Kontraktbetingelser | Icelandair
Pingdom Check

Kontraktbetingelser

Varsel:Hvis passasjerens reise medfører en endelig destinasjonen eller stopp i et annet land enn landet du reiser fra, kan Warszawa-konvensjonen gjelde og konvensjonen styrer, og i de fleste tilfeller begrenser flyselskapenes ansvar til død og personskade, tap eller skade på bagasje. Se også varsler med tittel “Råd til utenlandsreisende passasjerer om begrenset ansvar” og “Informasjon om begrenset ansvar for bagasje”.

Kontraktbetingelser

1. Som brukt i denne kontrakten, betyr “billett” denne passasjerens billett og bagasjekvittering, eller denne reiseruten/kvitteringen hvis aktuelt, i tilfelle en elektronisk billett, hvorav disse betingelsene og merknader utgjør en del av dem, “flytransport er tilsvarende “transport”, “flyselskap” betyr alle flyselskaper som transporterer eller frakter passasjeren eller hans bagasje herunder, eller utfører andre tjenester relatert til slik luftfart, “elektronisk billett” betyr reiseruten/ kvitteringen utstedt av eller på vegne av flyselskapet, Electron Kuponger og, hvis aktuelt ombordstigningsdokumenter, “Warsawa-konvensjonen” betyr konvensjon om Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, underskrevet i Warszawa, 12. oktober 1929, eller konvensjonen som ble endret i Haag, 28. september 1955, hvilken er gjeldende.

2. Flyselskap ifølge denne avtalen, er underlagt reglene og begrensninger knyttet til ansvar etablert av Warszawa-konvensjonen, med mindre flyselskapet ikke er “et internasjonalt flyselskap” som definert av konvensjonen.

3. I den grad det ikke er i konflikt med foregående flyselskap, og andre tjenester utført av hvert flyselskap, er man underlagt : (I) bestemmelsene i denne billetten, (II) gjeldende tariffer, (III)flyselskapets betingelser for frakt og tilhørende forskrifter som er en del av dette (og er tilgjengelige ved flyselskapets kontorer), unntatt i transport mellom et sted i USA eller Canada og hvor som helst utenfor av dem som tariffer i disse landene gjelder.

4. Flyselskapets navn kan forkortes i billetten, fullt navn og forkortelse som angitt i flyselskapets tariffer, betingelser for transport, forskrifter eller timeplaner; flyselskapets adresse skal være flyplassen for avreise vist motsatt for den første forkortelsen for transportørenss navn på billetten; avtalt Stopover er de stedene angitt på billetten eller som vist i transportørens timeplaner som planlagt i Stopover-ruten; transporten som skal utføres her med flere suksessive transportører anses som en enkelt operasjon.

5. Et flyselskap som utsteder billett for transport over grensene til et annet flyselskap gjør det kun som en agent.

6. Alle utelukkelser eller begrensning av ansvar for flyselskaper skal gjelde og være til fordel for agenter, ansatte og representanter av transportøren, og personers fly som brukes av flyselskaper for transport, og dets agenter, ansatte og representanter.

7. Innsjekket bagasje vil bli levert til innehaveren av bagasjekvitteringen. Ved skade på bagasje i internasjonal transport må man sende en skriftlig klage til transportøren omgående etter at at skaden er påvist, og senest 7 dager fra mottak: Ved forsinkelser, må klagen må sendes senest 21 dager etter datoen bagasjen ble levert. Se tariffer eller betingelser for frakt innenlands.

8. Denne billetten gjelder hos flyselskapet i ett år fra utstedelsesdatoen, med mindre noe annet er bestemt i denne billetten, i transportørens tariffer, regler og vilkår, eller relatert regelverk. Prisen for transport herunder kan endres ved reisens oppstart. Flyselskapet kan nekte reisen hvis billettprisen ikke er betalt.

9. Flyselskapet forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å frakte passasjeren og bagasjen med rimelig forsendelse. Tider i rutetabeller eller andre steder er ikke garanterte og ikke en del av denne kontrakten. Transportøren kan bytte flyselskap eller fly uten varsel, og forandre på eller utelate Stopover-steder på billetten hvis det er nødvendig. Rutetabeller kan forandres uten varsel. Transportøren påtar seg intet ansvar for å rekke flyforbindelser.

10. Passasjer skal være i samsvar med offentlige reisekrav, utreise, innreise og andre nødvendige dokumenter, og ankomme flyplassen til tiden fastsatt av transportøren eller, hvis ingen tid er fastsatt, tidlig nok til å gjennomføre avreiseprosedyrene.

11. Passasjeren tar ansvar for alle kostnader og gebyrer knyttet til denne bestillingen som kan komme opp på et senere tidspunkt, som kostnad med ekstra service eller fleksibilitet, og autoriserer bruken av kredittkortet til å dekke slike kostnader.

12. Ingen representant, tjenesteperson eller representant for transportøren har autoritet til å endre, modifisere eller frafalle bestemmelser i denne kontrakten.

Transportøren forbeholder seg retten til å nekte å transportere personer som har kjøpt en billett i strid med gjeldende lov eller transportørens tariffer, regler eller forskrifter.