Restriktioner vedr. bagage, forbudte elementer | Icelandair
Pingdom Check

Bagage

Har du et spørgsmål angående bagage? Vi har svar om bagage.

Begrænset bagage på Icelandairs flyvninger

Af sikkerhedsmæssige årsager må genstande som de nedenfor nævnte ikke medbringes af passagerer i kabinebagagen eller indchekket bagage uden Icelandairs samtykke og forudgående aftale.

De følgende genstande skal generelt sendes som fragt. Visse typer farligt gods er tilladt som bagage, og kræver muligvis forudgående tilladelse fra Icelandair. Se den komplette liste over genstande, som kræver tilladelse.

Restriktioner vedr. indtjekket bagage

GenstandBeskrivelse
Sprængstoffer og brandbare stoffer og genstande Eksplosiver og brændbare stoffer samt genstande, der kan benyttes til at forårsage alvorlig skade eller udgøre en trussel for flysikkerheden.
-Ammunition;
-Sprængningshætter;
-Detonatorer og sikringer;
-Miner, granater og andre eksplosive militærlagre;
-Fyrværkeri og anden pyroteknik;
-Røgskabende beholdere og røgskabende patroner;
-Dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer.
Ætsende stoffer Kviksølv, syrer, baser, kviksølvs- og vådcellebatterier.
Trykgasser Butan, ilt, propan og aqualung cylindre.
(Dybt nedkølet, brændbart, ikke-brændbart og giftigt)
Smitsomme stoffer Bakterier og virusser.
Gifte Insektgift, plantegift, arsenik og cyanider.
Radioaktivt materiale
Eksplosiver af enhver art Fyrværkeri, nødblus, ammunition og skydevåben.
Iltningsmidler og organiske brintoverilter Blegemidler og reparationssæt til fiberglas.
Letantændelige væsker og faste stoffer Lightervæsker, rensemidler, maling.
Lægemidler og toiletartikler Må medbringes i små mængder.
Sikkerhedstændstikker Må medbringes personligt.
Mapper og attachétasker Med installerede alarmenheder indeholdende litiumbatterier og/eller pyrotekniske genstande.
Persontransportenheder Herunder hoverboards, balance wheels, scootere eller enhver genstand, der drives af litiumbatterier

Bemærk:

Hvis du forsøger at rejse til eller fra USA eller Canada med en af de forbudte enheder, kan du blive benægtet at gå om bord.

Disse genstande bør du ikke medtage i din indchekkede bagage

I bagage, som du vil chekke ind, råder vi dig til ikke at medbringe sårbare eller letfordærvelige genstande, kontanter, nøgler, smykker, elektronisk udstyr, ædle metaller eller sølvtøj, omsætningspapirer eller aktier, forretningsdokumenter, værdifulde genstande, pas eller andre identifikationsdokumenter eller prøver.

Passagerer, som rejser til/fra USA bedes bemærke de restriktioner, som TSA (US Transportation Security Administration) har udstedt, om låse på indchekket bagage.

E-cigaretter

Batteridrevne e-cigaretter, fordampere, vap-penne, forstøvere og elektroniske systemer til nikotinindtag må kun medbringes i flyets kabine (i håndbagage eller på personen). 

Det er forbudt at bruge disse apparater under flyvningen. Det er ikke tilladt at oplade disse apparater og/eller deres batterier ombord på flyet, og passageren skal undgå, at apparatet tændes ved et uheld. Alle reservebatterier skal være beskyttet individuelt for at forhindre kortslutninger.

Restriktioner vedr. håndbagage


GenstandBeskrivelse
Skydevåben og andre genstande, der affyrer projektiler Genstande, der er i stand til eller synes at være i stand til at blive brugt til at forårsage alvorlig personskade ved affyring af et projektil.
Lammende genstande Genstande, som er specielt udviklet til eller som har til hensigt at lamme eller immobilisere.
Industrielle eller elektriske værktøjer Værktøj, der enten kan benyttes til at forårsage alvorlig skade eller udgøre en trussel for flysikkerheden.
Genstande med skarpe spidser eller kanter Genstande med skarpe spidser eller skarpe kanter, og som kan forvolde alvorlig skade, er ikke tilladt om bord.
I visse tilfælde kan genstande, der benyttes til at strikke, sy eller hækle falde ind under denne restriktion. Mange strikkepinde og hæklenåle er dog stumpe nok til at falde uden for denne særlige forordning.
Lufthavnsmedarbejdere har ret til at konfiskere strikkepinde og andre håndværksmæssige redskaber, hvis de skønner, at de pågældende genstande potentielt falder inden for forordningen vedr. spidse genstande.
Stumpe instrumenter Genstande af enhver art, som kan bruges til at forvolde alvorlig skade, hvis de bruges til at slå med.
Sprængstoffer og brandbare stoffer Sprængstoffer og brandbare stoffer og genstande, der kan benyttes til at forårsage – eller der ser ud til at kunne forårsage – alvorlig skade eller udgøre en trussel for flysikkerheden.

Disse genstande bør du ikke medtage i din håndbagage

Du kan finde oplysninger om sikkerhedsbegrænsninger for bagage når du rejser fra Island, inden for eller fra Europa på EU-komissionens hjemmeside. Du kan finde oplysninger om sikkerhedsbegrænsninger for bagage når du rejser fra USA på US Transportation Securitys hjemmeside.

Vi skal vise hensyn til alle vores passagerers rum og sikkerhed, så du bedes bemærke, at vores personale ikke har pligt til at finde plads til stor håndbagage som indrammede malerier.

Stor bagage

Al stor bagage opbevares i flyets bagagerum med en bagageetiket, som angiver destinationen.  

Du som passager er en den eneste ansvarlige for den bagage, som du medtager i kabinen på et Icelandair fly. Håndbagage skal placeres i rummene over sæderne eller under sædet foran dig.

Væsker i håndbagagen

Væsker kan transporteres i din håndbagage, forudsat at de opfylder følgende betingelser (gælder kun for internationale flyrejser):

ElementBeskrivelse
Maksimal størrelse på beholder* Beholdere må ikke have plads til mere end 100 milliliter (3 ounces) væske.
Ydre beholder*/plastposer Alle dine væskebeholdere skal kunne være i en transparent plastpose som kan genlukkes, og hvis samlede størrelse ikke overstiger 1 liter (1 quart).
Mængde per person Hver passager må kun medbring en af disse plastposer.

*Beholder henviser til enhver flaske, tube, rør eller anden genstand, som kan indeholde en væske.

Væsker, aerosoler eller gelé (LAG'er)

Begrebet LAG'er dækker over alle typer gelé, pasta, creme, væsker/faste blandinger eller indholdet i beholdere under tryk. Eksempler på LAG'er omfatter, men er ikke begrænset til, alkoholiske drikke, tandpasta, hårgelé, drikkevarer, supper, sirup, parfume, barberskum, aerosoler og andre produkter med tilsvarende konsistens.

Den samlede volumen af LAG'er må ikke overstige 1 liter. LAG'er skal fremvises i én transparent, genlukkelig plastikpose med en kapacitet, der ikke overstiger 1 liter.

Bemærk

De fleste dåser og flasker indeholder over 100 ml (1 dl) og må derfor ikke medtages gennem sikkerhedskontrollen.

Følgende undtagelser kan gøres gældende for reglen om 100 ml/1 liter:

Element Beskrivelse
Forældre som rejser med spædbørn Forældre, der rejser med deres spædbørn, må medbringe ligeså meget væske, der er nødvendig i forhold til at made barnet på rejsen.
Almindelig medicin Passagerer, der skal tage medicin regelmæssigt, kan medbringe den nødvendige dosis om bord. Dette er også gældende for flydende lægemidler samt lægemidler til injektion.
Al medicin Al medicin skal være fulgt af en recept eller en lægeerklæring på engelsk, hvis lufthavnens personale har behov for dokumentation på de lægemidler, du har til hensigt at medbringe i din håndbagage.
Flydende medicin Enhver medicin, der ikke er nødvendig på flyvningen, bør chekkes ind.

Hver enkelt beholder må højst kunne rumme 100 milliliter (3 ounces).

Regler for pulvere i håndbagage til USA

Fra den 30. juni 2018 implementerer USA's Transportation Security Administration (TSA) nye krav vedrørende pulvere i kabinetasker for internationale flyvninger til USA.

Pulver-lignende substanser 12 oz/350 ml eller større er forbudt i flyets kabine, med følgende undtagelser:

  • pulver-lignende substanser på medicinsk recept
  • babymad
  • menneskelige rester
  • toldfri indkøb, hvis placeret i en STEB (security tamper-evident bag).

Pulver-lignende substanser defineres som tørre partikler produceret ved maling, knusning eller opdeling af en fast substans såsom sukker, malet kaffe, krydderier og kosmetik.

Bemærk, at pulver-lignende substanser i enhver mængde kan placeres i indchekket bagage og transporteres i flyets bagageområde.

Fornødenheder ombord

Du kan medtage andre nødvendige genstande til personlig brug under rejsen, forudsat, at lufthavnens sikkerhedspersonale ikke anser dem for værende en sikkerhedsrisiko.  Generelt omfatter acceptable fornødenheder:

Receptpligtig medicin i mængder, som er store nok til flyvningens varighed
Fødevarer/ernæring Nødvendig babymad og specielle diæter.

Restriktioner omkring litiumbatterier

Ekstra litiumbatterier til bærbare computere og/eller evt. ekstra celler og kassetter til strømforsyning af elektroniske enheder til kameraer, bærbare computere og videokameraer skal medbringes i kabinebagagen. Hvis din kabinebagage fjernes fra kabinen for opbevaring i flyets lastrum, skal du deklarere sådanne genstande, før de bliver fjernet.

Det er forbudt at medbringe beskadigede, defekte eller tilbagekaldte litiumbatterier eller -enheder på et fly. Hvis en passager ved et uheld har medbragt batteri eller en enhed som er beskadiget, defekt eller tilbagekaldt, skal den pågældende passager holde batteriet eller enheden slukket, undgå aktivering ved et uheld (ved også at deaktivere enhver funktion, som kunne tænde enheden), opbevare enheden på sin person og ikke oplade den på noget tidspunkt. Passageren skal omgående oplyse kabinepersonalet om enheder som bliver beskadiget, varme, ryger, bliver væk eller tabes ned i sædestrukturen.

Sportsvåben

Du må kun transportere sportsvåben som fragt eller indchekket bagage, hvis:

Beskrivelse
Jagtvåben Våben, der anvendes til jagt på vildt, fugle og andre dyr.
Våben til målskydning Våben, der anvendes til målskydning, lerdueskydning eller konkurrenceskydning, forudsat at våbnene ikke er våben, som militære styrker standardmæssigt udstyres med.
Andre fritids- eller sportsrelaterede våben Luftpistoler, pileskydevåben, startpistoler m.v.

Antikke våben kan accepteres, selvom de ikke er i overensstemmelse med nogen af ovenstående krav.

Transport af ammunition til sportsvåben er udelukkende tilladt, hvis den er til personens egen brug, hvis ammunitionen er sikkert emballeret, og vægten ikke overstiger 5 kg. Ammunition skal pakkes separat fra sportsvåbenet.