Pingdom Check

Juridisk Merknad

Alt innholdet på dette nettstedet eies eller kontrolleres av Icelandair og er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Du kan kun laste ned innholdet til personlig bruk for ikke-kommersielle formål, men ingen videre reproduksjon eller modifisering av innholdet er tillatt. Produktene, teknologi eller prosesser som er beskrevet på dette nettstedet kan være underlagt annen opphavsrett som tilfaller Icelandair eller andre tredjeparter. Ingen lisens er gitt i forhold til disse immaterielle rettigheter.

Informasjonen som presenteres her er kompilert av Icelandair fra interne og eksterne kilder. Men, ingen representasjon eller garanti gis i henhold til fullstendighet eller nøyaktighet av slik informasjon. Spesielt, du bør være klar over at denne informasjonen kan være ufullstendig, kan inneholde feil eller kan være utdatert. Du bør derfor verifisere informasjon som er hentet fra denne områdene før du reagere på dette ved å kontakte din lokale Icelandair kontor, den Icelandair markedsføringspartner bekymret eller et reisebyrå, hvis aktuelt. Icelandair skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader som følge av din tilgang til, eller manglende tilgang til dette nettstedet, eller fra din bruk av informasjonen som gis på nettstedet.

DENNE PUBLIKASJONEN ER GITT «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

VED Å FÅ TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I AT ICELANDAIR IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER INDIREKTE TAP SOM FØLGE AV BRUKEN AV INFORMASJONEN OG MATERIALE PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER FRA DIN TILGANG TIL ANNET MATERIELL PÅ INTERNETT VIA WEB LENKER FRA DETTE NETTSTEDET.

Dette nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder, men Icelandair tar ikke noe ansvar for innhold på slike andre nettsteder og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader som følge av slikt innhold. Eventuelle lenker til andre nettsteder er ment som en tjeneste til brukerne av dette nettstedet.

Varemerker, tjenestemerker og merkenavn publisert på nettstedet er beskyttet i Island og internasjonalt. Ingen bruk av disse kan gjøres uten forutgående, skriftlig tillatelse fra Icelandair eller aktuelle markedsføringspartnere, bortsett fra for å identifisere produkter eller tjenester fra selskapet.

Transport av passasjerer, bagasje og last med fly vil være underlagt transportvilkårene i flyselskapene det gjelder, og i tilfelle Icelandair, kan mottas på forespørsel ved å kontakte et av billettkontorene eller Icelandairs billettskranker. Andre tjenester og produkter beskrevet på dette nettstedet vil også være underlagt vilkår og betingelser, detaljer om, som kan fås ved henvendelse Icelandair eller dets tjenesteleverandør (hvis aktuelt).

Enhver kommunikasjon du sender til dette nettstedet eller på annen måte til Icelandair via elektronisk post, med unntak av personlig identifiserbar informasjon, er på ikke-konfidensiell basis, og Icelandair er ikke forpliktet til å ikke dele, publisere eller på annen måte bruke dem til andre formål. Icelandair skal stå fritt til å bruke innholdet i slike meldinger, deriblant ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap avslørt derav, for ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester. Bruk av eventuell personlig identifiserbar informasjon vil styres av Icelandair sin personvernerklæring.

Icelandair kan gjøre endringer i informasjonen på dette nettstedet, eller til tjenestene beskrevet heri, når som helst uten varsel. Icelandair forplikter seg ikke til å oppdatere denne informasjonen. Det utgjør ikke et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å benytte et tilbud om å kjøpe, verdipapirer og må ikke brukes i forbindelse med investeringsbeslutning

Ovennevnte utelukkelser og begrensninger gjelder kun i den grad det er tillatt av Islandsk lov. Alle juridiske krav som oppstår ved bruk av Icelandair nettsted skal fortolkes i samsvar med lovene i Island og stevnet i en domstol i Reykjavik, Island.