Om firmareiser | Icelandair
Pingdom Check

Firmareiser

Icelandair inviterer bedrifter til å etablere et samarbeid med oss. La oss ta oss av alle dine behov for firmareiser på en enkel, strømlinjeformet og kostnadseffektiv måte.

Når du inngår en avtale om firmareiser med Icelandair, utpeker vi en dedikert reisekonsulent i salgsavdelingen vår som tar seg av alle reisebehov i bedriften din.

Reisekonsulenten din finner den ideelle reiseplanen og de beste billettprisene som er å få tak i, og holder oversikt over all informasjon som trengs for en bestilling. Vi tar oss av detaljene rundt reisen, du får mer tid til å ta deg av forretningene.

Icelandair forretningstjenester