APIS, ESTA och eTA | Icelandair
Pingdom Check

APIS, ESTA och eTA

På denna sida kan du läsa mer om API/APIS, ESTA och eTA. Det finns länkar för att skicka in din APIS-information och ansöka om ESTA- eller eTA-resetillstånd via de officiella myndighetssystemen.

Observera:

På grund av nya regler måste resenärer som reser till USA ansöka om ESTA minst 72 timmar före avresa.

Alla passagerare som reser till USA, Kanada eller Storbritannien måste lämna in sin förhandsinformation om passagerare (API). För många passagerare som är på väg till USA krävs ett ESTA. Om du är på väg till Kanada, kan ett eTA vara nödvändigt.

Ansök om ESTA  Ansök om eTA

Resenärer som ansöker om ESTA måste skicka in ansökan online minst 72 timmar före avgång. Resenärer som ansöker om eTA bör också skicka in ansökan 72 timmar före avgång. I de flesta fall hanteras ansökan omgående och du får ett svar online direkt.

Alla Visa Waiver Program-resenärer till USA måste betala en avgift när de skickar in ESTA-ansökan via ESTA-webbplatsen. Betalning med kreditkort eller betalkort krävs.

Observera att personer som fått ett återställningsnummer (Redress-nummer) nu måste ange sitt nummer på Min resa, minst 72 timmar innan de reser. Du hittar mer information på Homeland Securitys  webbplats.

​API och APIS

​Tre länder inom Icelandairs nätverk kräver att viss passagerarinformation skickas före avgång för flygningar till och från dessa ​länder. Dessa är USA, Kanada och Storbritannien.

Denna information kallas i allmänhet för förhandsinformation om passagerare (Advance Passenger Information, API) eller API/information (Travel Document Information, TDI). ​Detta är informationen som visas på biodatasidan i ditt pass. ​API insamlas vid incheckningen för flygningar till Kanada och Storbritannien.

USA kräver att viss data lämnas in längre tid i förväg. System för förhandsinformation om passagerare (Advance Passagerare Information System, APIS) är API-information som krävs av amerikanska myndigheter av alla personer som reser till och från landet. ​Alla flygbola​g, inklusive Icelandair, är enligt lagstiftningen skyldiga att överföra API/APIS-information före avgång. ​Passagerare måste tillhandahålla denna information eller riskera att nekas inresa.

​Observera:

Vi ber vänligen passagerare som reser till och från USA att använda det elektroniska APIS-formuläret för att uppdatera sin API/APIS-information, om detta inte redan har gjorts under bokningen. Du kan fylla i och uppdatera din APIS-information via Min resa.

För resor till och från Kanada och Storbritannien kompletteras API-informationen vid incheckningen.

Electronic System Travel Authorization (ESTA)

Alla passagerare som reser till USA enligt Visa Waiver Program måste erhålla ett Electronic System Travel Authorization (ESTA) före avresa. Resenärer måste skicka in sina ansökningar online minst 72 timmar före avresa.

Ansök om ESTA 

På grund av ett direktiv från de amerikanska myndigheterna kan passagerare från Visa Waiver Program-länderna förvänta sig att nekas genomresa om de varken har ett giltigt ESTA-tillstånd eller ett visum som kan presenteras före avresan. Överträdelser är föremål för påföljder och andra förordningar.

Det är passagerarens ansvar att införskaffa ett ESTA-godkännande före avresan.

När ansökan har godkänts kommer ESTA normalt att gälla i två år.  

Mer detaljerad information finns på din lokala Amerikanska ambassads webbplats eller på webbplatsen för US Department of Homeland Security. Det finns också information på Välkommen till ESTA.

Elektroniskt resegodkännande (Electronic Travel Authorizations, eTA)

Medborgare från vissa länder och territorier behöver ett visum för att besöka eller göra genomresa i Kanada. Ytterligare information om visumkrav och visumundantag finns på sidan för kanadensiska regeringens krav vid inresa och vistelse.

För andra passagerare har Kanada infört ett obligatoriskt inresekrav, mer känt som ett Elektroniskt resegodkännande (Electronic Travel Authorizations, eTA), för utländska medborgare utan visumkrav för inresa eller genomresa till Kanada. Undantag görs för amerikanska medborgare och resenärer med giltigt visum.

Resenärer kommer behöva ett eTA innan de kan gå ombord ett flyg till Kanada. Behöriga resenärer kan ansöka om ett eTA online. För att ta reda på mer, besök Canada.ca/eTA.

Ansök om eTA