Pingdom Check

Rejser med kæledyr

Alle kæledyr, som transporteres af Icelandair, placeres i et specielt, klimakontrolleret transportområde i flyets lastrum.

Maksimalt fire dyrekasser kan transporteres på hvert fly. To dyr kan dog dele en kasse, hvis begge dyr er små og af samme art.

Passageren skal stille deres egen dyrekasse til rådighed.

Gebyret for kæledyrstransport er som følger:

ZONE 1*ZONE 2*ZONE 3*
Pris pr. bur 871 DKK 1.023 DKK 1.202 DKK

* Zone 1 - I Europa
* Zone 2 - Mellem Island og Nordamerika
* Zone 3 - Mellem Europa og Nordamerika

Kæledyrsbilletter skal reserveres forud for rejsen som en del af passagerens reservation. Icelandair kan ikke bekræfte dyr på flyrejser, der udføres af andre luftfartselskaber.

Reservation af en kæledyrsbillet

For at reservere en billet til transport af dit kæledyr skal du kontakte nærmeste reservationskontor. Når du reserverer en billet til transport af dit kæledyr, skal du oplyse burets nøjagtige mål og vægt (når kæledyret er i buret) for bekræftelse. Den samlede vægt af kæledyr og bur må ikke overstige 40 kg (88 lb).

Maksimale burmål er 92 cm (længde) x 64 cm (bredde) x 71 cm (højde) (36 in x 25 in x 28 in). Vi accepterer kun dyr i IATA-godkendte bur.

Bemærk venligst: I mange lande kræves obligatorisk karantæne for kæledyr ved ankomst. Det påhviler passageren at finde ud af kravene i indrejselandet. Kontakt ambassaden for din destination for at afgøre, om rejsen med dit kæledyr tillades, før du reserverer en billet til dit kæledyr.

Ledsager-, rednings- og narkohunde må medbringes i kabinen, - men de skal også bookes på forhånd.

Der gælder særlige regler for transport af dyr til/fra Storbritannien.

Alle kæledyr, der rejser til Storbritannien, skal transporteres som fragtforsendelse. Kontakt Icelandair Cargo for yderligere oplysninger om transport af dyr til/fra Storbritannien.

Rejser med en trænet og certificeret servicehund

Bemærk venligst, at passageren skal informere Icelandair mindst to arbejdsdage før afrejse ved rejser med servicehund.

  • Den maksimale transittid i Keflavík lufthavn for passagerer med servicehunde er tre timer.
  • Et Icelandair Stopover er IKKE tilladt i Island, da alle levende dyr, der rejser ind i Island, er i karantæne i en periode på fire uger.
  • Icelandair accepterer kun én servicehund pr. flyafgang.
  • Godkendelse fra MAST (islandsk levnedsmiddel- og veterinærmyndighed) er nødvendig for transit i Keflavík lufthavn.
  • Levende dyr, der rejser med passagerer, godkendes ikke til transport i kabinen, undtagen uddannede og certificerede fører-, høre- og servicehunde til blinde, døve eller fysisk/ psykisk handicappede personer.

Ledsagerhunde er hunde med afsluttet, formel uddannelse til udførelse af specifikke funktioner, såsom at finde vej, samle ting op, åbne døre, bære ting, reagere på lyde, skabe yderligere stabilitet osv. Ledsagerhunden skal være en støtte for den egentlige rejsende.

En hjælpehund er en hund, som er blevet specifikt trænet til at hjælpe en handicappet person. Den er testet og godkendt af en af de velgørende organisationer, og den opfylder alle medlemskabskriterierne for Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), der er de akkrediterende organer for hjælpehunde i hele verden. Desværre kan vi ikke lade nogen hunde, uanset deres størrelse, rejse i passagerkabinen i vores fly, medmindre de er specielt uddannede og certificerede som hjælpedyr.

Terapidyr, som er kæledyr, der er blevet uddannet og autoriseret af en terapiorganisation til at besøge plejehjem, hospitaler, skoler og andre faciliteter, anses ikke for at være servicedyr.

Sæder til servicedyr

Servicedyr, der accepteres til transport i passagerkabinen i overensstemmelse med ovenstående, må ikke placeres i en sæderække ved en nødudgang. En ledsagerhund skal sidde på gulvet foran kundens tildelte sæde, men den må ikke rage ud i mellemgangen.

Icelandair medtager en anerkendt hjælpehund i kabinen uden beregning.

Transit i Keflavík lufthavn

På grund af forordninger fra det islandske landbrugsministerium må dyr i transit ikke komme i kontakt med andre dyr i lufthavnen. Kunder med servicehunde ledsages af en medarbejder til et afsides område, hvor de kan vente på deres forbindelsesfly. Når flyforbindelsen er klar til afgang, kommer en medarbejder og leder kunden hen til afgangsgaten.

Lufthavnen har en afdeling, hvor dyret kan tages med ud for at besørge, hvad det skal, imens det er i transit, eftersom dyr ikke er tilladte uden for lufthavnen.

Dokumenter og certifikater for servicedyr

Passageren skal være i besiddelse af alle dokumenter, der er krævet af myndighederne i transit- og/eller destinationslandet, for servicedyret. Icelandair kan ikke gøres ansvarlig, hvis indrejse i eller gennemrejse igennem et land afvises. Kunderne skal kontakte det relevante konsulat eller den relevante ambassade for at sikre, at alle nødvendige procedurer følges.

Rejser med en certificeret servicehund til psykisk syge

Bemærk venligst, at passageren skal informere Icelandair mindst to arbejdsdage før afrejse.

  • Den maksimale transittid i Keflavík lufthavn for passagerer med servicedyr er tre timer.
  • Et Icelandair Stopover er ikke tilladt i Island, da alle levende dyr, der rejser ind i Island, er i karantæne i en periode på fire uger.
  • Icelandair accepterer kun én servicehund til psykisk syge pr. flyafgang/passager.
  • Godkendelse fra MAST (islandsk levnedsmiddel- og veterinærmyndighed) er nødvendig for transit i Keflavík lufthavn.

Servicehunde til psykisk syge må også medtages i kabinen af kvalificerede personer med et handicap, hvis visse dokumentationskrav er opfyldt. Bed en kvalificeret læge/psykolog om at udfylde denne formular (http://www.icelandair.us/servlet/ file/store36/item814050/Support_Animal_Form.pdf) og send den til telephonesales@icelandair.is.

Servicecentret skal modtage og validere den påkrævede dokumentation mindst to hverdage før rejsetidspunktet. Verifikation af dokumentation indbefatter, at Icelandair kontakter din læge/psykolog. Hvis vi ikke kan validere dokumentationen, eller hvis dokumentationen indsendes for sent, kan vi ikke medtage dit servicedyr. Formularen må ikke være mere end et år gammel.

Ejeren bærer hele risikoen for dyrets eventuelle kvæstelser, sygdom eller død ved transport af dyret.

Ved indtjekning skal passageren vise og være i besiddelse af alle dokumenter vedrørende dyret, herunder en lægeerklæring, der bekræfter, at passageren er nødt til at rejse med et servicedyr.