Vilkår og betingelser for Icelandair-gavekort | Icelandair
Pingdom Check

Vilkår og betingelser for Icelandair-gavekort

Alle Icelandair-gavekort:

  • er gyldige i fem år fra utstedelsesdato
  • er gyldige som betaling for alle Icelandair-flyvninger. Begrensningene på reisetid og lengde på opphold er basert på reglene for den kjøpte reisen
  • er gyldige som betaling for skatter og andre avgifter
  • er ikke-refunderbare og har ingen pengeverdi
  • kan ikke omgjøres og ikke forlenges
  • kan ikke selges eller innløses i kontanter
  • kan bare benyttes for tjenester beskrevet på gavekortet

Ethvert gjensalg av Icelandair-gavekort gjennom selskapets lojalitet- eller bonusprogrammer er strengt ulovlig uten direkte tillatelse fra Icelandair.