Pingdom Check

Icelandairs miljöpolicy

Island, med sin rena luft, rent vatten och orörd natur är vårt hemland och vår viktigaste destination. En av Islands största resurser är dess orörda natur, och så vi vill behålla det. Därför är miljöfrågor ett ämne som ligger särskilt nära våra hjärtan här på Icelandair.

Vi har anammat en miljöpolitik för att fungera som riktmärke som vi vänder oss till när företaget utvecklas och implementerar ny teknik och praxis. Det övergripande målet med vår policy är att minimera Icelandairs totala miljöpåverkan och etablera hållbara metoder genom att optimera användningen av resurserna till vårt förfogande.