Avbestillingsbeskyttelse | Icelandair
Pingdom Check

Vilkår og betingelser for avbestillingsbeskyttelse

Du kan legge til en valgfri avbestillingsbeskyttelse, som dekker kostnaden for billetten din i tilfelle du ikke er i stand til å reise grunnet sykdom, skade, vesentlig materielt tap eller et dødsfall i familien. Kostnad for avbestillingsbeskyttelse 248 NOK per person og kan kun legges til når du bestiller flyvningen din eller inntil 36 timer etter kjøpet via en lenke fra bekreftelses-e-posten med e-billetten din. Den kan ikke legges til på et senere punkt og er ikke-refunderbar.

Om en passasjer reiser med et spedbarn på under 2 år (24 måneder) som ikke har eget sete og kjøper avbestillingsbeskyttelse, blir den samme beskyttelsen automatisk lagt til spedbarnets billett gratis.

Avbestillingsbeskyttelsen sikrer tilbakebetalingen av den delen av en billettpris som er betalt til Icelandair og kan ikke refunderes på noen annen måte hvis kunden ikke kan foreta den planlagte reisen. Hvis passasjeren ikke foretar reisen, vil Icelandair refundere billettprisen. Hvis passasjerer må endre reiseplanene etter at reisen er påbegynt, tilbakebetaler Icelandair den relevante reisebillettkostnaden (delen av billetten som ikke er brukt) eller endringsgebyr (men ikke differansen i billettpris).

Dokumentasjon i form av en signert legeerklæring er påkrevd. En legeerklæring gir ikke rett til refusjon hvis avbestillingsbeskyttelsen ikke er blitt kjøpt.

Avbestillingsbeskyttelsen kan kun kjøpes:

  • på det tidspunktet reisebilletten eller bekreftelsesgebyret betales
  • inntil 36 timer etter at flyvningen er kjøpt

1. Generelt

En kunde kan betale et spesielt gebyr for avbestillingsbeskyttelse, som er gyldig for Icelandair-billetter på den relevante regningen. Gebyret for avbestillingsbeskyttelsen kan betales når en reisebillett eller et bekreftelsesgebyr betales, eller inntil 36 timer etter at flyvningen er kjøpt.

Hvis passasjeren ikke kan foreta reisen, tilbakebetaler Icelandair billetten, hvis passasjeren må endre reiseplanen sin etter at reisen er påbegynt, tilbakebetaler Icelandair den relevante reisebilletten (delen av billetten som ikke har blitt brukt) eller endringsgebyr (men ikke differansen i billettpris) i henhold til følgende vilkår og betingelser.

Avbestillingsgebyret gir ikke kompensasjon for diverse andre tjenestegebyrer, som bestillingsgebyrer, kostnader for kredittbetaling og tilbakebetalingsgebyrer. Avbestillingsbeskyttelsen dekker bare kansellering av billetter som er betalt til Icelandair. Den dekker for eksempel ikke kostnader for hotell og leiebil bestilt på www.icelandair.com, etc.

Dokumentasjon i form av en signert legeerklæring vil være påkrevd. Legeerklæring, uten kjøp av avbestillingsbeskyttelse, gir ikke rett til tilbakebetaling.

2. Refundering

2.1 Kjøp av avbestillingsforsikring sikrer refundering av den delen av reisen som har blitt betalt og ikke kan refunderes på en annen måte, i tilfelle passasjeren ikke kan reise på grunn av:

a) Død, akutt sykdom eller ulykke som krever innleggelse på sykehus for den reisende, dens ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller søsken;

b) Betydelig skade på hjem eller privat selskap som krever tilstedeværelse (politirapport bør være tilgjengelig).

2.2 Omstendighetene listet opp ovenfor bør være slik at det er uungåelig å kansellere den bestilte reisen.

2.3 Avbestillingsforsikringen er ikke refunderbar under noen omstendigheter.

2.4 Avbestillingsforsikringen dekker ikke pristillegg som kan forekomme ved endring av billett etter avreise.

3. Betingelser

3.1 For at forsikringen skal være gjeldende må følgende kriterier oppfylles:

a) avbestillingsforsikringen er betalt;

b) kunden er ikke klar over skade, tap eller uførhet, eller har mistanke om skade, tap eller uførhet som gir rett til refusjon, på det tidspunktet forsikringen kjøpes.

3.2 Avbestillingsforsikringen gjelder fra den er betalt, tidspunktet på kvitteringen, fram til avreise.

4. Avbestillingsforsikringen dekker ikke

4.1 Avbestillingsforsikringen gjelder ikke når;

a) uførhet er selvpåført.

b) uførhet grunnet sykdom relatert til bruk av alkohol eller narkotika/misbruk av medikamenter;

c) uførhet, tap eller skade oppstått direkte eller indirekte som et resultat av kjerne fysiske reaksjoner, ioniserende stråling, forurensing fra radioaktive stoffer, kjernebrensel og atomavfall eller som følge av krig, militære operasjoner, sivil uro, opprør, opptøyer eller lignende handlinger. Det samme gjelder uførhet, tap eller skade oppstått direkte eller indirekte som følge av jordskjelv, vulkanutbrudd, flod, snøskred eller andre naturkatastrofer;

d) skade eller tap som følge av kansellering eller forsinkelse av planlagt transport til flyplassen;

e) uførhet, tap eller skade som et resultat av sykdom/behandling av sykdom kjent ved bestilling av avbestillingsforsikringen: se punkt 3.1 b over;

4.2 Avbestillingsforsikringen dekker ikke refusjon av bestillings- og ekspedisjons gebyrer eller lånegebyrer.

5. Prosedyrer for innhenting av refusjon

5.1 Krav om refusjon i tilfelle tap/uførhet skal sendes inn umiddelbart, og legeattest eller politirapport skal vedlegges kvitteringen for flybilletten

5.2 Tilbakebetaling skal skje innen 45 dager etter at Icelandair har mottatt full dokumentasjon på at alle vilkår for refusjon oppfylles, og refusjonsbeløpet er klart. Den reisende må presentere all dokumentasjon Icelandair krever for refusjon på egen kostnad.

5.3 I tilfeller hvor kunden har krav på kompensasjon fra forsikringer for samme reise, betaler Icelandair proporsjonal kompensjasjon.

6. Svindel – feilaktig informasjon

I tilfelle kunden oppgir feilaktig beskrivelse eller informasjon, eller skjuler omstendigheter relevante for Icelandairs forpliktelse til tilbakebetaling mister kunden retten til refusjon.

7. Tvister

Icelandairs hovedkontor er registrert i Reykjavik. Tvister som kan oppstå angående refusjon skal tas i den lokale domstolen i Reykjavik.