Pingdom Check

Vilkår for dette nettstedet

Alle transaksjoner gjennom Icelandairs nettsted er underlagt vilkår og betingelser som er beskrevet her.

Med henhold til disse vilkår og betingelsene skal et «nettsted» skal bety informasjonen som distribueres eller overføres over hele verden via Hyper Text Transfer Protocol (HTTP standard) over Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP), også kalt Internett.

LES DISSE VILKÅR OG BETINGELSER NØYE FØR NETTSTEDET TAS I BRUK OG, SPESIELT, FØR DU GJENNOMFØRER KJØP PÅ DENNE SIDEN. DISSE ER VILKÅR OG BETINGELSER SOM GJELDER FOR BESØKET DITT PÅ DENNE NETTSIDEN OG ALLE TRANSAKSJONER SOM DU KAN FÅ OVER NETTSTEDET, NÅ ELLER PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Icelandair opprettholder dette nettstedet, eller andre nettsteder som er lenket til dette nettstedet, og er underlagt eierskap av Icelandair (samlet «nettstedet»), samt all informasjon, programvare, bilder, tekst, musikk, lyder og andre materialer og tjenester på nettstedet (samlet «innholdet»), for bruk av allmennheten men kun for lovlige formål beskrevet nedenfor. Vi gjør deg oppmerksom på at det ovennevnte ikke inkluderer de tjenestene som ytes av Amadeus Global Distribution System S.A. (heretter «Amadeus») på Amadeus' nettsteder, eller annet materiale som finnes på Amadeus' nettsteder.