Pingdom Check

Sekretesspolicy för Icelandair

Icelandair tar skydd av dina personuppgifter på allvar och respekterar din integritet.

Här är en sammanfattning av hur Icelandair närmar sig dina integritetsrättigheter, insamling, användning och behandling av dina personuppgifter:

  • Icelandair kommer att ge dig detaljer om informationen som vi samlar in och vad vi kommer att göra med den.
  • Icelandair kommer att införa åtgärder och använda metoder för att hålla din information säker och skyddad.
  • Icelandair kommer att se till att dina dataskyddsrättigheter respekteras och ge dig mer kontroll över din egen information.
  • Icelandair kommer att använda informationen som du ger oss för de syften som beskrivs i vår sekretesspolicy. Dessa syften inkluderar att förse dig med tjänster du har begärt och förbättra din upplevelse med Icelandair.
  • Icelandair kommer också att använda informationen för att hjälpa oss att förstå dig bättre och så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden.
  • Icelandair kommer inte att skicka marknadsföringsmaterial till dig om du berättar för oss att du inte vill ta emot det. Hursomhelst kommer vi att fortsätta att skicka viktiga uppdateringar och information om en tjänst eller produkt som du har köpt, för att hålla dig informerad om din bokning, tjänst eller resplan.
  • Icelandair kan ha ett legitimt intresse av att känna till sina kunders preferenser för att bättre kunna anpassa sina erbjudanden och i slutändan erbjuda produkter och tjänster som bättre möter behov och önskemål.
  • Genom att klicka på avsnitten nedan kan du läsa vår sekretesspolicy mer i detalj. Genom att läsa sekretesspolicyn får du en bättre förståelse för hur dina personuppgifter används, vilken typ av information som vi samlar in, hur den samlas in, vilka syften den kommer att användas till och vem den kan delas med.

Vi kommer att ge dig några specifika exempel på behandlingen av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss via e-post genom att skriva till [email protected].

Kom ihåg att sammanfattningen ovan och sekretesspolicyn nedan inte är avtalsenliga och därför inte utgör en del av ditt avtal med oss, utan att det påverkar dina rättigheter enligt gällande lagar.