Pingdom Check

Media

Icelandairs varumärke är ett av de mest erkända isländska varumärkena, det representerar flygbolagets karaktär, tjänster och produkter.

Här hittar du information för media, analytiker & nbsp; och andra intresserade av & nbsp; Icelandair.

Annonser och kommersiella kampanjer

Icelandair opererar upp till 600 flygningar per vecka med upp till 12 000 passagerare per dag. Dra nytta av flera annonseringsalternativ för att effektivt nå denna värdefulla målgrupp.
Läs mer

Icelandairs miljöpolicy

Island, med sin rena luft, rent vatten och orörda natur är vårt hemland och vår viktigaste destination. En av Islands största resurser är dess orörda natur och vill vi behålla det. Därför utgör miljöfrågor något som ligger nära våra hjärtan här på Icelandair.
Läs mer

Icelandairs sponsorskap

Icelandair är stolt över att kunnahjälpa till med att stödja många event och projekt, men eftersom vi får många förfrågningar är det omöjligt för oss att stödja varje förfrågan. Alla sponsringsförslag måste lämnas in online.
Läs mer