Pingdom Check

Bagasjerestriksjoner

Bagasje som passasjeren har fått ta med, kan bare inneholde ting som er nødvendige til å ha på seg, eller for passasjerens bruk, komfort eller bekvemmelighet i forbindelse med turen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke gjenstander på listen nedenfor tas med i passasjerens kabinbagasje.

Du kan bare frakte fritidsvåpen som gods eller innsjekket bagasje, og kun såfremt:

 • Det er jaktvåpen som blir brukt til å jakte vilt, fugler og andre dyr
 • De brukes til blinkskyting, leirdueskyting og konkurranseskyting, forutsatt at våpnene ikke er av en type som vanligvis brukes av militære styrker
 • Det er luftpistoler, dart-våpen, startpistoler osv.

Vær oppmerksom på at antikke våpen kan aksepteres selv om de ikke overholder noen av de ovennevnte reglene.

Transport av ammunisjon til fritidsvåpen er kun tillatt dersom den er for personlig bruk av den medfølgende personen, er trygt plassert i eske og i mengder som ikke overstiger 5 kg (11 lbs). Ammunisjon må pakkes separat fra fritidsvåpenet.

 • Gjenstander som er laget spesielt for å bedøve eller immobilisere.
 • Gjenstander med en skarp spiss eller skarpe kanter som kan brukes til å forårsake alvorlig skade er ikke tillatt om bord, og i noen tilfeller vil elementer som brukes til å strikke, sy eller hekle kunne falle inn under denne begrensningen. Mange strikkepinner og heklenåler er imidlertid sløve nok til å falle utenfor denne bestemmelsen. Husk derfor at flyplassansatte har rett til å konfiskere strikkepinner og andre gjenstander som brukes til håndarbeid, hvis de anser at de gjenstandene det er snakk om potensielt kan falle innenfor bestemmelsen om skarpe gjenstander.
 • Arbeidsverktøy som kan brukes til enten å forårsake alvorlig skade, eller å true sikkerheten til flyet.
 • Sløve gjenstander som kan brukes til å forårsake alvorlig skade når de brukes som slagvåpen.
 • Eksplosiver og antennelige stoffer og utstyr som kan, eller ser ut til å kunne, forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot sikkerheten til flyet.

Klikk her for mer informasjon og eksempler på forbudte gjenstander i håndbagasjen.

Følgende gjenstander er ikke tillatt i innsjekket bagasje:

 • Eksplosiver, antennelige stoffer og utstyr som kan brukes til å forårsake alvorlig skade, eller som kan utgjøre en trussel mot sikkerheten til flyet.

Klikk her for mer informasjon og eksempler på forbudte gjenstander i innsjekket bagasje.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke gjenstandene som er nevnt nedenfor transporteres i kabinen/innsjekket bagasje uten samtykke fra Icelandair og avtale på forhånd. Merknad: Gjenstandene må generelt sett sendes som gods.

 • KORRODERENDE stoffer så som kvikksølv, syrer, alkaliske stoffer, kvikksølv- og våtcellebatterier.
 • GASS UNDER TRYKK (dypkjølte, brennbare, ikke-brennbare og giftige) så som butan, oksygen, propan og dykkerflasker.
 • SMITTESTOFFER så som bakterier og virus.
 • GIFTSTOFFER så som insektmidler, ugressmidler, arsenikk og cyanid.
 • RADIOAKTIVT MATERIALE
 • SPRENGSTOFF AV NOE SLAG så som fyrverkeri, bluss, ammunisjon og skytevåpen.
 • OKSIDASJONSMIDLER OG ORGANISKE PEROKSIDER så som blekemidler og reparasjonssett for glassfiber.
 • BRENNBARE VÆSKER OG FASTE STOFFER så som lighter- eller brennerdrivstoff, sprit til rengjøring, maling og alle slags FYRSTIKKER.
 • LEGEMIDLER OG TOALETTARTIKLER kan tas med i små mengder.
 • SIKKERHETSFYRSTIKKER kan tas med.
 • DOKUMENTMAPPER OG ATTACHÉVESKER med installerte alarmer som inneholder litiumbatterier og/eller pyrotekniske apparater.

Visse gjenstander som er farlig gods kan tas med som bagasje, og kan kreve forhåndsgodkjenning fra Icelandair. 

Begrensninger som gjelder væsker

VÆSKER, AEROSOLER ELLER GELER (LAG-er)

Omfatter alt av geler, pastaer, kremer, flytende/faste blandinger, eller innholdet i eventuelle trykkbeholdere. Eksempler på LAG-er omfatter, men er ikke begrenset til, alkoholholdige drikkevarer, tannkrem, hårgelé, drikke, supper, sirup, parfyme, barberskum, aerosoler og andre stoffer med lignende konsistens.

HVER ENKELT BEHOLDER FÅR IKKE HA EN VOLUMKAPASITET SOM OVERSTIGER 100 MILLILITER

Det kombinerte volumet av LAG-er får ikke overstige 1 liter. LAG-ene skal forevises i en gjennomsiktig plastpose som kan forsegles med et voluminnhold på høyst 1 liter.

Følgende unntak kan gjøres fra 100 ml/1 L-regelen:

 • Foreldre som reiser med spedbarn kan ta med seg så mye væske som nødvendig for å mate spedbarn når de reiser.
 • Alle som trenger regelmessig medisinering, kan ta med sin nødvendige dose om bord. Dette gjelder også for legemidler i væskeform og injiserbare preparater.
 • Alle medisiner bør ledsages av en resept eller legeerklæring på engelsk hvis flyplassansatte krever bevis på behovet for legemidler som du har tenkt å ta med i håndbagasjen.
 • Medisiner i væskeform som det ikke er behov for om bord på flyet, skal fraktes som innsjekket bagasje.

Nye regler for pulver i håndbagasje til USA

Fra 30. juni 2018 vil USAs transportsikkerhetsadministrasjon (TSA) implementere nye krav angående pulver i håndbagasje for internasjonale flyvninger til USA.

Pulveraktige substanser på 12 oz/350 ml eller større er forbudt i kabinen på flyet, med følgende unntak:

 • legeforordnede pulveraktige substanser
 • babyformel
 • menneskerester
 • tollfrie kjøp hvis plassert i en STEB (forseglingspose).

Pulveraktige substanser er definert som tørre partikler produsert av kverning, knusing eller spalting av en fast substans, som mel, sukker, kvernet kaffe, krydder og kosmetikk.

Merk at pulveraktige stoffer uansett mengde kan plasseres i innsjekket bagasje og transporteres i bagasjeoppbevaringsområdet av flyet.

Begrensninger som gjelder litiumbatterier

Når du har med deg reserve-litiumbatterier til bærbare datamaskiner og/eller eventuelle reservebrenselceller og patroner til drift av elektroniske enheter til kameraer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og videokameraer, må disse gjenstandene fraktes i håndbagasjen. Hvis håndbagasjen din fjernes fra kabinen og stues inn i lasterommet, må du opplyse om slike gjenstander før de fjernes.

It is forbidden to carry on board an aircraft damaged, defective or recalled lithium batteries or devices. If a damaged, defective or recalled battery or device is noticed to have been carried inadvertently on board an aircraft, the passenger concerned must keep the battery or device turned off, protect it from accidental activation (also disabling any features that may turn it on), keep it on their person, and not charge it at any time. Immediately inform the cabin crew when a device is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure.

Hva bør jeg ikke pakke i min innsjekkede bagasje?

I bagasje som du har tenkt å sjekke inn, anbefales det at du ikke pakker skjøre, skrøpelige eller bedervelige artikler, kontanter, smykker, elektronisk utstyr, edle metaller eller sølv, omsettelige verdipapirer eller obligasjoner, forretningsdokumenter, verdigjenstander, medisiner
eller resepter, reisepass eller andre identifikasjonsdokumenter eller prøver.

Passasjerer på reise til eller fra USA oppfordres til å gjøre seg kjent med restriksjonene til TSA (US Transportation Security Administration) med hensyn til låsing av innsjekket bagasje. Dessuten er nå lightere og fyrstikker totalforbudt på flyreiser til og fra USA, både i innsjekket bagasje og i håndbagasjen. Fullstendige opplysninger finnes på TSAs nettsider.

Hva med flytende væsker i håndbagasjen?

Flytende væsker kan medbringes i kabinbagasjen forutsatt at de oppfyller følgende krav:

 • Ingen væskebeholder kan inneholde mer enn 100 milliliter (3 oz) med væske.
 • Alle væskebeholdere må enkelt rommes i en klar, gjenlukkbar plastveske, der den totale mengden væske ikke overskrider 1 liter (1 quart).
 • Hver person kan bare medbringe én slik plastveske.
 • «Væskebeholder» betyr enhver flaske, boks, tube, kanne eller annen beholder som kan romme en væske.
 • Ettersom de fleste drikkeflasker og bokser rommer mer enn 100 ml (1dl), er disse ikke tillatt medbrakt forbi sikkerhetskontrollen.

Du kan medbringe andre nødvendighetsartikler for personlig bruk under flyreisen, forutsatt at vaktene i sikkerhetskontrollen ikke anser dem som en sikkerhetsrisiko. I alminnelighet vil følgende være akseptable nødvendighetsartikler:

 • Reseptbelagte medisiner i mengder som er tilstrekkelige for flyreisens varighet
 • Barnemat
 • Mat som inngår i særskilte dietter

Klikk her for å få vite mer om Utvidet sikkerhet

Hva kan jeg IKKE ta med meg i håndbagasjen?

Information on security restrictions for baggage when travelling from Iceland, within or from Europe may be found on the European Commission (EC) website. Information on security restrictions for baggage when travelling from the U.S. may be found on the U.S. Transportation Security website (TSA) website.

Vi hos Icelandair må vise hensyn til sikkerheten og plassbehovet til alle våre passasjerer, og vi vil understreke at våre kabinansatte ikke er pålagt å akseptere større bagasjegjenstander i kabinen, så som innrammede bilder.

Overdimensjonert håndbagasje vil bli plassert i flyets bagasjerom, med bagasjemerke som angir destinasjon.

Du er selv ansvarlig for bagasjen du bringer med deg om bord i ett av Icelandairs fly, og den skal plasseres under stolen foran deg eller i bagasjehyllene over setene.