Pingdom Check

Avbestillingsregler


Avbestillingsforsikringen dekker den delen av reisen som har blitt betalt til Icelandair, og som ikke kan refunderes på andre måter, i tilfelle passasjeren ikke kan reise. I tilfelle passasjeren må endre reiseplaner etter avreise, refunderer Icelandair den delen av billetten som ikke har blitt brukt eller endringsgebyret men ikke prisforskjellen på ny billett.

Dokumentasjon i form av legeattest er påkrevd. Legeattest uten avbestillingsforsikring gir ikke grunnlag for refusjon.

Avbestillingsforsikringen kan kun kjøpes sammen med billetten og ikke i etterkant.

Avbestilling

1. Generellt

Ved gjennomføring av betaling for billetten får Icelandairs kunder mulighet til å kjøpe en avbestillingsforsikring som gjelder den aktuelle billetten.

Om passasjeren blir forhindret i å reise refunderer Icelandair billetten. Om passasjeren må endre reiseplaner etter avreise, refunderer Icelandair den delen av billetten som ikke blir brukt, eller endringsgebyr i følge regler (prisforskjell til ny billett dekkes ikke av forsikringen).

Avbestillingsforsikringen dekker ikke andre gebyrer som ekspedisjonsgebyrer, lånegebyrer eller refunderingsgebyrer. Avbestillingsforsikringen dekker kun billetter med Icelandair, ikke hotell, leiebil, utflukter og lignende kjøpt på www.icelandair.com

2. Refundering

2.1 Kjøp av avbestillingsforsikring sikrer refundering av den delen av reisen som har blitt betalt og ikke kan refunderes på en annen måte, i tilfelle passasjeren ikke kan reise på grunn av:
a) Død, akutt sykdom eller ulykke som krever innleggelse på sykehus for den reisende, dens ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller søsken;
b) Betydelig skade på hjem eller privat selskap som krever tilstedeværelse (politirapport bør være tilgjengelig).
2.2 Omstendighetene listet opp ovenfor bør være slik at det er uungåelig å kansellere den bestilte reisen.
2.3 Avbestillingsforsikringen er ikke refunderbar under noen omstendigheter.
2.4 Avbestillingsforsikringen dekker ikke pristillegg som kan forekomme ved endring av billett etter avreise.

3. Betingelser

3.1 For at forsikringen skal være gjeldende må følgende kriterier oppfylles:a) avbestillingsforsikringen er betalt;
b) kunden er ikke klar over skade, tap eller uførhet, eller har mistanke om skade, tap eller uførhet som gir rett til refusjon, på det tidspunktet forsikringen kjøpes.
3.2 Avbestillingsforsikringen gjelder fra den er betalt, tidspunktet på kvitteringen, fram til avreise.

4. Avbestillingsforsikringen dekker ikke

4.1 Avbestillingsforsikringen gjelder ikke når;
a) uførhet er selvpåført.
b) uførhet grunnet sykdom relatert til bruk av alkohol eller narkotika/misbruk av medikamenter;
c) uførhet, tap eller skade oppstått direkte eller indirekte som et resultat av kjerne fysiske reaksjoner, ioniserende stråling, forurensing fra radioaktive stoffer, kjernebrensel og atomavfall eller som følge av krig, militære operasjoner, sivil uro, opprør, opptøyer eller lignende handlinger. Det samme gjelder uførhet, tap eller skade oppstått direkte eller indirekte som følge av jordskjelv, vulkanutbrudd, flod, snøskred eller andre naturkatastrofer;
d) skade eller tap som følge av kansellering eller forsinkelse av planlagt transport til flyplassen;
e) uførhet, tap eller skade som et resultat av sykdom/behandling av sykdom kjent ved bestilling av avbestillingsforsikringen: se punkt 3.1 b over;
4.2 Avbestillingsforsikringen dekker ikke refusjon av bestillings- og ekspedisjons gebyrer eller lånegebyrer.

5. Prosedyrer for innhenting av refusjon

5.1 Krav om refusjon i tilfelle tap/uførhet skal sendes inn umiddelbart, og legeattest eller politirapport skal vedlegges kvitteringen for flybilletten
5.2 Tilbakebetaling skal skje innen 45 dager etter at Icelandair har mottatt full dokumentasjon på at alle vilkår for refusjon oppfylles, og refusjonsbeløpet er klart. Den reisende må presentere all dokumentasjon Icelandair krever for refusjon på egen kostnad.
5.3 I tilfeller hvor kunden har krav på kompensasjon fra forsikringer for samme reise, betaler Icelandair proporsjonal kompensjasjon.

6. Svindel – feilaktig informasjon

I tilfelle kunden oppgir feilaktig beskrivelse eller informasjon, eller skjuler omstendigheter relevante for Icelandairs forpliktelse til tilbakebetaling mister kunden retten til refusjon.

7. Tvister

Icelandairs hovedkontor er registrert i Reykjavik. Tvister som kan oppstå angående refusjon skal tas i den lokale domstolen i Reykjavik.