Pingdom Check

Innreiseregler USA og ESTA

Pass og andre dokumentasjonskrav

I hovedsak, må alle passasjerer, inkludert amerikanske statsborgere ha gyldig pass ved innreise til USA

Alle passasjerer, unntatt amerikanske statsborgere, må også ha gyldig visum med unntak av følgende:

 1. Lovlig permanente innbyggere i USA med gyldig I-551 “Permanent Resident Card (Green Card)
 2. Kanadiske statsborgere som reiser til USA i jobb/ferie sammenheng
 3. Passasjerer som kvalifiserer til “VISA Waiver Program(VWP)“ – se informasjon nedenfor.

Det er hver passasjer sitt ansvar å innhente alle dokumentasjonskrav og visum for den angitte destinasjon. Mer informasjon finnes på ambassadenes hjemmeside, the U.S. Department of State eller the U.S. Department of State eller her the Customs and Border Protection Agency.

Vennligst merk at det kan ta lang tid å behandle visum søknader, noen ganger opptil flere uker.

Innreisetillatelse til USA avhenger av om den reisende er amerikansk statsborger, lovlig permanent innbygger i USA eller turist fra et annet land. Det er forskjellige krav for identifikasjon og reisedokumenter mellom spesifikke områder og land som USA har en bilateral avtale med. I tillegg er det forskjellige krav til visum. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til den amerikanske ambassade, U.S. embassies eller her the U.S. Customs and Border Protection.

Icelandair anbefaler alle å ta med pass når de reiser mellom to land.

Pass må være gyldige i seks måneder etter den datoen den reisende kommer til å forlate USA, med unntak som her følger: USA har undertegnet avtaler med følgende land og satt dem på en liste som kalles „Six Month Club“. Dersom en slik avtale foreligger, trenger passet kun å være gyldig for den perioden den reisende har tenkt å oppholde seg i landet, inntil og inkludert den datoen den reisende kommer til å forlate USA, uten at det kreves en gyldighetsperiode på ytterligere seks måneder. For mer informasjon, se følgende nettsider: USAs utenriksdepartements manual – utgave 9 – visum og Travel.State.Gov. Norge er medlem av Six Month Club.

Passasjerer må fylle ut tolldeklarasjon før de ankommer USA (ett skjema pr individ eller ett skjema pr familie som reiser sammen). Informasjon om skjemaet finner du her: Information on the form may be found on the Customs and Border Protection (CBP) website.

Toll og immigrasjons skjema deles ut før avreise. Mer informasjon om skjemaet finner du om bord i magasinet Icelandair Info.

I følge amerikansk lov, samler amerikanske myndigheter inn informasjon om besøkende før ankomst til USA. Se her for mer informasjon http://www.dhs.gov/files/programs/usv.shtm

Amerikansk lov krever at alle passasjerer går i gjennom toll – og immigrasjons kontroll på første stopp i USA. Selv om din reiserute kun inkluderer et stopp i USA før du flyr videre til en destinasjon utenfor USA må du igjennom immigrasjonskontrollen, hente bagasjen og gå igjennom tollen før du sjekker inn til neste fly.

The Visa Waiver Program (VWP)

Visa Waiver Program (VWP) gjør det mulig for statsborgere i bestemte land å reise til USA i jobb eller ferie sammenheng i inntil 90 dager uten visum. Ikke alle land deltar i programmet. Les godt restriksjonene og betingelsene i programmet, disse er listet opp nedenfor.
Passasjerer som reiser til USA fra land som deltar i VWP må ha gyldig retur billett, eller billett videre til et annet land, senest 90 dager etter ankomst i USA. Billett videre til Canada, Mexico, Bermuda eller Karibia teller ikke, så lenge passasjeren ikke er statsborger i ett av disse landene.

Fra01.april 2016 må alle passasjerer ha elektronisk pass for å kunne benytte seg av visumfri innreise til USA. Det elektroniske passet har en elektronisk chip som kan inneholde informasjon som digitalt bilde, fingeravtrykk og signaturen til passholderen.

Chipen inneholder også den samme informasjonen som finnes nederst i den maskinlesbare linjen på informasjonssiden. Det elektroniske passet må være maskinlesbart.

Barn MÅ ha eget pass ved visumfri reise til USA.

Passasjerer som reiser til USA fra land som deltar i VWP programmet uten elektronisk pass må betale en bot på $3,300 som i følge artikkel 273, paragraf b i amerikansk immigrasjons lov. Nødpass må også være elektroniske i følge amerikansk lov.

Den 21.januar 2016 kunngjorde U.S. Department of Homeland Security og U.S. Department of State endringer i Visa Waiver Program (VWP) for å etterkomme ny lovgivning.
Disse endringene medfører at passasjerer ikke har rett til innreise i USA under Visa Waiver Program (VWP) om følgende gjelder:

 • Statsborgere i VWP land som har reist til eller oppholdt seg i Iran, Irak, Sudan eller Syria på eller etter 1.mars 2011 (med begrenset unntak for reiser med diplomatiske eller militære formål i tjeneste fra et VWP land).
 • Statsborgere i VWP land som også er statsborgere (dobbelt statsborgerskap) i Iran, Irak, Sudan eller Syria.

Electronic System Travel Authorization (ESTA)

Alle passasjerer som reiser under VWP programmet må søke om elektronisk reise autorisasjon før avreise. ESTA søknad finner du her: https://esta.cbp.dhs.gov

Reisende fra alle de 37 landene som er med i VWP programmet må søke om elektronisk reise autorisasjon (ESTA). Den er hver enkelt passasjer sitt ansvar at ESTA søknaden er godkjent før avreise.

Passasjerer som ikke har godkjent ESTA søknad eller visum kan bli nektet ombordstigning ved avreise til USA.

Reisende bør sende inn søknad senest 72 timer før avreise. I de fleste tilfeller blir søknaden behandlet umiddelbart og du mottar svar med en gang på nettet. ESTA søkere betaler ett gebyr for å søke, gebyret må betales med kreditt- eller debet kort.

Godkjent ESTA søknad er gyldig i to år. Ved innreise til USA med gyldig ESTA søknad trenger passasjeren kun å oppdatere søknaden med;

 • Avreisested
 • Adresse i USA

Mer informasjon finnes på følgende sider: U.S. embassy website, US. Department of Homeland Security og Welcome to Esta.

Land som deltar i VWP programmet

Disse 37 landene deltar i VWP:

Visa Waiver Program - Land sem deltar
Andorra Island Norge
Australia Irland Portugal
Østerrike Italia San Marino
Belgia Japan Singapore
Brunei Liechtenstein Slovenia
Danmark Luxembourg Spania
Finland Monaco Sverige
Frankike Nederland Sweitz
Tyskland New Zealand Stor Brittania
Malta Tjekkia Estland
Ungarn Latvia Lithauen
Slovakia Sør Korea Hellas
Taiwan

For mer informasjon om passet ditt, vennligst kontakt politiet.

Sammendrag av kravene for å reise under VWPs betingelser

For innreise i USA under VWP programmet, må den reisende oppfylle følgende kriterier:

 • Være statsborger i ett av landene som deltar i Visa Waiver Programmet (VWP)
 • Ha et maskinlesbart pass (elektronisk pass)
 • Skulle oppholde seg i USA i 90 dager eller mindre og i jobb eller ferie sammenheng
 • Oppholdet for VWP reisende kan ikke utvides over 90 dager.

Mer informasjon finnes her: U.S. State Department

Passasjerer som ikke imøtekommer kriteriene ovenfor må søke om visum for innreise til USA, uten visum vil passasjeren bli nektet innreise og kunne bli bøtelagt.