Pingdom Check

Arbeidsplassen

Hos Icelandair understreker vi ett felles formål med bedriften vår, at vi alle er på samme lag. Alle avdelinger i selskapet spiller en viktig rolle i det å gi kvalitetstjenester til kundene våre.

Menneskene våre

Icelandair arbeider for å sikre at alle ansatte opplever at de er en del av ett team. Dette krystalliseres i selskapets kjerneverdier som er enkelhet, ansvar og lidenskap. Dette gir grunnlaget for den sterke selskapskulturen hos Icelandair.
Mer informasjon

Icelandair Groups likelønnspolicy

Icelandair Group forplikter seg til å sikre at det betales lik lønn for jobber av lik verdi, uavhengig av kjønn.
Mer informasjon

Konsernledelsen i Icelandair Group

Den internasjonale flyvirksomheten er delt inn i fem divisjoner: finans, forretningsutvikling og strategi, personalressurser, drift, og salg og markedsføring.
Mer informasjon