Icelandairin johto | Icelandair
Pingdom Check

Icelandair Groupin johtoryhmä

Icelandairin’kansainvälinen lentotoiminta on Icelandair Groupin ydin. Johtoryhmään kuuluvat Icelandair Groupin toimitusjohtaja sekä kahdeksan avainosaston johtajat.

Myynti- ja asiakaskokemus, toiminnot sekä lentorahti ja logistiikka keskittyvät mahdollisuuksien maksimointiin ja arvon luomiseen Groupin kansainvälisistä reittiverkostoista. Lentokoneiden vuokraus- ja konsultointitoiminta käyttävät Icelandair Groupin asiantuntemusta, kokemusta ja toimintaresursseja tarjotakseen lentoyhtiöille tilauslento- ja konsultointipalveluita ympäri maailmaa. Neljä tukitoimintoa ovat talous, ihmiset ja kulttuuri, digitaalinen kehitys ja tietotekniikka sekä laivasto ja verkosto. Edellä mainittujen osastojen johtajat sekä puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Bogi Nils Bogason muodostavat Icelandair Groupin johtoryhmän.

Bogi Nils Bogason, Icelandair Groupin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Bogi Nils nimitettiin Icelandair Groupin toimitusjohtajaksi joulukuussa 2018. Hän oli ensin toiminut talousjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän oli Askar Capitalin talousjohtaja tammikuusta 2007 aina siihen asti, kun hän liittyi Icelandair Groupiin. Hän toimi Icelandair Groupin talousjohtajana vuosina 2004–2006. Bogi Nils toimi auditoijana ja yhteistyökumppanina Islannin KPMG:ssa vuosina 1993–2004. Bogi Nilsilla on Cand Oecon -tutkinto liiketoiminnan alalta Islannin yliopistosta ja hän aloitti toiminnan laillistettuna tilintarkastajana vuonna 1998.

Birna Ósk Einarsdóttir, kaupallinen johtaja

Birna ÓBirna Ósk Einarsdóttir nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi helmikuussa 2019. Hän toimi sitä ennen Icelandair Group kehitys – ja strategiajohtajana. Hän toimi vuosina 2017-2018 Landsvirkjun yhtiön markkinointi – ja kehitysjohtajana. Ennen sitä hän toimi IT-yritys Siminnin toimitusjohtajana vuodesta 2011, viimeisimpänä myynnin ja palveluiden johtajana. Birnalla on​ ​liikehallinnon kandidaattitutkinto Reykjavikin yliopistosta sekä kaupan, hallinnon ja strategisen suunnittelun MSc sekä BSc tutkinnot Reykjavikin Yliopistosta. Hän on suorittanut AMP – Advanced Management Programme opinnot Barcelonan IESE Business School instituutissa

Jens Þórðarson, operatiivinen johtaja

Jens Þórðarson nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi tammikuussa 2018. Sitä ennen hän oli toiminut Icelandairin teknisten operaatioiden varatoimitusjohtajana lokakuusta 2011 asti. Hän on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2006 alkaen. Hän aloitti johtajan assistenttina ITS:ssa, Icelandairin tytäryhtiössä. Sen jälkeen hän toimi talous- ja resurssijohtajana Icelandairin teknisellä osastolla 2007–2010, minkä jälkeen hänestä tuli materiaali- ja hankintaosaston johtaja. Jens on tuotantotekniikan insinööri ja hänellä on maisterintutkinto Islannin yliopistosta.

Gunnar Már Sigurfinnsson, lentorahdin ja logistiikan johtaja

Gunnar Már Sigurfinnsson on toiminut Icelandair Cargon johtajana toukokuusta 2008 lähtien. Vuoden 2018 puolivälistä helmikuuhun 2019 asti hän toimi myös kaupallisen johtajan roolissa Icelandair Cargossa. Ennen sitä hän oli Icelandairin myynnin ja markkinoinnin vanhempi varatoimitusjohtaja vuodesta 2005 alkaen. Gunnar Már aloitti myynnin suunnittelun ja hallinnan johtajana vuonna 2000, ja vuonna 2001 hän aloitti Saksan, Alankomaiden ja Keski-Euroopan alueiden yleisenä johtajana. Gunnar Márilla on liikehallinnon tutkinto Islannin yliopistosta.

Árni Hermannsson, lentokoneiden liisauksesta ja konsultoinnista vastaava toimitusjohtaja

Árni nimitettiin Loftleiðir Icelandicin toimitusjohtajaksi tammikuussa 2018. Hän toimi yhtiön rahoitusjohtajana vuodesta 2002 lähtien ja sitä ennen islantilaisten teknologiayhtiöiden ANZAn ja Alitin rahoitusjohtajana. Hän on suorittanut taloustieteiden kandidaatin tutkinnon liikkeenjohdosta Islannin yliopistossa.

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, talousjohtaja

Eva Sóley nimitettiin Icelandair Groupin talousjohtajaksi helmikuussa 2019. Hän toimi Advanian talous- ja operatiivisena johtajana Islannissa vuodesta 2015 alkaen ja sen jälkeen yhtiön palvelu- ja operatiivisena johtajana toukokuusta 2018 alkaen. Sitä ennen hän toimi Össurissa yritysrahoituksen johtajana vastuualueinaan sijoittajasuhteet ja strategiset hankkeet. Eva Sóley on suorittanut Columbian yliopistossa New Yorkissa maisterin tutkinnon pääaineenaan rahoitusjärjestelyt sekä kandidaatin tutkinnon pääaineenaan teknisen suunnittelun hallintajärjestelmät ja sivuaineenaan taloustiede.

Elísabet Helgadóttir, henkilöstöosaston johtaja

Elísabet Helgadóttir nimitettiin henkilöstöosaston johtajaksi tammikuussa 2018. Hän työskenteli Islandsbankin henkilöstöhallinnassa vuodesta 2007 alkaen ja viimeisen viiden vuoden aikana hän oli urakehityksen johtaja. Hänen työtehtävänsä Íslandsibankilla sisälsivät koko henkilöstön koulutuksen sekä valmennuksen valvonnan, hallinnointikoulutuksen, johtajien valmennuksen ja suorituskyvyn hallinnoinnin. Vuosina 2000–2007 hän toimi Capacent Gallupin tutkimus- ja konsultointiosastolla. Elísabet suoritti psykologian tutkinnon Islannin yliopistossa vuonna 2000 ja henkilöstöresurssien hallinnoinnin tutkinnon EADA Business Schoolissa Barcelonassa vuonna 2007. 

Tómas Ingason, tietohallintojohtaja

Tómas nimitettiin uuden digitaalisesta kehityksestä ja informaatioteknologiasta vastaavan yksikön tietohallintajohtajaksi helmikuussa. Hän toimi WOW airin liiketoimintajohtajana vuonna 2018 ja nopean digitalisaation johtajana Arion Bankissa vuosina 2016–2018. Lisäksi Tómas toimi WOW airin liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana vuonna 2014. Tätä ennen hän työskenteli liikkeenjohdon konsulttina Bain & Companylla Kööpenhaminassa sekä toimi tuottojohtamisesta ja hinnoittelusta vastaavana johtajana Icelandairilla useiden vuosien ajan. Tómas on suorittanut MBA-tutkinnon MIT Sloan School of Managementissa Bostonissa. Lisäksi hän on suorittanut Islannin yliopistossa tekniikan maisterin tutkinnon pääaineenaan logistiikka ja toimitusketjun hallinta sekä tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon.