Pingdom Check

Vilkår for Icelandair Class Up & Vilkår

 1. Følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") gjelder for et tilbud ("Tilbud") gitt av deg ("passasjer", "deg") til Icelandair ("Icelandair", "vi", "oss") for en mulighet til å oppgradere fra den serviceklassen som opprinnelig ble kjøpt for å reise med Icelandair til én eller to serviceklasser høyere ("Oppgradering").
 2. Du må være i myndig alder og kunne inngå bindende en kontrakt. Du skal anses å ha fullmakt til å handle på vegne av og å binde personen eller personene som er navngitt eller inkludert i Tilbudet til disse vilkårene og betingelsene.
 3. Passasjerer kan kun sende inn ett tilbud per fly som tilsvarer den kjøpte billetten, og tilbud må alltid gjøres og betales ved bruk av et kredittkort eller Saga Points.
 4. Et tilbud, når det er sendt inn av deg i forbindelse med en bestilling med Icelandair, enten gjort direkte med Icelandair eller indirekte på andre måter, og presentert til Icelandair, berettiger personen eller personene som er navngitt på Tilbudet, i henhold til disse vilkårene og betingelsene, til å bli vurdert for en oppgradering.
 5. Icelandair forbeholder seg rett til å, etter eget skjønn, avgjøre om Tilbudet skal aksepteres eller ikke, og gir ingen garantier for at noen Passasjer vil oppgraderes, uavhengig av om plasser er tilgjengelige i serviceklassen som et Tilbud er gjort for.
 6. Du kan revidere eller kansellere Tilbudet ditt når som helst 3 virkedager før den/det planlagte dagen og klokkeslettet for avreise, forutsatt at Tilbudet ditt ikke allerede er akseptert av Icelandair, og forutsatt at kredittkortet ditt ikke er belastet eller Saga Points er innløst. Hvis Tilbudet ditt aksepteres før du kansellerer eller endrer Tilbudet ditt, er du juridisk bundet til å fullføre betalingen for prisen eller mengden Saga Points som ble oppgitt i ditt opprinnelige Tilbud.
 7. Et tilbud som overholder disse vilkårene og betingelsene vil være gyldige ("Gyldig tilbud") fra tidspunktet for innsending til Icelandair, og tilbudets gyldighet vil utløpe på den/det planlagte avreisedatoen og -klokkeslettet, eller, dersom flyet har blitt forsinket, når flydørene stenges for avgang. Videre, vil Tilbudet ikke lenger være et gyldig dersom du avbryter et Gyldig tilbud.
 8. I tilfelle Icelandair av en eller annen grunn ordner en reise for deg på et annet Icelandair-fly enn ditt standard fly, skal ethvert Tilbud du har gjort i forhold til den opprinnelige bestillingen overføres til de(n) nye flyvningen(e), med forbehold om tilgjengeligheten til den oppgraderte klassen og forutsatt at det nye flyet driftes av Icelandair.
 9. Icelandair kan akseptere Tilbudet ditt så lenge Tilbudet er gyldig. I tilfelle Icelandair aksepterer Tilbudet ditt, vil kredittkortet eller Saga Club-konto bli belastet hele beløpet umiddelbart etter godkjenning, og Icelandair vil utstede en ny billett som reflekterer oppgraderingen til hver passasjer som er inkludert i den opprinnelige flybilletten. Det totale beløpet som belastes i Saga Points eller kontanter vil inkludere alle gjeldende skatter og avgifter (hvis noen) for oppgraderingen. Det totale beløpet du må betale til oss, vil bli meddelt deg før du sender inn Tilbudet ditt. En oppgradering som er utstedt av Icelandair, kan kun endres eller overføres i henhold til gjeldende Fare-regler og transportvilkår.
 10. Det vil ikke bli gitt tilbakebetalinger, kreditter eller utvekslinger når Tilbudet er akseptert av Icelandair, og kredittkortet ditt har blitt belastet eller bonusprogrampoengene dine er innløst, med unntak av under følgende betingelser:
  1. Flyet som Tilbudet ble akseptert og du ble oppgradert for, ble kansellert, og Icelandair ordnet deg en billett for et annet fly, men i serviceklassen for din opprinnelige bestilling. Dersom beløpet betalt for oppgradering i Saga Points eller kontanter refunderes til Saga Club-kontoen eller betalingskortet som ble brukt til oppgraderingen, vil ikke Icelandair ha overfor ansvar for deg.
  2. Tilbudet ditt ble akseptert, og du fikk en oppgradering, men det var ikke mulig å finne et sete for deg i den oppgraderte serviceklassen av grunner som kan tilskrives Icelandair, inkludert, men ikke begrenset til, en endring i utstyr, en forsinkelse i forbindelsesflyvningen som resulterte i at du går forbindelsen du ble oppgradert til. Med unntak av grunner som kan tilskrives dine handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, at du på egen hånd velger å endre fly, går du glipp av en flyreise.
  3. Du har krav på refusjon, kreditter eller utveksling under gjeldende Fare-reglene og/eller transportvilkårene våre.
 11. Hvis tilbakebetalinger godkjennes, blir de behandlet i valutaen som oppgraderingsbeløpet ble belastet for. Hvis oppgradering ble betalt ved bruk av Saga Points, blir poengene tilbakeført til Saga Club-kontoen som brukes til betalingen.
 12. Oppgraderinger skal alltid betales ved bruk av kredittkort eller Saga Points. To eller flere betalingsmetoder er tillatt. Når et tilbud er akseptert, kan ikke passasjeren endre betalingsmetoden. De generelle Saga Club-vilkårene og -betingelsene gjelder for bruk av Saga Points.
 13. Fare-betingelser slik som avbestillingsregler og endringsavgifter endres ikke når passasjer får et oppgraderingstilbud akseptert. Passasjerer får ikke ytterligere Saga Points når Class Up aksepteres. Økt bagasjeavgift gjelder bare for delen av reisen som mottar oppgraderingen.     
 14. Hvis passasjeren endrer billetten, har Icelandair ingen plikt til å ordne dem et sete i den oppgraderte tjenesteklassen, med mindre de betaler for oppgraderingen i henhold til flyselskapets standard endringspolicy og retningslinjer og vilkår knyttet til Fare-klassen for originalbilletten.
 15. Icelandair garanterer ikke at bestemte seter vil bli tildelt til passasjerer hvis Tilbud aksepteres og hvem som oppgraderes.
 16. Icelandair forbeholder seg retten til å modifisere og ellers endre disse vilkårene og betingelsene etter eget skjønn. Med unntak av det som er fastsatt i foregående setning, skal ingen endringer, modifikasjoner eller fraskrivelse av disse vilkårene være bindende for Icelandair, med mindre det er skriftlig og signert av en autorisert leder i Icelandair.
 17. Disse vilkårene bør leses i forbindelse med Icelandairs transportvilkår, for bruksvilkår for nettstedet og personvern og sikkerhetspolitikk som du kan lese på www.icelandair.com.