstånd för hund för psykiatriskt/terapeutiskt/känslomässigt stöd och skicka en kopia av intyget till Icelandair via vårt formulär för särskild assistans tillsammans med ett läkarintyg som anger behovet av att resa med djur. Dokument med intyg på djurträning behövs för servicedjur för känslomässigt stöd.
 • Djur för känslomässigt stöd kan inte bokas tidigare än sex månader innan ditt avresedatum. Vid bokningstillfället får intygen inte vara äldre än sex månader.
 • Godkännande från MAST (Isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) är nödvändigt för transit på Keflavíks flygplats.
 • Passageraren är skyldig att ha alla dokument tillgängliga för djuret tillsammans med ett läkarintyg som bekräftar att passageraren har särskilt behov av ett servicedjur.
 • Den maximala transittiden på Keflavíks flygplats för passagerare med servicedjur är tre timmar.
 • Det är inte tillåtet att boka en Icelandair Stopover eftersom alla levande djur som kommer till Island måste sitta i karantän i två veckor.
 • Icelandair accepterar endast ett djur för känslomässigt stöd per passagerare och flyg. Vänligen kontakta Icelandairs servicecenter med alla dokument och formulär som behövs minst två arbetsdagar innan avresa för att reservera plats för djur för känslomässigt stöd.
 • Icelandair kan inte acceptera transport av djur för känslomässigt stöd om annan operatör trafikerar en del av sträckan.

Transit på Keflavíks flygplats

 • Enligt föreskrifter från det isländska jordbruksministeriet, får djur som är under transit inte komma i kontakt med andra djur eller passagerare på flygplatsen.
 • Kunder som reser med ledarhundar eskorteras av någon i flygplatspersonalen till ett avskilt område där han/hon sedan väntar på sitt anslutningsflyg. När anslutningsflyget är klart för avgång kommer någon i flygplatspersonalen och vägleder kunden till avgångsgaten.
 • På flygplatsen finns det en inrättning där djuret kan få göra sina behov under transit eftersom djur inte tillåts utanför flygplatsen.

Icelandair kommer att kontakta den angivna vårdpersonalen eller personalen för psykiska sjukdomar för att verifiera dina handlingar. Om vi inte kan verifiera dina handlingar, eller om vi inte får meddelandet i tid, kommer vi inte kunna godkänna ditt speciellt tränade och certifierade servicedjur. Dokumentationen får inte vara äldre än sex månader. 

Ägaren tar på sig all risk för skada, sjukdom eller dödsfall för djur som godkänns för transport. 

Se till att ta med dig mat för resan till ditt djur. 

Synskadade passagerare med ledarhund

En synskadade passagerare kan åtföljas av en ledarhund i kabinen förutsatt att hunden är ordentligt kopplad och försedd med munkorg. Hunden får inte ta upp ett säte och får inte blockera gången.

Tillstånd måste vid behov erhållas för inresa i transitlandet och/eller destinationen.

För mer information om att resa med ledarhund klicka här

Icelandair accepterar endast 1 ledarhund i passagerarkabinen per flyg. Kontakta Icelandair minst 2 arbetsdagar före avgång för att boka plats för ditt ledardjur.