Pingdom Check

Arbetsplatsen

På Icelandair vill vi betona det gemensamma syftet med vårt företag, att vi alla befinner oss i samma team. Varje avdelning i företaget spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla kvalitetsservice till våra kunder.

Våra människor

Icelandair strävar efter att se till att alla medarbetare upplever att de ingår i ett team. Detta utmärks i företagets kärnvärden som är enkelhet, ansvar och passion och utgör grunden för den starka företagskulturen på Icelandair.
Mer information

Icelandair Groups jämställdhetspolicy

Icelandair Group förbinder sig att se till att lika löner betalas för jobb av lika värde, oavsett kön.
Mer information

Icelandair Groups ledningsgrupp

Den internationella flygverksamheten är uppdelad i fem divisioner: ekonomi, verksamhetens utveckling och strategi, personal, operativa samt försäljning och marknadsföring.
Mer information