Pingdom Check

Beredskapsplan for langvarige rullebaneforsinkelser

Icelandair sin beredskapsplan for langvarige rullebaneforsinkelser er et resultat av regler som U.S. Department of Transportation har implementert for å løse flyservice under forhold som gir på lange forsinkelser for passasjerer ombord. Denne beredskapsplanen er uttrykkelig atskilt fra, og er ikke en del av Icelandairs transportavtale.

Før det oppstår forsinkelser, har Icelandair en omfattende plan utformet for prognoser og justering av operasjonelle utfordringer, og for å minimere lange forsinkelser mens passasjerene er ombord på flyet. Kontrollsenteret (OCC) på Icelandairs hovedkontor er ansvarlige for utførelsen av denne planen i forbindelse med forsinkelser, med fokus på sikkerhet og velvære til kundene våre.

Icelandair er i samsvar med alle regler fra U.S. Department of Transportation for langvarige rullebaneforsinkelser. Vår beredskapsplan er ment å gi deg informasjon om Icelandairs retningslinjer og prosedyrer for behandling av reiser med vårt flyselskap ved en lengre rullebaneforsinkelse ombord i fly.