Bagasjerestriksjoner, forbudte gjenstander | Icelandair
Pingdom Check

Bagasje

Har du spørsmål om bagasje? Vi har svarene om bagasje.

Begrenset bagasje på Icelandair-flygninger

Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke gjenstandene som er nevnt nedenfor transporteres i kabinen/innsjekket bagasje uten samtykke fra Icelandair og avtale på forhånd.

Gjenstandene må generelt sett sendes som gods. Visse gjenstander som er farlig gods kan tas med som bagasje, og kan kreve forhåndsgodkjenning fra Icelandair. Se en full liste over gjenstander som krever godkjenning.

Restriksjoner for innsjekket bagasje

GjenstandBeskrivelse
Eksplosive og antennende stoffer og enheter Eksplosive og antennende stoffer og enheter som kan forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot sikkerheten til flyet, omfatter følgende:
- Ammunisjon
- Fenghetter
- Detonatorer og lunter
- Miner, granater og andre militære sprengstoffer;
- Fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr;
- Røykbomber og røykpatroner;
- Dynamitt, krutt og plastiske sprengstoffer.
Korrosjonsmidler Kvikksølv, syrer, alkalier, kvikksølv- og våtcellebatterier.
Komprimerte gasser Aqualung-flasker med butan, oksygen og propan.
(Dypkjølt, brennbar, ikke-brennbar og giftig)
Smittefarlige stoffer Bakterier og virus.
Gift Insektmidler, ugressmidler, arsenikk og syrer.
Radioaktivt materiale
Eksplosiver av enhver type Fyrverkeri, bluss, ammunisjon og skytevåpen.
Oksiderende stoffer < Organiske peroksider Blekemidler og glassfiberreperasjonssett.
Brennbare væsker og faste stoffer Lighter- eller varmeapparatbrensel, rensevæske, maling.
Medisiner og toalettartikler Kan medbringes i små mengder.
Sikkerhetsfyrstikker Kan bæres av passasjeren.
Kofferter Med installerte alarmenheter som inneholder litiumbatterier og/eller pyrotekniske enheter.
Personlige transportenheter Inkludert hoverboard-brett, balansehjul, scootere eller ethvert kjøretøy drevet av litiumbatterier

Merk følgende:

Hvis du forsøker å reise til eller fra USA og Canada med noen av de forbudte gjenstandene, risikerer du å bli nektet ombordstigning.

Hva du ikke må ta med i innsjekket bagasje

I bagasje som du har tenkt å sjekke inn, anbefales det at du ikke pakker skjøre, skrøpelige eller bedervelige artikler, kontanter, smykker, elektronisk utstyr, edle metaller eller sølv, omsettelige verdipapirer eller obligasjoner, forretningsdokumenter, verdigjenstander, reisepass eller andre identifikasjonsdokumenter eller prøver.

Passasjerer på reise til eller fra USA oppfordres til å gjøre seg kjent med restriksjonene til TSA (US Transportation Security Administration) med hensyn til låsing av innsjekket bagasje.

E-sigaretter

Batteridrevne e-sigaretter, vapere, vapepenner, fordamperhoder og elektroniske nikotinforsyningssystemer kan bare medbringes i flykabinen (i håndbagasjen eller på deg). 

Det er forbudt å bruke disse innretningene under flyvning. Det er ikke tillatt å lade opp innretningene og/eller batteriene om bord på flyet, og passasjeren må ta forholdsregler for å forhindre at de aktiveres ved et uhell. Alle reservebatterier må være individuelt beskyttet for å forhindre kortslutninger.

Restriksjoner for håndbagasje


GjenstandBeskrivelse
Skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler Innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil.
Elektrosjokkvåpen Våpen som er designet for å gi elektrosjokk eller immobilisere.
Industrielle verktøy eller elektroverktøy Arbeidsverktøy som kan brukes til enten å forårsake alvorlig skade, eller å true sikkerheten til flyet.
Skarpe eller spisse gjenstander Gjenstander med skarpe eller spisse kanter som kan brukes til å forårsake alvorlig skade er ikke tillatt om bord.
I noen tilfeller kan gjenstander som brukes til å strikke, sy eller hekle, falle inn under denne begrensningen. Mange strikkepinner og heklenåler er imidlertid sløve nok til å falle utenfor denne bestemmelsen.
Husk derfor at flyplassansatte har rett til å konfiskere strikkepinner og andre gjenstander som brukes til håndarbeid, hvis de anser at de gjenstandene det er snakk om potensielt kan falle innenfor bestemmelsen om skarpe gjenstander.
Sløve gjenstander Sløve gjenstander som kan brukes til å forårsake alvorlig skade når de brukes som slagvåpen.
Eksplosiver og antennelige stoffer Eksplosive og antennelige stoffer og utstyr som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot sikkerheten til flyet.

Hva du ikke må ta med i håndbagasjen

Informasjon om sikkerhetsrestriksjoner for bagasje når du reiser fra Island, innenfor eller fra Europa finner du på nettsiden til den Europakommisjonen (EK). Informasjon om sikkerhetsbegrensninger for bagasje når du reiser fra USA finner du på nettsiden til US Transportation Secturity.

Vi hos Icelandair må vise hensyn til sikkerheten og plassbehovet til alle våre passasjerer, og vi vil understreke at våre kabinansatte ikke er pålagt å akseptere større bagasjegjenstander i kabinen, slik som innrammede bilder.

Overdimensjonert bagasje

All overdimensjonert håndbagasje vil bli plassert i flyets bagasjerom, med bagasjemerke som angir destinasjon.  

Du, som passasjer, er eneansvarlig for all  bagasje du har med deg i kabinen til et Icelandair-fly. Den skal plasseres  i bagasjehyllen over hodene eller  under setet foran deg.

Væsker i håndbagasje

Væske kan fraktes i håndbagasjen din, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår (gjelder kun internasjonale flyreiser):

GjenstandBeskrivelse
Maksimalt volum av væskebeholder* Ingen væskebeholder kan inneholde mer enn 100 milliliter (3 oz) med væske.
Ytre beholder* / plastposer Alle væskebeholdere må enkelt rommes i en klar, gjenlukkbar plastveske, der den totale mengden væske ikke overskrider 1 liter (1 quart).
Mengde per person Hver person kan bare medbringe én slik plastveske.

*Beholder betyr enhver flaske, boks, tube, kanne eller annen beholder som kan romme en væske.

Begrensninger på væsker, aerosoler eller geleer (LAG-er)

LAG-er omfatter alt av geler, pastaer, kremer, flytende/faste blandinger, eller innholdet i eventuelle trykkbeholdere. Eksempler på LAG-er omfatter, men er ikke begrenset til, alkoholholdige drikkevarer, tannkrem, hårgelé, drikke, supper, sirup, parfyme, barberskum, aerosoler og andre stoffer med lignende konsistens.

Det kombinerte volumet av LAG-er får ikke overstige 1 liter. LAG-ene skal forevises i en gjennomsiktig plastpose som kan forsegles med et voluminnhold på høyst 1 liter.

Merk følgende

De fleste drikkebokser og -flasker kan inneholde mer enn 100 ml (1 dl) og er derfor ikke tillatt gjennom sikkerhetskontrollen.

Følgende unntak kan gjøres fra 100 ml/1 L-regelen:

Gjenstand Beskrivelse
Foreldre som reiser med spedbarn Foreldre som reiser med spedbarn kan ta med seg så mye væske som nødvendig for å mate spedbarnene på reisen.
Regelmessig medisinering Alle som trenger regelmessig medisinering, kan ta med sin nødvendige dose om bord. Dette gjelder også for legemidler i væskeform og injiserbare preparater.
Alle medisiner Alle medisiner bør ledsages av en resept eller legeerklæring på engelsk hvis flyplassansatte krever bevis på behovet for legemidler som du har tenkt å ta med i håndbagasjen.
Flytende medisiner Alle medisiner som ikke er nødvendige under flygningen skal sjekkes inn.

Volumkapasiteten til individuelle beholdere må ikke overskride 100 milliliter.

Regler for pulver i håndbagasje til USA

Fra 30. juni 2018 vil USAs transportsikkerhetsadministrasjon (TSA) implementere nye krav angående pulver i håndbagasje for internasjonale flygninger til USA.

Pulveraktige substanser på 12 oz/350 ml eller større er forbudt i kabinen på flyet, med følgende unntak:

  • legeforordnede pulveraktige substanser
  • babyformel
  • menneskerester
  • tollfrie kjøp hvis plassert i en STEB (forseglingspose).

Pulveraktige substanser er definert som tørre partikler produsert av kverning, knusing eller spalting av en fast substans, som mel, sukker, kvernet kaffe, krydder og kosmetikk.

Merk at pulveraktige stoffer uansett mengde kan plasseres i innsjekket bagasje og transporteres i bagasjeoppbevaringsområdet av flyet.

Nødvendigheter om bord

Du kan medbringe andre nødvendighetsartikler for personlig bruk under flyreisen, forutsatt at vaktene i sikkerhetskontrollen ikke anser dem som en sikkerhetsrisiko.  I alminnelighet vil følgende være akseptable nødvendighetsartikler:

Reseptbelagte medisiner I mengder som er tilstrekkelige for flyreisens varighet
Mat / ernæring Nødvendig babymat og spesielle dietter.

Begrensninger for litiumbatterier

Når du har med deg reserve-litiumbatterier til bærbare datamaskiner og/eller eventuelle reservebrenselceller og patroner til drift av elektroniske enheter til kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og videokameraer, må disse gjenstandene fraktes i håndbagasjen. Hvis håndbagasjen din fjernes fra kabinen og stues inn i lasterommet, må du opplyse om slike gjenstander før de fjernes.

Det er forbudt å ha et skadet, defekt eller tilbakelagt litiumbatteri eller -enhet ombord på flyet. Hvis det oppdages at et skadet, defekt eller tilbakekalt batteri eller enhet er medbragt uforvarende ombord et fly, må passasjeren holde batteriet eller enhetene avslått, beskyttet fra utilsiktet aktivering (alle funksjoner som kan slå det på må skrus av), det må bæres inntil kroppen og kan ikke lades på noe tidspunkt. Informer kabinpersonalet omgående når en enhet er skadet, gått varm, produserer røyk, er mistet eller faller inn i setestrukturen.

Sportsvåpen.

Du kan bare frakte fritidsvåpen som gods eller innsjekket bagasje, og kun såfremt:

Beskrivelse
Jaktvåpen Våpen som brukes til å jakte vilt, fugler og andre dyr.
Skytevåpen til skytebane Skytevåpen til skytebane brukes til blinkskyting, leirdueskyting og konkurranseskyting, forutsatt at våpnene ikke er av en type som vanligvis brukes av militære styrker.
Andre rekreasjonelle og sportsrelaterte våpen Luftpistol, dart-våpen, startpistoler, osv.

Vær oppmerksom på at antikke våpen kan aksepteres selv om de ikke overholder noen av de ovennevnte reglene.

Transport av ammunisjon til sportsvåpen er kun tillatt dersom de er til personlig bruk av den medfølgende personen, de er forsvarlig innpakket og er i mengder som ikke overstiger 5 kg. Ammunisjon må pakkes separat fra sportsvåpenet.