Betingelser for påmelding til nyhetsbrev | Icelandair
Pingdom Check

Betingelser for påmelding til nyhetsbrev

Følgende vilkår gjelder ved påmelding til nyhetsbrev:

  • Personer som er 12 år eller eldre, er kvalifiserte for påmelding til og mottak av Icelandairs nyhetsbrev.
  • ​Når en søker om medlemskap, autoriserer søkeren Icelandair til å bruke all lagret informasjon til markedsførings- og PR-formål.
  • Søkerne må legge frem fullt navn for å kunne fullføre påmeldingen. Fullt navn betyr fornavn, samt familienavn eller etternavn.
  • ​Personer under 18 må bekrefte at de har samtykke fra en forelder eller en verge når de registrerer seg.
  • ​Legg merke til at hver e-postadresse kun kan tildeles ett medlem.