Pingdom Check

Bagagebegrænsninger

Genstande, der ikke er tilladte i indtjekket bagage

Af sikkerhedsmæssige årsager må genstande såsom nedenstående ikke transporteres i passagerernes håndbagage eller indtjekkede bagage uden samtykke fra Icelandair og forudgående aftale. Bemærk: Genstandene skal i princippet sendes som fragt.

Bemærk venligst: Hvis du prøver at rejse til eller fra USA og Canada med enhver form for forbudt genstand, kan du risikere at blive nægtet boarding.

GenstandBeskrivelse
Sprængstoffer samt brændbare stoffer og apparater Kan anvendes til at forårsage alvorlige kvæstelser eller udgøre en trussel for flyets sikkerhed.
Ætsende stoffer Kviksølv, syrer, alkalier, kviksølv- og vådcellebatterier.
Komprimeret gas

Butan, ilt, propan og aqualung-cylindre.
(Ekstremt nedkølede, brændbare, ikke-brændbare og giftige)

Smittefarlige stoffer Bakterier og vira.
Gifte Insektbekæmpelsesmidler, herbicider, arsenik og cyanider.
Radioaktivt materiale
Sprængstoffer af enhver art Fyrværkeri, nødblus, ammunition og skydevåben.
Oxideringsmaterialer og organiske peroxider Blegemidler og glasfiberreparationssæt.
Brandfarlige væsker og faste stoffer Lightere eller varmebrændstoffer, rensemidler, maling og alle TÆNDSTIKKER.
Medicin og toiletartikler Må medbringes i små mængder.
Sikkerhedstændstikker Passageren må have dem på sig.
Dokumentmapper og attachétasker Med installerede alarmenheder, der indeholder litiumbatterier og/eller pyrotekniske enheder.

Visse farlige genstande er tilladte som bagage, men kan kræve forhåndsgodkendelse fra Icelandair.

Genstande, som du ikke må medbringe i din indtjekkede bagage

I bagagen, som du vil tjekke ind, rådes du til ikke at medbringe skrøbelige eller letfordærvelige genstande, penge, nøgler, smykker, elektronisk udstyr, ædelmetaller eller sølvtøj, forhandlingsdokumenter eller sikkerhedsstillelsesdokumenter, forretningsdokumenter, værdifulde genstande, medicin eller lægejournaler, pas eller andre identifikationsdokumenter, eller prøver.

Passagerer, der rejser til/fra USA, rådes til at gøre sig bekendt med TSAs (den amerikanske Transportation Security Administration) begrænsninger for låsning af indtjekket bagage. Lightere og tændstikker er nu ligeledes helt forbudt på flyrejser til og fra USA, både i indtjekket bagage og i håndbagagen.

Genstande, som du ikke må medbringe i din håndbagage

Følgende genstande er ikke tilladte i håndbagagen:

 • Bedøvelsesapparater, som er specifikt beregnet til at bedøve eller immobilisere.
 • Genstande med en skarp spids eller skarpe kanter, som kan anvendes til at forårsage alvorlig personskade, er ikke tilladt om bord.

I nogle tilfælde er genstande, der anvendes til at strikke, sy eller hækle, indbefattet af denne begrænsning. Mange strikkepinde og hæklenåle er dog stumpe nok til ikke at være indbefattet af den pågældende bestemmelse. Husk, at lufthavnsmedarbejderne har ret til at konfiskere strikkepinde og andre håndværksmæssige redskaber, hvis de skønner, at disse genstande kan være indbefattede af bestemmelsen om skarpe genstande.

 • Håndværkeres værktøj, som kan anvendes til at forårsage alvorlig skade eller true flyets sikkerhed.
 • Stumpe instrumenter, som kan anvendes til at slå med og forårsage alvorlig personskade.
 • Sprængstoffer og brændbare materialer og enheder, som er i stand til eller forekommer at være i stand til at kunne anvendes til at forårsage alvorlig skade eller til at udgøre en trussel for flyets sikkerhed.

Oplysninger om sikkerhedsbegrænsninger for bagage ved rejser fra Island, inden for eller fra Europa kan findes på Europakommissionens (EF) hjemmeside. Oplysninger om sikkerhedsbegrænsninger for bagage ved rejser fra USA kan findes på den amerikanske hjemmeside for US Transportation Security.

Vi skal tage hensyn til plads og sikkerhed for alle vores passagerer, så bemærk venligst, at det ikke kan kræves af vores personale, at stor håndbagage såsom indrammede billeder accepteres.

Bagage i overstørrelse kan anbringes i lastrummet på flyet med en bagagemærkat, afhængigt af destinationen.

Hvad angår den bagage, som du tager med op i kabinen på et Icelandair-fly, er du selv ansvarlig for den, og den skal anbringes under sædet foran dig eller i opbevaringsrummene over sæderne.

Væskebegrænsninger

Væsker, aerosoler, eller geler (LAG'er)

LAG'er er enhver form for gel, creme, lotion, flydende/fast blanding eller indholdet af beholdere under tryk. Eksempler på LAG'er omfatter, men er ikke begrænset til, alkoholiske drikkevarer, tandpastaer, hårgel, drikkevarer, supper, sirup, parfume, barberskum, aerosoler og andre genstande med en lignende konsistens.

Indholdet i de enkelte beholdere må ikke overstige 100 milliliter (3 oz).

Det samlede indhold i LAG'er må ikke overstige 1 liter (1 quart). LAG'er skal fremvises i en gennemsigtig, genlukkelig plastikpose, der rummer højst 1 liter.

Følgende undtagelser kan foretages for reglen om 100ml/1L:

 • Forældre, der rejser med spædbørn, må medbringe ligeså megen væske, der er nødvendig for at made barnet under rejsen.
 • Alle, der har brug for den sædvanlige medicin, må bringe den nødvendige dosis om bord. Dette gælder også for flydende lægemidler og injicerbare midler.
 • Al medicin skal ledsages af en recept eller en lægeerklæring‘ på engelsk, hvis lufthavnsmedarbejderne har behov for at se dokumentation for den medicin, som du ønsker at medtage i din håndbagage.
 • Flydende medicin, der ikke er nødvendig under flyrejsen, skal tjekkes ind.

Væsker i håndbagagen

Væsker må medtages i håndbagagen, hvis de opfylder følgende betingelser:

 • Ingen beholder må indeholde mere end 100 milliliter (3 oz) væske.
 • Alle væskebeholdere skal kunne være i en gennemsigtig, genlukkelig plastikpose, og det samlede væskeindhold må ikke overstige 1 liter (1 quart).
 • Hver passager må kun medbringe én plastikpose.


Beholder betyder enhver flaske, kolbe, rør, dåse eller en anden genstand, der kan indeholde væske.

Da de fleste drikkedåser og -flasker indeholder over 100ml (1dl), er det ikke tilladt at tage dem med igennem sikkerhedskontrollen.

Du må medbringe andre genstande til personligt brug under flyvningen, forudsat at lufthavnsmedarbejderne i sikkerhedsscreeningen ikke betragter dem som en sikkerhedsrisiko.

Generelt acceptable personlige genstande omfatter:

 • Ordineret medicin i mængder, der er tilstrækkelige til flyvningens varighed.
 • Spædbørnsmad
 • Mad til særlige diæter

Nye regler for pulvere i håndbagage til USA

Fra den 30. juni 2018 implementerer USA’s Transportation Security Administration (TSA) nye krav vedrørende pulvere i håndbagage for internationale flyvninger til USA.

Pulver-lignende substanser 12 oz/350 ml eller større er forbudt i flyets kabine, med følgende undtagelser:

 • pulver-lignende substanser på medicinsk recept
 • babymad
 • menneskelige rester
 • toldfri indkøb, hvis placeret i en STEB (security tamper-evident bag). 

Pulver-lignende substanser defineres som tørre partikler produceret ved maling, knusning eller opdeling af en fast substans såsom sukker, malet kaffe, krydderier og kosmetik.

Bemærk, at pulver-lignende substanser i enhver mængde kan placeres i indtjekket bagage og transporteres i flyets baggageafdeling.

Begrænsninger for lithiumbatterier

Hvis du medbringer ekstra lithiumbatterier til bærbare pc'ere og/eller ekstra celler og kassetter til strømforsyning af elektroniske enheder til kameraer, mobiltelefoner, bærbare computere og videokameraer, skal disse genstande medbringes i håndbagagen. Hvis din håndbagage fjernes fra kabinen og placeres i lastrummet, skal du deklarere sådanne genstande, før de fjernes.

Det er forbudt at medbringe beskadigede, defekte eller tilbagekaldte lithiumbatterier eller enheder om bord på et fly. Hvis det opdages, at et/en beskadiget, defekt eller tilbagekaldt batteri eller enhed utilsigtet er blevet medtaget om bord på et fly, skal den pågældende passager sørge for, at batteriet eller enheden er slukket, beskytte det/den mod utilsigtet aktivering (herunder deaktivere funktioner, der kan tænde det/den), beholde det/den på sig, og undlade at oplade det/den til enhver tid. Passageren skal straks informere kabinepersonalet, hvis en enhed bliver beskadiget, bliver varm, producerer røg, mistes eller falder ned i sædet.

Sportsvåben

Du må kun transportere sportsvåben som fragt eller indtjekket bagage, og kun hvis de er:

 • Jagtvåben, der anvendes til at skyde vildt, fugle og andre dyr.
 • Skydevåben til målskydning, lerdueskydning og konkurrenceskydning, såfremt våbnene ikke er standardvåben til væbnede militærstyrker.
 • Luftpistoler, pileskydepistoler, startpistoler osv.

Bemærk venligst:Antikke våben accepteres eventuelt, selvom de ikke overholder ovenstående regler.

Transport af ammunition til sportsvåben er kun tilladt, hvis den er til personlig brug for den ledsagende person, er sikkert pakket i kasser, og hvis mængden ikke overstiger 5 kg (11 lb). Ammunition skal være pakket separat fra sportsvåbnet.