Pingdom Check

Icelandairs ledning

De fem direktörerna för divisionerna kommer att utgöra företagets verkställande ledning tillsammans med Björgólfur Jóhannsson, VD och Magnea Thorey Hjalmarsdóttir, verkställande direktör för Icelandair Hotels, vilka båda för närvarande ingår i den verkställande ledningen tillsammans med Gunnar Már Sigurfinnsson, verkställande direktör för Icelandair Cargo och Jens Bjarnason. Jens har tjänstgjort som överordnad vice verkställande för Operativa och har varit anförtrodd särskilda uppgifter rörande företagets angelägenheter, inklusive relationer med tillsynsmyndigheter i flygtransportsektorn och internationella relationer.

Björgólfur Jóhannsson, VD och koncernchef Icelandair Group

Innan Björgólfur kom till Icelandair Group var han koncernchef för Icelandic Group från mars 2006. Under 1992–1996 var Björgólfur finanschef hos UA i Akureyri. Han blev VD för Síldarvinnslan 1999 och tjänstgjorde som chef för Innovation och utveckling hos Samherji från 1996 efter att ha arbetat som auktoriserad revisor för två revisionsföretag från 1980. Björgólfur tjänstgjorde som ordförande i styrelsen för Förbundet för ägare av isländska fiskefartyg under 2003–2008. Björgólfur har tjänstgjort som ordförande i styrelsen för SA-förbundet för isländska arbetsgivare sedan mars 2013. Han tog en examen i företagsekonomi från Islands universitet 1983 och blev auktoriserad revisor 1985.

Bogi Nils Bogason, Finanschef Icelandair Group

Bogi Nils började sin karriär hos Icelandair Group i oktober 2008. Han var finanschef hos Icelandic Group 2004–2006 och sedan hos Askar Capital från januari 2007 ända tills han började hos Icelandair Group. Bogi Nils tjänstgjorde som revisor och partner på KPMG i Island under åren 1993–2004. Han tog en examen i företagsekonomi från Islands universitet och blev licensierad som auktoriserad revisor 1998.

Jens Thórdarson, Operationschef

Jens har varit vice verkställande för den tekniska driften sedan oktober 2011. Han har arbetat på företaget sedan 2006, först som en assistent till VD för ITS, ett dotterbolag till Icelandair. Han var därefter chef finansiering och resurser på Icelandairs tekniska division från 2007 till 2010, då han accepterade en post som chef för avdelningen för material och upphandling. Jens är en ingenjör med inriktning på industritillämpningar och tog 2007 sin civilingenjörsexamen vid Islands universitet.

Gudmundur Óskarsson, Kommersiell chef

Guðmundur tjänstgjorde som överordnad vice verkställande för Icelandairs division för försäljning och marknadsföring från mars av 2017. Han kom till Icelandair från Air Iceland, där han varit ansvarig för marknadsföring och försäljning sedan 2016. Gudmundur arbetade för Icelandair från år 2004, främst som chef för marknadsföring och verksamhetsutveckling, fram till 2016. Dessförinnan var han marknadschef på Icelandair, först för Centraleuropa och sedan Skandinavien, där han tjänstgjorde två år på respektive marknad. Han var chef för upphandling och marknader på Vatnsvirkinn/Tækjatækni från 2002 till 2003.  Gudmundur tjänstgör i styrelsen för LAVA Centre i Hvolsvöllur i södra Island. Han har suttit i ett flertal styrelser och nämnder inom den isländska turistnäringen under de senaste åren. Han har en fil. kand. i internationella relationer och civilekonomexamen från Pennsylvania State University och en examen från Universität Leipzig i Tyskland..

Gunnar Már Sigurfinnsson, verkställande direktör för Icelandair Cargo

Gunnar utnämndes till verkställande direktör i maj 2008. Dessförinnan var han överordnad vice verkställande för försäljning och marknadsföring på Icelandair från 2005. Gunnar Már blev direktör för planering och kontroll av försäljning i 2000 och 2001 blev han Verkställande direktör för Tyskland, Nederländerna och Centraleuropa. Gunnar Már har en examen i företagsekonomi från Islands universitet.

Elísabet Helgadóttir, Personalchef

Elísabet har arbetat i personaladministrationen vid Íslandsbanki sedan 2007 och de sista fem åren där var hon chef för karriärutveckling innan hon 2018 kom till Icelandair. Hennes uppgifter hos Ísandsbanki inkluderade tillsynen av all utbildning och träning av personal, ledarskapsutbildning, coachning av chefer och prestandahantering. Elisabet arbetade från 2000 till 2007 för Capacent Gallup med forskning och konsultverksamhet. Hon har en kandidatexamen i psykologi från Islands universitet år 2000 och en examen i personaladministration vid EADA Business School i Barcelona 2007.

Birna Ósk Einarsdóttir, chef för verksamhetsutveckling och strategiansvarig

Birna tjänstgjorde från april 2017 ända tills hon började hos Icelandair i början av 2018 som vice verkställande för marknadsföring och affärsutveckling hos Landsvirkjun. Hon arbetade i en chefsbefattning för IT-företaget Síminn från 2011, senast som chef för försäljning och service. Birna arbetade för Síminn från 2001, där hon inledde sin karriär i PR och personal. Hon ledde Síminns projektledningskontor från 2006 till 2010 samtidigt som hon skötte marknadsavdelningen 2009 till 2010 då hon accepterade posten som verkställande direktör. Birna har suttit i styrelsen Skeljungur hf. sedan 2015 och Já ehf. sedan 2017.  Hon tjänstgjorde i styrelsen för Farsímagreiðslur ehf., en leverantör av mobila betaltjänster, från 2012 till 2015 och i styrelsen för Gildi pensionsfond från 2014 till 2015. Birna har en examen i företagsekonomi från Reykjaviks universitet och en kandidatexamen i verksamhetsledning och strategisk planering från Islands universitet; Hon har också genomgått ett program med AMP-studier för chefspersonal vid IESE Business School i Barcelona.

Jens Bjarnason, Företagsangelägenheter

Jens kom till Icelandair som byggnadsingenjör 1984. Under en tid var han direktör för säkerhetsförordningar vid isländska luftfartsverket. Han tjänstgjorde som Icelandairs direktör för flygverksamheten under ett decennium 1996–2005 och senare som Vice VD för den tekniska verksamheten från 2005 till 2011. Från 2011 till 2015 var han verksamhetschef för International Air Transport Association, IATA, i Montreal, Kanada. Jens har en doktorsexamen i ingenjörsteknik från Northwestern University i Illinois, USA.