Pingdom Check

Icelandair Groups ledningsgrupp

Icelandairs internationella flygningar är kärnan i Icelandair Groups verksamhet. Ledningsgruppen består av koncernchefen i Icelandair Group och de verkställande direktörerna i dess åtta nyckelavdelningar.

Försäljning och kundupplevelse, verksamhet samt flygfrakt och logistik fokuserar på att maximera potentialen och skapa värde från koncernens internationella linjenät. Aircraft Leasing and Consulting använder Icelandair Groups expertis, erfarenhet och resurser för att tillhandahålla charter och konsulttjänster till flygbolag runt om i världen. De fyra stödfunktionerna är finans, folk och kultur, digital utveckling och informationsteknik samt flygplansflotta och nätverk. De verkställande direktörerna i ovan nämnda divisioner utgör Icelandair Groups ledningsgrupp tillsammans med Bogi Nils Bogason, VD och koncernchef.

Bogi Nils Bogason, VD och koncernchef för Icelandair Group

Bogi Nils utsågs till VD för Icelandair Group i december 2018 efter att ha varit finansdirektör sedan 2008. Han var finanschef hos Icelandic Group 2004–2006 och sedan hos Askar Capital från januari 2007 ända tills han började hos Icelandair Group. Bogi Nils tjänstgjorde som revisor och partner på KPMG i Island under åren 1993–2004. Han tog en Candidatus oeconomices examen i företagsekonomi från Islands universitet och blev licensierad som auktoriserad revisor 1998.

Birna Ósk Einarsdóttir, chef för service och kundupplevelse

Birna Ósk Einarsdóttir utsågs till chef för service och kundupplevelse i februari 2019 efter att ha varit chef för och kundupplevelse och chef för verksamhetsutveckling och strategiansvar sedan hon började i Icelandair Group 2018. Hon tjänstgjorde som vice verkställande direktör för marknadsföring och affärsutveckling hos Landsvirkjun från 2017-2018. Innan det var hon verkställande direktör för IT-företaget Siminn från 2011, senast som chef för försäljning och service. Birna has a BSc. Examen i företagsekonomi från Reykjaviks universitet och en masterexamen. Examen i verksamhetsledning och strategisk planering från Islands universitet. Hon har också slutfört Advanced Management Programme (AMP) på IESE Business School i Barcelona.

Jens Þórðarson, Operationschef

Jens Þórðarson utsågs till rörelsechef i januari 2018 efter att ha tjänstgjort som vice verkställande direktör för den tekniska driften på Icelandair sedan oktober 2011. Han har arbetat på företaget sedan 2006, först som en assistent till VD för ITS, ett dotterbolag till Icelandair. Han var därefter chef för finansiering och resurser på Icelandairs tekniska division från 2007 till 2010 innan han blev chef för avdelningen för material och upphandling. Jens är industriell ingenjör och har en civilingenjörsexamen. Examen från Islands universitet.

Gunnar Már Sigurfinnsson, verkställande direktör för flygfrakt och logistik

Gunnar Már Sigurfinnsson har jobbat som verkställandedirektör för Icelandair Cargo sedan maj 2008. Från mitten av 2018 till februari 2019 tjänstgjorde han som kommersiell chef utöver sin roll vid Icelandair Cargo. Dessförinnan var han överordnad vice verkställande direktör för försäljning och marknadsföring på Icelandair från 2005. Gunnar Már blev direktör för planering och kontroll av försäljning 2000 och 2001 blev han Verkställande direktör för Tyskland, Nederländerna och Centraleuropa. Gunnar Már har en examen i företagsekonomi från Islands universitet.

Árni Hermannsson, Managing Director of Aircraft Leasing and Consulting

Árni was appointed Managing Director of Loftleiðir Icelandic in January 2018 after having served as the Chief Financial Officer of the Company since 2002. Prior to that he was Chief Financial Officer of the Icelandic technology companies ANZA and Alit. He holds a Cand. Oecon Degree in Business Administration from the University of Iceland.

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, Chief Financial Officer

Eva Sóley was appointed the Chief Financial Officer of Icelandair Group in February 2019. She worked as the Managing Director of Finance and Operations at Advania in Iceland from 2015 and then as the Managing Director of Service and Operations of the Company from May 2018. Prior to that she was Vice President in Corporate Finance at Össur, focusing on Investor Relations and Strategic Projects. Eva Sóley holds a Master of Science Degree in Financial Engineering and a Bachelor of Science Degree in Engineering Management Systems, with a minor in Economics from Columbia University in New York.

Elísabet Helgadóttir, Personalchef

Elísabet Helgadóttir utsågs till personalchef i januari 2018. Hon har arbetat i personaladministrationen vid Íslandsbanki sedan 2007 och som chef för karriärutveckling de sista fem åren. Hennes uppgifter hos Ísandsbanki inkluderade tillsynen av all utbildning och träning av personal, ledarskapsutbildning, coachning av chefer och prestandahantering. Hon arbetade från 2000 till 2007 för Capacent Gallup med forskning och konsultverksamhet. Elisabet har en kandidatexamen i psykologi från Islands universitet år 2000 och en examen i personaladministration vid EADA Business School i Barcelona 2007. 

Tómas Ingason, Chief Information Officer

Tómas was appointed Chief Information Officer of a new division, Digital Development and Information Technology in February. He was Chief Commercial Officer of WOW air in 2018 and Director of Rapid Digitization at Arion Bank between 2016 and 2018. Tómas was the Chief Business Development Officer of WOW air in 2014. Prior to that he was Management Consultant at Bain & Company in Copenhagen and served as the Director of Revenue Management and Pricing at Icelandair for several years. Tómas holds an MBA Degree from MIT Sloan School of Management in Boston, MSc. Degree of Engineering in Logistics and Supply Chain Management and a BSc. Degree in Industrial Engineering from the University of Iceland.

Ívar S. Kristinsson, Managing Director of Fleet and Route Network

Ívar S. Kristinsson has served as the Managing Director of Icelandair’s Fleet since May 2018 after having been with the Company since 2010 as the Managing Director of Resource Mangement. Prior to that, he was a Director in Operations at Promens from 2006 to 2008 and Project Manager at Icelandair from 2000 to 2005. Ívar holds an MSc. Degree in Industrial Engineering from University of Iceland and an MBA in Corporate Finance from University of North Carolina, Chapel Hill.