Icelandairs ledning | Icelandair
Pingdom Check

Icelandair Groups ledningsgrupp

Icelandairs internationella flygningar är kärnan i Icelandair Groups verksamhet. Ledningsgruppen består av koncernchefen i Icelandair Group och de verkställande direktörerna i dess åtta nyckelavdelningar.

Försäljning och kundupplevelse, verksamhet samt flygfrakt och logistik fokuserar på att maximera potentialen och skapa värde från koncernens internationella linjenät. Aircraft Leasing and Consulting använder Icelandair Groups expertis, erfarenhet och resurser för att tillhandahålla charter och konsulttjänster till flygbolag runt om i världen. De fyra stödfunktionerna är finans, folk och kultur, digital utveckling och informationsteknik samt flygplansflotta och nätverk. De verkställande direktörerna i ovan nämnda divisioner utgör Icelandair Groups ledningsgrupp tillsammans med Bogi Nils Bogason, VD och koncernchef.

Bogi Nils Bogason, VD och koncernchef för Icelandair Group

Bogi Nils utsågs till VD för Icelandair Group i december 2018 efter att ha varit finansdirektör sedan 2008. Han var finanschef hos Icelandic Group 2004–2006 och sedan hos Askar Capital från januari 2007 ända tills han började hos Icelandair Group. Bogi Nils tjänstgjorde som revisor och partner på KPMG i Island under åren 1993–2004. Han tog en Candidatus oeconomices examen i företagsekonomi från Islands universitet och blev licensierad som auktoriserad revisor 1998.

Birna Ósk Einarsdóttir, försäljningschef

Birna Ósk Einarsdóttir utnämndes till försäljningschef i februari 2019 efter att ha jobbat som chef för kundupplevelser samt chef för affärsutveckling och strategi sen hon började hos Icelandair Group 2018. Hon tjänstgjorde som vice verkställande direktör för marknadsföring och affärsutveckling hos Landsvirkjun från 2017-2018. Innan det var hon verkställande direktör för IT-företaget Siminn från 2011, senast som chef för försäljning och service. Birna har en kandidatexamen i företagsekonomi från Reykjaviks universitet och en masterexamen i verksamhetsledning och strategisk planering från Islands universitet. Hon har också slutfört Advanced Management Programme (AMP) på IESE Business School i Barcelona.

Jens Þórðarson, Operationschef

Jens Þórðarson utsågs till rörelsechef i januari 2018 efter att ha tjänstgjort som vice verkställande direktör för den tekniska driften på Icelandair sedan oktober 2011. Han har arbetat på företaget sedan 2006, först som en assistent till VD för ITS, ett dotterbolag till Icelandair. Han var därefter chef för finansiering och resurser på Icelandairs tekniska division från 2007 till 2010 innan han blev chef för avdelningen för material och upphandling. Jens är industriell ingenjör och har en civilingenjörsexamen. Examen från Islands universitet.

Gunnar Már Sigurfinnsson, verkställande direktör för flygfrakt och logistik

Gunnar Már Sigurfinnsson har jobbat som verkställandedirektör för Icelandair Cargo sedan maj 2008. Från mitten av 2018 till februari 2019 tjänstgjorde han som kommersiell chef utöver sin roll vid Icelandair Cargo. Dessförinnan var han överordnad vice verkställande direktör för försäljning och marknadsföring på Icelandair från 2005. Gunnar Már blev direktör för planering och kontroll av försäljning 2000 och 2001 blev han Verkställande direktör för Tyskland, Nederländerna och Centraleuropa. Gunnar Már har en examen i företagsekonomi från Islands universitet.

Árni Hermannsson, verkställande direktör för Aircraft Leasing and Consulting

Árni utsågs till verkställande direktör för Loftleiðir Icelandic i januari 2018 efter att ha arbetat som finansdirektör i företaget sedan 2002. Innan dess var han finansdirektör för Icelandairs teknikföretag ANZA och Alit. Han har en Cand. Oecon. i företagsekonomi från Islands universitet.

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, finansdirektör

Eva Sóley utsågs till finansdirektör för Icelandair Group i februari 2019. Hon har arbetat som verkställande direktör för operativ och finansiell verksamhet på Advania på Island sedan 2015 och därefter som verkställande direktör för service och operativ verksamhet sedan maj 2018. Innan dess var hon direktör för företagsfinans på Össur med fokus på investerarrelationer och strategiska projekt. Eva Sóley har en magisterexamen i finansieringsteknik och en kandidatexamen i teknik- och förvaltningssystem med inriktning på ekonomi från Columbia University i New York.

Elísabet Helgadóttir, Personalchef

Elísabet Helgadóttir utsågs till personalchef i januari 2018. Hon har arbetat i personaladministrationen vid Íslandsbanki sedan 2007 och som chef för karriärutveckling de sista fem åren. Hennes uppgifter hos Ísandsbanki inkluderade tillsynen av all utbildning och träning av personal, ledarskapsutbildning, coachning av chefer och prestandahantering. Hon arbetade från 2000 till 2007 för Capacent Gallup med forskning och konsultverksamhet. Elisabet har en kandidatexamen i psykologi från Islands universitet år 2000 och en examen i personaladministration vid EADA Business School i Barcelona 2007. 

Tómas Ingason, IT-direktör

Tómas utsågs till IT-direktör för en ny avdelning, digital utveckling och informationsteknik, i februari. Han var informationschef på WOW air under 2018 och chef för snabb digitalisering på Arion Bank mellan 2016 och 2018. Tómas var chef för affärsutveckling på WOW air under 2014. Innan dess arbetade han som verksamhetskonsult på Bain & Company i Köpenhamn och som chef för Revenue Management & Pricing hos Icelandair under flera år. Tómas har en MBA-examen från MIT Sloan School of Management i Boston, en magisterexamen i teknisk logistik och flödesekonomi samt en kandidatexamen i industriteknik från Islands universitet.