Sekretesspolicy | Icelandair
Pingdom Check

Sekretesspolicy för Icelandair

Icelandair tar skydd av dina personuppgifter på allvar och respekterar din integritet.

Här är en sammanfattning av hur Icelandair närmar sig dina integritetsrättigheter, insamling, användning och behandling av dina personuppgifter:

 • Icelandair kommer att ge dig detaljer om informationen som vi samlar in och vad vi kommer att göra med den.
 • Icelandair kommer att införa åtgärder och använda metoder för att hålla din information säker och skyddad.
 • Icelandair kommer att se till att dina dataskyddsrättigheter respekteras och ge dig mer kontroll över din egen information.
 • Icelandair kommer att använda informationen som du ger oss för de syften som beskrivs i vår sekretesspolicy. Dessa syften inkluderar att förse dig med
 • tjänster du har begärt och förbättra din upplevelse med Icelandair.
 • Icelandair kommer också att använda informationen för att hjälpa oss att förstå dig bättre och så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden.
 • Icelandair kommer inte att skicka marknadsföringsmaterial till dig om du berättar för oss att du inte vill ta emot det. Hursomhelst kommer vi att fortsätta att skicka viktiga uppdateringar och information om en tjänst eller produkt som du har köpt, för att hålla dig informerad om din bokning, tjänst eller resplan.
 • Genom att klicka på avsnitten nedan kan du läsa vår sekretesspolicy mer i detalj. Genom att läsa sekretesspolicyn får du en bättre förståelse för hur dina personuppgifter används, vilken typ av information som vi samlar in, hur den samlas in, vilka syften den kommer att användas till och vem den kan delas med.

Vi kommer att ge dig några specifika exempel på behandlingen av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss via e-post genom att skriva till privacy@icelandair.is.

Kom ihåg att sammanfattningen ovan och sekretesspolicyn nedan inte är avtalsenliga och därför inte utgör en del av ditt avtal med oss, utan att det påverkar dina rättigheter enligt gällande lagar.

När kommer vi att skicka marknadsföring till dig?

När du ger din information direkt till oss kan du bli tillfrågad om du vill få marknadsföringsmaterial från oss. Icelandair främjar ibland produkter och tjänster från tredje part och andra dotterbolag i Icelandair-koncernen.Icelandair kan be att få ditt samtycka till att ta emot marknadsföringsmaterial från andra tredje parter utanför Icelandair-koncernen.Oavsett om du väljer att ta emot marknadsföringsmaterial från oss eller genom vilka metoder som de levereras, kommer vi att respektera det.

Vilka alternativ har du när det kommer till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss?

Du kan ändra dig när som helst om du vill få marknadsföringsmaterial eller inte. Använd någon av följande metoder om du inte längre vill få marknadsföringsmaterial från oss:

 • Om du är medlem i Icelandair Saga Club kan du ändra dina inställningar online genom att logga in på din profil via vår webbplats. Du kan också ringa vårt Servicecenter på +46 (0) 8 690 9800 eller skriva till Icelandair Saga Club med hjälp av Kontakta oss-formuläret på Icelandairs webbplats.
 • Dessutom ska varje marknadskommunikation som skickas till dig via e-post ge dig möjlighet att avregistrera dig från att ta emot ytterligare marknadsföringsmaterial från oss.
 • Alternativt kan du ringa vårt Servicecenter på +46 (0) 8 690 9800 och be att inte få marknadsföringsmaterial i framtiden.

Även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmaterial kommer vi fortfarande att kommunicera med dig i samband med tjänster eller produkter som du har köpt. Vi kommer till exempel fortfarande att skicka meddelanden som påminner dig om att incheckningen för ditt flyg har öppnats, skicka en elektronisk biljett till dig eller att informera dig om förändringar eller störningar i tjänsterna. Dessutom, om du är medlem i Icelandair Saga Club, kommer vi att skicka information till dig om ditt medlemskap eller viktig serviceinformation, till exempel om och när dina förmåner förfaller.Var dock medveten om att om du anger att du inte vill få marknadsföringsmaterial från oss, kommer vi att behålla dina personuppgifter för att uppfylla dina önskemål om att inte få sådant material.

Hur länge behåller vi personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behållas så länge de behövs för det ändamål som de behandlas. Till exempel kommer vi att behöva behålla information om din resa så länge det behövs för att uppfylla dina researrangemang och efter det så att vi kan svara på anspråk, tvister eller frågor om bokningen. Din information kan också behållas så att vi kan förse dig med förbättrade och personliga tjänster och för att du ska kunna få eventuella lojalitetsförmåner som du har tjänat in.

Icelandair går aktivt igenom personuppgifter så att de inte bevaras längre än det finns en rättslig grund till för att de ska behandlas. I vissa fall kan de anonymiseras och i andra fall raderas.

Information om den registeransvarige för dina personuppgifter

Där Icelandair behandlar dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy, anses företaget vara “registeransvarig” för dina personuppgifter enligt Europeiska unionens och isländsk dataskyddslag. Vår adress är följande:

Icelandair EHF.
Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík
Island

Icelandair har utsett ett data skyddsombud som du kan nå via e-post på privacy@icelandair.is eller genom att skriva till ovanstående adress. 

När du bokar ett flyg med Icelandair, men vissa delar av din resa skall tillhandahållas av andra flygbolag, är dessa flygbolag separata “registeransvariga” enligt Europeiska unionens dataskyddslag. I så fall kommer Icelandair och andra flygbolag att vara gemensamma registeransvariga för dina personuppgifter.

Alla ytterligare tjänsteleverantörer, exempelvis en resebyrå, hotell eller biluthyrningsföretag, som tillhandahåller en del av dina tjänster kommer också att vara separata “registeransvariga”. Deras sekretesspolicyer kommer att vara tillgänglig direkt från dem.Vänligen var medveten om att, beroende på vilka tjänster du har begärt kommer andra avtal att utgöra ditt avtalsförhållande med Icelandair. Exempel på sådana avtal är Icelandairs villkor för transport av passagerare och bagage och villkor för Saga Club-medlemskap.Om du har begärt ytterligare icke-flygrelaterade tjänster eller bokat ett paket som innehåller sådana tjänster, kommer leverantörer av sådana tjänster att identifieras i bokningen eller beställningsprocessen. Leverantörerna av sådana tjänster kommer också att vara separat “registeransvariga”.

När gäller den här policyn?

Sekretesspolicyn för Icelandair gäller när vi samlar in, använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter angående din relation till oss som kund eller potentiell kund. Detta inkluderar när du bokar flyg eller reser med oss, använder våra tilläggstjänster, webbplatser eller mobila applikationer. Dessutom gäller sekretesspolicyn när du kontaktar våra serviceombud eller bokar våra tjänster via tredje part. Ett exempel på sådan tredje part skulle vara en resebyrå eller ett annat flygbolag.

Om vi hänvisar till att andra är registeransvariga i avsnitten ’Registeransvarige för personuppgifter’ och ’Vem delar vi dina personuppgifter med?’ bör du granska deras sekretesspolicyer för mer information.

För ytterligare information om tillämpligheten av sekretesspolicyer, till exempel när det finns ytterligare “registeransvariga” som beskrivs i avsnittet “Information om den registeransvarige för dina personuppgifter” eller när vi delar dina personuppgifter, som beskrivs i avsnittet “När och till vem delar vi dina personuppgifter?”, rekommenderar vi att du granskar deras sekretesspolicyer för ytterligare detaljer.

Ytterligare regler och villkor eller policyer kan gälla om du begär ytterligare tjänster från oss, till exempel om du använder vår inbyggda WiFi, deltar i en tävling kopplad till Icelandair och andra tredje parter eller om du registrerar dig för Icelandair Saga Club.

Vad är personuppgifter?

Information som innehåller uppgifter som identifierar din person eller som kan användas för samma ändamål anses vara personuppgifter. Ett exempel kan vara ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt Icelandair Saga Club medlems-ID eller din köphistorik. Information om hur du använder våra webbplatser och mobila applikationer kan också vara personuppgifter.

När behandlar vi och från vem kan vi få dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter när du använder våra tjänster, webbplats, mobila applikationer, kontaktar oss via e-post, sociala medier eller våra serviceombud. Detsamma gäller när tjänsterna tillhandahålls av tredje part eller ombud som agerar på uppdrag av Icelandair. Var medveten om att vi inte kan tillhandahålla en del av eller alla tjänster som du begär om du inte vill ge oss personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller som vi enligt lag är skyldiga att behandla.Vidare kan vi få dina personuppgifter från tredje part, såsom:

 • När ett företag som är kontrakterade av Icelandair tillhandahåller tjänster till dig.
 • När ett företag eller en tredje part som är inblandad i din resa tillhandahåller tjänster, såsom tull- eller immigrationsmyndigheter, flygplatsoperatörer, flygbolag som är inblandade i din tidigare eller senare resa.
 • När ett företag är involverat i våra lojalitetsprogram, tävlingar eller andra kundprogram, såsom hotell, andra flygbolag, reseleverantör eller ett biluthyrningsföretag.
 • När ett företag tillhandahåller din information till Icelandair som anges i deras sekretesspolicy.

Besök avsnittet “Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? för att se vilka typer av personuppgifter som Icelandair behandlar om dig.”

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behöva behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, eller tjänster från andra registeransvariga som levererar en del av de tjänster som du har begärt. Ytterligare behandling kan ske för att förse dig med relevanta marknadsföringsmaterial och förbättra din upplevelse hos Icelandair.Icelandair behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Information som du tillhandahåller och som används för att hantera och slutföra en bokning eller förse dig med tjänster som du har begärt.
  • Ditt namn, adress, e-postadress, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, passnummer, kontouppgifter och betalningsinformation.
  • Om du bokar åt någon annan kan vi samla in din faktureringsinformation men kan kommunicera med passageraren direkt om flyget.
  • Vi kommer att veta om du bokat ditt flyg på vår webbplats eller använt en annan försäljningskanal som en resebyrå, vårt Servicecenter eller våra konton på sociala medier.
 • Information som samlas in under din resa med oss.
  • Vi kan samla in information som din interaktion med personal och kabinpersonal före och under flygningen.
 • Information om dina researrangemang.
  • Information om din bokning och resplan.
  • Information om särskilda preferenser såsom måltidsförfrågningar, önskemål om sittplats, nödvändig ytterligare assistans eller tjänster och annan relevant information.
 • Information om tjänster som du tidigare har använt.
  • Information om dina tidigare resor, researrangemang, reserelaterade problem och störningar, serviceförändringar såsom uppgraderingar, bagagekrav, förlorat bagage och feedback från kunder.
 • Information om interaktioner och registreringar på nätet.
  • Vi kommer att behålla din information för att se till att vi interagerar med dig på ett lämpligt sätt om du har registrerat dig hos oss, antingen genom Icelandair Saga Club, andra lojalitetsprogram eller kundprogram.
  • Vi kommer att behålla din information om du har deltagit i en tävling, registrerat dig för en kampanj eller interagerat med oss via sociala medier som Facebook eller Twitter.
 • Information om hur du använder och interagerar med våra webbplatser, serviceombud och mobila applikationer.
  • För att hjälpa oss att anpassa din information, förbättra vår webbplats och lösa frågor som berör bokningsprocessen samlar vi in information om dina sökningar och det innehåll du har tittat på och interagerat med på vår webbplats med hjälp av cookies och liknande teknik, såsom webbplatsen som du kommer från, banderollannonser på nätet och länkar som visas på våra marknadsföringspartners’ webbplatser.
  • Vi kommer att använda information om tidigare webbanvändning som lagrats i cookies för att anpassa och förstå dig som kund. Detta kan inkludera om du har angett någon boknings- eller passagerarinformation på vår webbplats eller om du använt ditt Icelandair Saga Club-medlemsnummer.
  • Utifrån din dataanvändning skulle vi kunna förstå att du har besökt vår webbplats och sökt efter en flygning men inte slutförde din bokning. Vi kan använda denna information för att kontakta dig för att erbjuda mer information om bokningen och destinationer som du har visat intresse för.
 • Information om din plats från din enhet om du har surfat på vår webbplats eller använt vår mobila applikation. (detta är din IP-adress. IP-adress är en numerisk kod som kan fungera som en unik identifierare för din dator eller annan enhet – denna kan avaktiveras från enheten).
  • Identifiering av det land varifrån du har tillgång till relevant webbplats eller applikation som gör det möjligt för oss att tillhandahålla mer relevant innehåll och använda ett lämpligt språk.
  • Om du har gett ditt tillstånd kan vi använda funktionerna på din enhet (t.ex. Bluetooth, WiFi och GPS) för att fastställa din plats för att hjälpa till med flygförbindelser, ombordstigning på vårt flyg samt ge en personlig service (du kan komma åt eller ändra det här alternativet genom att ändra platsinställningarna på enheten).

Se vår Cookie-policy för mer information.

När och varför samlar vi in ”känsliga personuppgifter”?

I vissa fall kan Icelandair behandla dina personuppgifter som anses vara känsliga. Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel om religion, hälsa eller etnicitet, kräver ytterligare skydd enligt Europeiska unionens och Islands dataskyddslagstiftning. Dessa kategorier är refereras som “känsliga personuppgifter”. Icelandair kommer endast att behandla dessa datakategorier under särskilda omständigheter.Följande är exempel där vi kan behandla “känsliga personuppgifter”:

 • Om du har begärt specifik medicinsk hjälp, till exempel rullstolsassistans eller syrgas.
 • Vissa efterfrågade tjänster, till exempel vissa typer av måltider, kan ge förslag på din religion, hälsa eller andra preferenser. Dessa typer av information kan i vissa fall betraktas som “känsliga personuppgifter”.
 • Om du har begärt tillstånd att flyga med ett medicinskt tillstånd eller för att du är mer än 28 veckor gravid.
 • Om du har valt att lämna sådan information till oss eller om den har vidarebefordrats till oss av en tredje part som resebyrån genom vilken du gjorde din bokning.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

De huvudsakliga ändamålen för vilka vi behandlar dina personuppgifter är:

 • För att tillhandahålla de tjänster som du har begärt och se till att dina researrangemang är uppfyllda.
  • Vi kommer att behöva använda information som namn, adress, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, passnummer, kontouppgifter och betalningsinformation så att vi kan behandla bokningar, uppfylla dina researrangemang, behandla betalningar, ge information till relevanta myndigheter (t.ex. skatte-, tull- och immigrationsmyndigheter) och så att Icelandairs ombud vet vem som är bokad på en flygning.
 • För att hantera ombordstigningsprocessen och för att underlätta flygförbindelser på flygplatsen.
  • Om ditt flyg är på väg att avgå och du inte har gått ombord på flygplanet, kan vi behöva kontrollera om du har passerat genom flygplatssäkerhetskontrollen eller om du var på ett anslutande flyg för att förstå hur vi kontaktar dig om ombordstigning på flyget.
  • Om du har ett anslutningsflyg kan vi behöva veta vart ditt incheckade bagage behöver transporteras så att det anländer till din slutdestination.
 • För att skicka dig uppdateringar om ditt flyg eller andra tjänster.
  • Vi kan skicka information till dig när incheckning är öppen för ditt flyg eller om det har förekommit störningar eller förändringar.
 • För att hålla koll på dig före din flygresa och på flygplatsen.
  • När du reser med oss och använder en flygplats där vi är verksamma, kan vi ha möjlighet att övervaka var du befinner dig på flygplatsen för att hjälpa dig med flygförbindelser och ombordstigning på våra flyg samt att tillhandahålla personlig service.
  • Om du har uppvisat ditt boardingkort för att få tillgång till en av våra lounger.
 • För att upprätthålla säkerheten och uppfylla vissa rättsliga och regulatoriska krav som gäller för Icelandair som ett flygbolag.
  • Som flygbolag har Icelandair lagstadgade skyldigheter att föra register över passagerarinformation på våra flygplan.
  • Lagarna i vissa länder, som Förenta staterna, Kanada och Storbritannien, kräver att flygbolagen tillhandahåller viss passagerarinformation till gräns- och immigrationsmyndigheter.
  • Icelandair upprätthåller uppgifter som kan användas för att neka vissa personer tjänster på grund av tidigare incidenter, till exempel äventyrande av säkerheten, trakasserier av andra passagerare eller personal.

 • För att tillhandahålla tjänster som är skräddarsydda efter dina önskemål och för att behandla dig på ett mer personligt sätt.
  • Om du är medlem i Icelandair Saga Club kan vi anpassa erfarenheten du har när du flyger med oss i Saga Class
  • .
    Till exempel kan en medlem av vår kabinpersonal välkomna dig tillbaka ombord på ett Icelandair-flyg.
   • Vi kan uppdatera och dela uppgifter som inte är personliga med våra mediebyråer i syfte att dela skräddarsydda och relevanta annonser från våra partner och tredje parter på våra webbplatser, applikationer och elektronisk kommunikation.
  • För att genomföra analyser och marknadsundersökningar.
   • Vi kommer att analysera hur våra försäljningskanaler, produkter och tjänster används av kunder så att vi kan förstå hur vi ska kunna förbättra den service vi erbjuder och uppmuntra kunder att använda hela sortimentet av våra produkter och tjänster.
  • För att marknadsföra och hålla dig informerad om Icelandairs produkter och tjänster.
   • Vi kan skicka information till dig om våra produkter och tjänster, samt produkter och tjänster från andra företag i Icelandair-koncernen, via e-post eller SMS.
   • Vi kan skräddarsy innehållet på våra webbplatser, applikationer, e-post och i annan kommunikation för att säkerställa att de är så –relevanta som möjligt för dig – inklusive tidigare destinationer, som erbjudanden och/eller tjänster som hänför sig till den eller en liknande destination.
   • Förstå dina flygpreferenser och ge information om erbjudanden, till exempel uppgraderingar.
   • Om du har letat efter flyg men inte bokat, kan vi komma att påminna dig om våra tjänster vida sociala medier, t.ex. Facebook eller Twitter, utifrån de flygningar som du letade efter tidigare.
   • Vi kan kombinera anonymiserade kundrelationsmarknadsföringsdata med tredje part (t.ex. Google, Facebook) så att båda företagen kan förstå beteendeaktiviteter som till exempel vilka andra webbplatser som besöktes.
  • För att skicka statusuppdateringar och servicemeddelanden.
   • Även om du har valt att inte ta emot marknadsföringsmaterial från oss kan vi fortfarande skicka meddelanden om de tjänster som du har bokat, t.ex. din resplan. Dessa meddelanden kommer att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av de tjänster vi tillhandahåller och kan även innehålla alternativ och annan information om de tjänster du kommer att använda (t.ex. platsförfrågningar på förhand, extra bagage och förbokade måltider).
   • Vi kan också skicka meddelanden till dig om de tjänster du använt tidigare, till exempel där du upplevt någon form av problem och vi vill kontakta dig om det proaktivt för att lösa det på ett framgångsrikt sätt.
  • För att förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster.
   • Vi kan övervaka hur du och andra kunder använder vår webbplats så att vi kan identifiera sätt att förbättra webbplatsupplevelsen och förbättra säkerheten på vår webbplats.
  • För ändamål som rör rättsliga anspråk eller meningsskiljaktigheter.
   • Vi kan använda dina personuppgifter för att upprätthålla våra lagliga rättigheter som ett företag eller våra anställdas rättigheter, till exempel i fall som rör illegal verksamhet, anspråk, bedrägeri eller trakasserier.
  • För förvaltnings- och förvaltningsändamål.
   • Vi kan använda och behålla dina personuppgifter, inklusive din inköpshistorik, för administrativa ändamål. Dessa kan till exempel inkludera redovisning och fakturering, revision, kreditkontroll eller andra verifikationer för betalkort, bedrägeribekämpning (inklusive användning av sökningar hos kreditupplysningsföretag och kontroller av validering av betalkort) och systemtestning, underhåll och utveckling.
   • Vi kan behandla dina personuppgifter när du utför sökningar i samband med förfrågningar om kopiering eller radering av personuppgifter.

Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Icelandair där det finns en rättslig grund för behandlingen. Den rättsliga grunden kan variera beroende på syftet med behandlingen av dina personuppgifter. I nästan samtliga fall kommer den rättsliga grunden att vara följande:

 • Eftersom behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal, till exempel så att vi kan uppfylla dina researrangemang, behandla din bokning eller förse dig med de tjänster som du har begärt.
 • Eftersom Icelandair har ett legitimt intresse som flygbolag att behandla dina personuppgifter för att driva och förbättra vår verksamhet.
 • Eftersom Icelandair behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav eller regulatoriska krav.
 • Eftersom Icelandair kan behöva behandla dina personuppgifter för att skydda vitala intressen för dig eller en annan person.
 • Eftersom du har gett ditt medgivande till att Icelandair behandlar dina uppgifter för ett specifikt ändamål.

Du hittar mer information om behandlingen med avseende på varje rättslig grund nedan.I fall där behandlingen av dina data är föremål för andra lagar kan den rättsliga grunden för behandling vara annorlunda än vad som anges ovan. Under sådana omständigheter kan behandlingen baseras på ditt medgivande i varje fall.

Bearbetning baserad på en avtalsenlig nödvändighet

Det är nödvändigt för oss att behandla vissa av dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster, såsom att uppfylla dina researrangemang. Vi kommer att behöva behandla information såsom ditt namn, kontaktuppgifter och betalningsinformation så att du kan boka våra produkter, gå ombord på ett flyg eller checka in på ett hotell i händelse av en paketbokning.

Bearbetning baserad på legitima intressen

Icelandair är ett kommersiellt flygbolag och reseleverantör. Som sådan har vi ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra våra tjänster.

 • Vi kan komma att skicka marknadsföringsmaterial till dig för att främja tjänster och informera dig om våra produkter eller produkter från andra företag inom Icelandair-koncernen.
 • Vi kan utföra analyser och använda data för att ge dig en mer personlig upplevelse.
 • När vi behöver göra rättsliga anspråk.

Bearbetning för att följa juridiska skyldigheter

Som ett flygbolag och ett företag, måste Icelandair uppfylla juridiska och regulatoriska krav och kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla dessa krav.

 • Om våra tjänster störs eller om ditt bagage går förlorat kan vi behöva förse dig med relaterad information.
 • Vissa länder, till exempel USA, Kanada och Storbritannien, kan kräva att vi lämnar dina uppgifter till tull- eller immigrationsmyndigheterna.

För att skydda ditt eller någon annan persons vitala intresse

I sällsynta fall kan det finnas ett akut behov av att vi behandlar dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons intressen.

 • Om det finns en medicinsk nödsituation kan vi behöva behandla dina personuppgifter så att nödvändig medicinsk hjälp kan tillhandahållas.

Behandling baserat på samtycke

I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter när du har gett ditt medgivande till att vi gör det.När vi behandlar personuppgifter baserat på ditt medgivande kan du när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det kan du kontakta Icelandair genom att skicka ett mejl till privacy@icelandair.is, ringa vårt Servicecenter på +46 (0) 8 690 9800 eller skriva till oss på:

Icelandair EHF.
Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík
Island

Var medveten om att om du tar tillbaka ditt samtycke kanske vi inte kan ge dig några eller alla tjänster som du har begärt från oss. Dessutom är det kanske inte möjligt att annullera din bokning eller att vi återbetalar de betalningar som du har gjort till oss.

När och till vem delar vi dina personuppgifter?

Icelandair kan dela dina personuppgifter med sina systerbolag inom Icelandair-koncernen, vilka inkluderar Air Iceland Connect, Icelandair Hotels, Iceland Travel, Fjárvakur-shared services, Feria och Icelandair Cargo. Icelandair delar information inom Icelandair-koncernen så att våra systerföretag kan hjälpa oss att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra våra tjänster. Om du till exempel har använt våra systerföretags tjänster kan vi använda denna information för att lära oss mer om den typ av tjänster eller produkter som du kan vara intresserad av. Besök vårt moderbolags webbplats för mer information om företagen inom Icelandair-koncernen.

Icelandair kan dela dina personuppgifter med andra flygbolag som deltar i uppfyllandet av dina researrangemang. Icelandair kommer endast att dela dina uppgifter som en del av sin affärsverksamhet som ett kommersiellt flygbolag och reseleverantör, eller om vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att göra det.Dina personuppgifter kan också delas med följande tredje parter:

 • Myndigheter, tull- och invandringsmyndigheter i länder som ingår i din resplan. Detta inkluderar länder som du kanske flyger över. Icelandair är skyldigt enligt lag att dela dina personuppgifter med immigration och tull- eller gränskontrollorgan i länder som USA, Kanada och Storbritannien.
  • Till exempel måste alla passagerare som reser till USA, Kanada eller Storbritannien lämna in sin förhandsinformation om passagerare (API). För ytterligare information, se APIS-sidan på vår webbsida.
 • .
 • Andra flygbolag och tjänsteleverantörer som deltar i tillhandahållandet av de tjänster du har begärt. Till exempel, om du har flygförbindelser eller kommer att bo på ett hotell som en del av din resa som du har bokat genom Icelandair, kommer dina personuppgifter att behöva delas med ytterligare flygbolag eller tjänsteleverantörer som behövs för att förse dig med dessa tjänster. Dessa ytterligare tjänsteleverantörer kommer att identifieras i bokningsprocessen.
 • Om du vill bli medlem i Icelandair Saga Club eller ett anslutet lojalitetsprogram och du samlar förmåner, kan dina personuppgifter delas med dessa lojalitetsprogram för att se till att dina förmåner levereras till dig.
  • Om du är medlem i Icelandair Saga Club och flyger med Finnair (eller något annat anknutet lojalitetsprogram) kan du vara berättigad till förmåner inom Saga Club. För att ge dig dessa förmåner kommer vi att behöva dela information om ditt medlemskap i Saga Club med Finnair.
 • Betal- och kreditkortsföretag, kreditupplysningsfirmor och företag som deltar i bedrägeribekämpning för att behandla och ta emot betalningar från dig och för att skydda oss mot eventuella bedrägerier.
 • I de fall där vi enligt lag är skyldiga att dela din information med myndigheter och brottsbekämpande organ.
 • Tredjepartsleverantörer som vi använder för att behandla data för att förse dig med produkter, tjänster och marknadsföringsmaterial. Till exempel tredjepartsleverantörer som är involverade i lagring av uppgifter, marktjänstagenter på flygplatser eller marknadsföringstjänster.
 • Tredje part som är involverad i genomförandet av rättsliga anspråk, såsom advokatbyråer eller domstolar.
 • Tredje parter, såsom säkerhetsföretag, polis och tillsynsmyndigheter, när vi kan behöva skydda vår egendom och våra tillgångar, tillhandahålla säkerhet till våra kunder, personal och tillgångar eller har våra rättigheter verkställda.
 • Icelandair kan erbjuda användningsdata som inte är personlig till andra webbplatser som gör det möjligt för dem att veta om du har besökt våra webbplatser. Se vår Cookie-policy för ytterligare information.
 • Icelandair kan behöva lämna dina personuppgifter om vi enligt lag måste göra det, inklusive om Icelandair beslutar att börja arbeta från en ny destination där lokala lagar kräver att vi tillhandahåller personuppgifter.

Om de tjänster du har begärt inkluderar andra företag i Icelandair-koncernen, t.ex. om de tillhandahåller en vistelse på ett hotell eller dagsturer, kommer dina personuppgifter att ges till Icelandair och andra inblandade företag i Icelandair-koncernen.Icelandair kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Vi kommer inte att tillåta att tredje parter utanför Icelandair-koncernen skickar marknadsföringsmaterial om du inte har lämnat ditt medgivande.

Vilka länder kommer dina personuppgifter att överföras till?

Icelandair har, som ett kommersiellt flygbolag, affärspartner runt om i världen. Icelandair kan därför överföra och lagra dina personuppgifter i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Icelandair kan dela din information med tredje part i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet för att förse dig med de tjänster som du har begärt eller av andra legitima skäl. Till exempel krävs det att Icelandair enligt lagarna i vissa länder delar dina personuppgifter med tull- och immigrationsmyndigheter. För att läsa mer om vilka av dina personuppgifter som kan komma att delas, se avsnittet “+ När och till vem delar vi dina personuppgifter?”.Tänk på att detta innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje part som finns i länder där de kan ha färre lagliga rättigheter än vad som anges i din lokala lagstiftning.

Vad kan du göra för att hålla dina personuppgifter säkra?

Icelandair gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Här är några åtgärder som du kan vidta för att hålla dina uppgifter säkra:

Dela inte din bokningsreferens med andra

När du bokar en flygresa kommer du att få en bokningsreferens, känd som en PNR (Personligt Namn Register). En bokningsreferens visas på biljetten eller e-postbekräftelsen för varje passagerare i en bokning. Du bör aldrig dela din bokningsreferens med andra, eftersom det kan göra att andra personer kommer åt information om bokningen.Om du bokar en flygresa till dig själv eller till andra och inte vill att de ska se dina bokningsuppgifter, rekommenderar vi att varje passagerare gör separata bokningar.

Håll dina inloggningsuppgifter konfidentiella

Om du är medlem i Icelandair Saga Club kommer du att tilldelas unika användaruppgifter för att kunna komma åt din online-profil på våra webbplatser eller mobila applikationer. Om du vill vara säker på att dessa uppgifter förblir säkra bör du aldrig dela dem med någon annan. Icelandair rekommenderar att du, när du är klar med våra online-tjänster, loggar ut för att se till att andra inte kan få tillgång till din online-profil.

Var försiktig när du är online och undvik internet-bedrägerier

Oärliga individer kan försöka samla in dina personuppgifter genom att försöka lura dig på nätet. Denna illegala aktivitet kallas “nätfiske”. Nätfiske utförs ofta genom att skicka ett e-postmeddelande som har utformats för att få dig att tro att det har skickats från en legitim verksamhet. Sådana e-postmeddelanden kan ofta utgöra en del av en bluff för att lura dig att avslöja uppgifter, till exempel dina personuppgifter, inloggningsuppgifter eller bankinformation. E-postnätfiske innehåller ofta länkar till bedrägliga webbplatser som imiterar utseendet och känslan av lagliga webbplatser.

Ändringar och tillägg i denna policy

Icelandair kan då och då göra ändringar i denna sekretesspolicy så att den återspeglar hur vi behandlar personuppgifter. Icelandair kan placera ett meddelande på sin webbplats eller kommunicera med dig på andra sätt närhelst sekretesspolicyn ändras. Du kan läsa den senaste versionen av vår sekretesspolicy på denna webbplats.

Om du inte vill att vi behandlar din information under vår sekretesspolicy, måste du sluta använda våra tjänster och radera ditt konto, om tillämpligt. Dessutom kan du begära åtkomst, rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter. För mer information om sådana förfrågningar, se avsnitten “Vilka är dina rättigheter som kund?” och “Hur begär jag en kopia eller radering av mina personuppgifter och hur lämnar jag in ett klagomål?” nedan.

Vilka är dina rättigheter som kund?

Som kund har du rätt att begära åtkomst, rättelse, begränsning och radering av dina personuppgifter som innehas av oss. Dessutom kan du få en kopia av dina personuppgifter. För mer information om sådana förfrågningar, se avsnittet “Hur begär jag en kopia eller radering av mina personuppgifter och hur lämnar jag in ett klagomål?” nedan.

Som kund hos oss har du också rätt att invända mot en del av behandlingen. Om behandlingen baseras på ditt medgivande kan du återkalla det när som helst. Se avsnittet “Behandling baserat på samtycke” ovan för mer information om återkallande av ditt samtycke. Tänk på att dina rättigheter som anges ovan kan vara begränsade. Om vi till exempel kan visa att det finns ett juridiskt krav på att behandla dina uppgifter kan vi kanske inte ta bort dem.Tänk på att om du begär att dina personuppgifter ska raderas kan sådana begäran påverka din relation med oss som kund. Till exempel kan radering av dina personuppgifter resultera i att dina upplupna Icelandair Saga Club-förmåner förverkas.

Hur begär jag en kopia eller radering av mina personuppgifter och hur lämnar jag in ett klagomål?

Enligt Europeiska unionens och Islands sekretesslagar kan du begära en kopia av dina personuppgifter om de behandlas av Icelandair. Du behöver inte betala någon avgift för denna begäran, såvida den inte är uppenbart ogrundad eller orimlig. Icelandair kommer att göra sitt yttersta för att svara på din begäran inom 30 dagar från att den tas emot.Din begäran måste vara skriftlig och innehålla följande information:

 • Ditt namn, e-postadress och postadress.
 • Detaljer om din begäran.
 • Alla uppgifter som kan hjälpa oss att hitta de uppgifter som är föremål för din begäran, till exempel:
  • Bokningsreferens eller flygnummer och datum.
  • Icelandair Saga Club-medlemsnummer.
  • Din e-postadress, ditt telefonnummer eller andra kontaktuppgifter.

 Dessutom kräver vi att du tillhandahåller:

 • En kopia av ett statligt utfärdat ID, till exempel ditt pass eller körkort. Detta är nödvändigt så att vi kan kontrollera vem som gör begäran.
 • Din namnteckning och datum för begäran.
 • Om du ansöker på uppdrag av en annan person krävs en undertecknad fullmakt från den personen.

Vänligen skicka din begäran till:

Data Protection Officer
Icelandair ehf.
Reykjavíkurflugvelli,
101 Reykjavík
Iceland

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den isländska dataskyddsmyndigheten. Ett klagomål kan lämnas skriftligen till:

The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10
105 Reykjavík
Iceland