Icelandair Group offentliggjør postivt resultat for tredje kvartal 2012 | Icelandair
Pingdom Check
02/15/2013 | 12:00 AM

Icelandair Group offentliggjør postivt resultat for tredje kvartal 2012

 EBITDA er 77,9 mil USD, en stigning på 7.4 USD ift samme periode siste år.

-        Stigning på 8% ift tredje kvartal siste år.

-        Egenkapital andel 39%

-        Nettofortjeneste er 51.4 USD, hvilket er en stigning på 7.6 USD ift samme periode siste år.

Antall  internasjonale passasjerer steg med 11% ift til tilsvarende periode 2011.  Passasjerer mellom Nord-Amerika og Europa steg med 22% og er fortsatt stigende de siste månedene. Passasjertallet til Island har også steget betraktelig og det har naturligvis medført en postiv effekt på turistnæringen på Island.

Tredje kvartal er årets viktigste kvartal grunnet sommermånedene og det er derfor avgjørende å kunne presentere et godt resultat for perioden.

„I en tid hvor luftfartsbransjen generelt har mange og store utfordringer grunnet en ustabil økonomisk situasjon og høye brennstoffpriser, er det naturligvis meget tilfredsstillende å konstatere at  Icelandair Group gjør det riktig med en fleksibel forretningsmodel, sterk merkevare og effektive medarbeidere“ sier Björgólfur Jóhannsson, President og CEO for Icelandair Group.

Tredje kvartals resultat var som forventet og alt tyder på at  Icelandair Groups samlede resultat for 2012 blir tilfredsstillende og således også som forvent