Pingdom Check

Resa med husdjur

Vi är stolta över att se till att alla husdjur reser lika bra som våra passagerare.  Alla husdjur som reser med Icelandair transporteras i speciella klimatkontrollerade transportutrymmen i flygplanets lastutrymme.

 • Vänligen kontakta Icelandairs servicecenter med alla handlingar och formulär som behövs minst två vardagar i förväg för att reservera utrymme för ett djur.
 • Den maximala transittiden på Keflaviks flygplats för passagerare med djur är tre timmar.
 • Det är INTE tillåtet att göra en Icelandair Stopover på Island eftersom alla levande djur som kommer till Island måste sitta i karantän i fyra veckor.
 • Högst fyra burar får transporteras i lastutrymmet på varje flygplan. Två djur kan dock dela en bur om båda är små och av samma art.
 • Högst ett servicedjur eller ett djur som ger känslomässigt stöd får transporteras i kabinen. Observera att djur i passagerarkabinen inte tillåts att resa endast enkel väg om passageraren har en tur och retur biljett.
 • Icelandair kan inte acceptera transport av servicedjur i lastutrymmet eller passagerarkabinen om ett annat flygbolag utför en del av rutten.
 • De enda servicedjuren eller djur som ger känslomässigt stöd som är tillåtna i kabinen på Icelandair-flygningar är hundar. 
 • Endast hundar och katter tillåts i flygplanets lastutrymme.
 • Följande hundraser accepteras inte på Icelandairs flygningar: Pitbullterrier, Staffordshire bullterrier, Tosa inu och Dogo argentino.  

Passageraren måste inneha alla handlingar som krävs av myndigheterna i transitlandet och/eller servicedjurets destination. Icelandair kan inte hållas ansvarigt om inresa eller genomresa till något land nekas.  

Priser

Avgiften för transport av husdjur är följande:

ZON 1*ZON 2*ZON 3*
Pris per bur 1.142 SEK 1.341 SEK 1.576 SEK

Zon 1 – Inom Europa
Zon 2 – Mellan Island och Nordamerika
Zon 3 – Mellan Europa och Nordamerika

Särskilda regler för transport av djur till/via Storbritannien

Alla husdjur som reser till Storbritannien måste transporteras som godsförsändelse.  Kontakta Icelandair Cargo för ytterligare information om transport av djur till/via Storbritannien.

Boka en djurtransport

 • Kontakta Icelandairs servicecenter för att boka djurtransport i flygplanets lastutrymme. Vid bokningen av ett djur måste passageraren lämna uppgifter om burens storlek och vikt (med djuret inuti) för bekräftelse.
 • De enda djur som tillåts i flygplanets lastutrymme är hundar och katter. Vänligen uppmärksamma att katter endast får resa flygplanets lastutrymme och inte inne i kabinen.
 • Burens maximala storlek är 91 cm (längd) x 64 cm (bredd) x 68,5  cm (höjd). Totalvikten för djur i bur får inte överstiga 40 kg
 • Passageraren måste ombesörja sin egen djurbur. Vi accepterar endast djur i IATA-godkända burar.
 • Många länder kräver obligatorisk karantän för djur vid inresa. Det är passagerarens ansvar att skaffa information om de krav som gäller för de länder han/hon kommer in i. Kontakta destinationslandets ambassad för att avgöra om resan med ett djur är tillåten innan djuret bokas.

Att resa med en tränad och certifierad ledarhund

En ledarhund är en hund som har tränats särskilt för att hjälpa en funktionshindrad person och som har certifierats genom en av de välgörenhetsorganisationer som har fullvärdigt medlemskap i Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), vilka är de organ som godkänner assistanshundsorganisationer i hela världen. Icelandair accepterar endast särskilt tränade och certifierade assistanshunder ombord. Servicehunden måste vara ett stöd till resenären själv. Dokumentationen får inte vara äldre än sex månader.

 • De enda servicedjuren som är tillåtna i kabinen på Icelandair-flygningar är hundar. 
 • Den maximala transittiden på Keflaviks flygplats för passagerare med servicedjur är tre timmar.
 • Det är INTE tillåtet att göra en Icelandair Stopover på Island eftersom alla levande djur som kommer till Island måste sitta i karantän i fyra veckor.
 •  Icelandair accepterar endast en ledarhund i passagerarkabinen per flyg. Vänligen kontakta Icelandairs servicecenter med alla handlingar och formulär som behövs minst två vardagar i förväg för att reservera utrymme för ett servicedjur.
 •  Godkända assistanshundar reser gratis i kabinen hos Icelandair.
 •  Godkännande från MAST (Isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) är nödvändigt för transit på Keflaviks flygplats.
 •  Terapidjur - djur som har tränats och registrerats i en terapiorganisation för att besöka vårdhem, sjukhus, skolor och andra inrättningar, anses inte vara ledardjur.
 •  Levande djur som medföljer passagerare kommer inte att godkännas för medförande i passagerarkabinen, med undantag för ledarhundar.
 •  Icelandair kan inte acceptera transport av servicedjur om ett annat flygbolag utför en del av rutten.

Resa med ett certifierat djur för känslomässigt stöd

Djur för känslomässigt/psykiskt stöd får endast ledsaga en passagerare i kabinen som har särskilt behov av denna assistans. Ett läkarintyg måste medfölja djuret för känslomässigt stöd som visar att passageraren behöver hjälp av djuret under flygningen. Tyvärr har vi ingen möjlighet att tillåta några djur, oavsett storlek, i passagerarkabinen i våra flygplan såvida de inte är särskilt tränade samt certifierade.


 • Det enda djur för känslomässigt stöd som tillåts i passagerarkabinen på Icelandairs flygningar är hundar. 
 • Låt en behörig läkare fylla i detta tillstånd för hund för psykiatriskt/terapeutiskt/känslomässigt stöd och skicka en kopia av formuläret till Icelandair via vårt formulär för särskild assistans tillsammans med ett läkarintyg som anger behovet av att resa med djuret. Auktoriserad dokumentation med intyg för djurträning behövs för ledardjur för känslomässigt stöd. 
 • Formulären får inte vara mer än sex månader gamla.
 • Godkännande från MAST (Isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) är nödvändigt för transit på Keflavíks flygplats.
 • Passageraren kommer att vara skyldig att visa samt ha alla dokument tillgängliga för djuret tillsammans med ett läkarintyg som bekräftar att passageraren har särskilt behov av ett servicedjur.
 • Den maximala transittiden på Keflavíks flygplats för passagerare med servicedjur är tre timmar.
 • Det är inte tillåtet att göra någon övernattning i Island eftersom alla levande djur som kommer in i Island måste sitta i karantän i fyra veckor.
 • Icelandair accepterar endast ett djur för känslomässigt stöd per passagerare och flyg. Vänligen kontakta Icelandairs servicecenter med alla dokument och formulär som behövs minst två arbetsdagar innan ditt flyg för att reservera en plats för djur för känslomässigt stöd.
 • Icelandair kan inte acceptera transport av djur för känslomässigt stöd om en annan operatör trafikerar en del av sträckan.

Transit på Keflavíks flygplats

 • Enligt föreskrifter från det isländska jordbruksministeriet, får djur som är under transit inte komma i kontakt med andra djur eller passagerare på flygplatsen.
 • Kunder som reser med ledarhundar eskorteras av någon i flygplatspersonalen till ett avskilt område där han/hon sedan väntar på sitt anslutningsflyg. När anslutningsflyget är klart för avgång kommer någon i flygplatspersonalen och vägleder kunden till avgångsgaten.
 • På flygplatsen finns det en inrättning där djuret kan få göra sina behov under transit eftersom djur inte tillåts utanför flygplatsen.

Icelandair kommer att kontakta den angivna vårdpersonalen eller personalen för psykiska sjukdomar för att verifiera dina handlingar. Om vi inte kan verifiera dina handlingar, eller om vi inte får meddelandet i tid, kommer vi inte kunna godkänna ditt speciellt tränade och certifierade servicedjur. Dokumentationen får inte vara äldre än sex månader. 

Ägaren tar på sig all risk för skada, sjukdom eller dödsfall för djur som godkänns för transport. 

Se till att ta med dig mat för resan till ditt djur.