Pingdom Check

Villkor för Saga Club-medlemskap

Enskilda personer som är minst 12 år är berättigade till medlemskap. Företag, organisationer och/eller andra enheter är inte berättigade till medlemskap. Genom att ansöka om medlemskap ger den sökande Icelandair rätt att använda all lagrad information för marknadsförings- och PR-syften. 

De sökande måste uppge sina fullständiga namn för att delta i Saga Club-programmet. Fullständigt namn betyder förnamn, mellannamn om sådana finns, och efternamn. Det fullständiga namnet måste vara samma som namnet på medlemmens pass eller annat giltigt resedokument (t.ex Visum, nummer för uppehållstillstånd, osv.) 

En ansökan kommer endast att accepteras om den är komplett ifylld. Alla ansökningar och meddelanden om adressändring eller namn skall vara undertecknad av den sökande/medlemmen. Personer under 18 år måste erhålla samtycke från en förälder eller en förmyndare för att bli medlem i Saga Club och utnyttja fördelarna med Saga Cub-medlemskapet. Medlemmar under 18 år bekräftar att de har erhållit samtycke från en förälder eller en förmyndare när de går med i Saga Club.

Medlemmar får endast inneha ett poängkonto. En medlem kan när som helst utträda ur programmet genom att skicka ett skriftligt meddelande till Icelandair Saga Club tillsammans med sitt kort, ituklippt. Alla ackumulerade poäng kommer då att annulleras.  

Lägg märke till att varje e-postadress endast kan tilldelas en medlem. 

Bonuspoängsystemet

  • Två typer av poäng ges: Saga-poäng och Card-poäng. 
  • Saga-poäng används för att få rese-, boende- och biluthyrningsförmåner. 
  • Card-poäng fastställer rätten till medlemskap i Saga Silver eller Saga Gold. 
  • Det finns ingen rabatt för uppgradering av barnbiljett genom användande av poäng. 

Saga Cards

Saga Blue Card skickas till medlemmar efter att deras första flygaktivitet med Icelandair har registrerats till deras Saga Club-konto. Saga Silver Saga Club-medlemmar som tjänar 40 000 Card-poäng inom en tolvmånadersperiod uppgraderas till Saga Silver. 

Saga Silver-medlemmar måste tjäna 30 000 Card-poäng inom en tolvmånadersperiod för att medlemskapet ska förnyas. Saga Gold Saga Silver-medlemmar som tjänar 80 000 Card-poäng inom en tolvmånadersperiod uppgraderas automatiskt till Saga Gold. 

Saga Gold-medlemmar måste tjäna 70 000 Card-poäng inom en tolvmånadersperiod för att medlemskapet ska förnyas. 

Namnändringsbegäran kan inte behandlas över telefon. En kopia av stödjande juridisk dokumentation (t.ex. domstolsbeslut) måste lämnas in via fax/e-post och kommer att krävas för varje namnändringsbegäran. 

Samla poäng

Alla schemalagda flygningar med Icelandair, Alaska Airlines och JetBlue ger både Saga-poäng och Card-poäng. Den medlem som flyger med Icelandair tjänar poäng oavsett vem som betalar för biljetten. Endast biljetter som indikerar ett offentliggjort pris ger poäng. Vid en uppgradering ges poäng baserat på den bokade och betalda klassen, inte den uppgraderade klassen. 

Poäng ges för slutförda resor. Inga poäng ges för biljetter som köpts men inte använts. 

Icelandair kan lägga till tjänstepartners till programmet. De partnertjänster som anges i den aktuella poängtabellen ger Saga-poäng, men inte Card-poäng.

Få reda på med om att tjäna in poäng

Arv

Saga-poäng är inte ärftliga och kan inte överföras i händelse av en medlems bortgång. En juridisk arvinge kan dock ansöka om att få Saga-poängen överförda till hans/hennes konto om vissa villkor uppfylls. En kopia av stödjande juridiska handlingar måste skickas in via post för Icelandair att granska och kommer att krävas för varje arvtransaktion.  

Dokumenten måste innehålla följande:

  • Båda medlemmars Saga Card-nummer (den bortgångna och mottagande medlemmen) 
  • Bekräftelse av lämplig myndighet som listar alla juridiska arvingar 
  • Undertecknat godkännande av andra juridiska arvingar 

Poängutdrag

Poängutdrag Medlemmar kan se sina poängutdrag på vår webbplats genom att ange sitt användarnamn och lösenord. 

Om något är felaktigt registrerat eller saknas i ditt utdrag kan du skicka oss en kopia av din flygbiljett eller kopior av kvitton från våra tjänstepartners inom de närmaste 12 månaderna. Det är också klokt att spara alla flygbiljetter och boardingkort för att kunna göra anspråk på en korrigering. 

Lösa in Saga-poäng

Från och med den 27 februari 2018 så har Poäng och betalning tagit över som vår enda inlösenplattform för flygningar. Bokning av bonusresor kommer endast vara tillgängligt för medlemmar som använder deras American Express- eller Arion Banki kompanjonsbiljett. För att boka sådana biljetter ring vårt Servicecenter +354 5050-100. 

Uppgradera med Saga-poäng

Vid resor med Icelandair, har medlemmar av Icelandair Saga Club möjlighet att uppgradera sin plats och service i vissa reseklasser med hjälp av sina Saga-poäng. Passagerare som reser på Economy Flex-biljetter kan uppgradera till Saga Premium. 

När medlemmar uppgraderar för Saga-poäng, uppgraderar de servicen och platsen och får alla serviceförmåner som finns tillgängliga för deras uppgraderade reseklass. Medlemmarna tjänar emellertid Saga-poäng enligt betalt biljettpris. Det är möjligt att ansöka om en uppgradering på delar av flygningar, till exempel bara en väg. 

Få reda på med om uppgradering med Saga Points

Köp och dela Saga Points

Medlemmar kan köpa egna Saga-poäng eller för att ge bort som gåva och de kan dela Saga-poäng mellan Saga Club-konton.En transaktionsavgift läggs till varje transaktion. 

Poängavskrivningar

Saga-poäng är giltiga upp till fyra år, det vill säga det kalenderår då den aktuella flygningen görs och de tre följande åren. Om en medlem inte har använt sina poäng för en bonusresa eller -tjänst inom den tidpunkten, förfaller alla poäng som ackumulerats det första året den 31 december. Oanvända poäng som tjänats under det andra året förfaller i slutet av följande år. Alla Card-poäng blir ogiltiga efter ett år. 

Saga Club Partners

All information om ackumulering och inlösning av poäng vid Icelandair Saga Club-partners kan hittas på www.sagaclub.com.

Diverse

Icelandair förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra sitt bonusprogram och Icelandair Saga Club när som helst, med eller utan förvarning. Detta innefattar rätten att ändra eller säga upp dessa villkor, medlemsguiden, poängstrukturen, villkoren för inlösen och kortutgivningsförfarande. Om programmet avslutas kan alla tjänade poäng komma att annulleras. Icelandair kommer att göra rimliga ansträngningar för att informera medlemmarna om det beslutar sig för att avsluta programmet.  

Icelandair kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador till följd av sådana förändringar i regler eller uppsägning av programmet. Varje ändring av dessa villkor ska vara bindande för medlemmen 30 dagar från besked om förändring. En medlem som inte kan acceptera ändringen skall returnera kortet, ituklippt, till Icelandair inom 30 dagar från beskedet av förändringen. Medlemmen anses ha accepterat ändringarna när de använder kortet, eller beställer eller använder en bonus eller förmån som erbjuds.  

Bonusresor kan under inga omständigheter säljas. Icelandair förbehåller sig rätten att ställa in bonusresor som har erhållits felaktigt.  

Ovilja att följa dessa villkor, samt andra Icelandair Saga Club-villkor, kan leda till förverkande av en medlems kort och annullering av poäng.  

Alla rese- och tjänstebonusar erbjuds i mån av förändringar och tillgänglighet. I vissa fall har Icelandair gjort en överenskommelse med andra parter för att erbjuda vissa tjänster till medlemmar, som t.ex. flygbolagspartners, biluthyrningar och hotell. Icelandair kan lägga till partners till programmet och/eller avbryta nuvarande partnerskap. 

Icelandair kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa tjänster kommer att vara tillgängliga för medlemmar, men garanterar inte deras tillgänglighet. 

Icelandair är inte ansvarigt för förlust eller skada som orsakats av tillhandahållande eller inte tillhandahållande av dess partners tjänster. Icelandair är inte ansvarigt för förlust eller skada på grund av indragning av någon av dessa parter från programmet. 

Villkor och bestämmelser för tilldelade flyg