Icelandair's mål for ligestilling præsenteres i Reykjavik og Berlin | Icelandair
Pingdom Check
11/20/2019 | 10:00 AM

Icelandair's mål for ligestilling præsenteret i Reykjavík og Berlin

Reykjavík 19.11.19 - I dag skrev Icelandair under på et ligestillingsløfte, der blev foreslået af International Air Transport Association/IATA)-konferencen i Berlin. I alt underskrev 25 luftfartsselskaber løftet, og præsenterede deres mål med hensyn til ligestilling.  

Samtidig forelægger Icelandair det samme løfte på Reykjavik Global Forum for kvindelige ledere. Icelandair er en af sponsorerne. hvis formål er at fremme ligestilling over hele verden.

Icelandair's initiativer til ligestilling

Icelandair har foretaget betydelige forbedringer, når det gælder ligestilling i de seneste år, for eksempel ved at øge antallet af kvinder i lederstillinger. Icelandair har også en af de højeste procentdele af kvindelige piloter i verden. 

I 2008 var der kun mænd i virksomhedens bestyrelse og i direktionen. I dag repræsenterer kvinder 40 % af bestyrelsen og 33 % af direktionen. I andre lederstillinger er forholdet lige. 

Når det kommer til Icelandairs personale ombord på vores fly, var andelen af mandlige kabinepersonale og kvindelige piloter henholdsvis 5,3 % og 6,5 % for et årti siden. I dag udgør andelen af mandlige kabinepersonale 9 % og andelen af kvindelige piloter 12 %. Kønsbalancen inden for fly vedligeholdelses branchen har dog ikke ændret sig over tid, og over 99 % af disse job besiddes stadig af mænd.

I de senere år har Icelandair arbejdet systematisk for at gøre fremskridt vedr. ligestilling mellem kønnene. Virksomheden har et aktivt ligestillingsprogram og modtog ligelønscertificering tidligere på året. Icelandair deltager også i et initiativ med det mål at have 40 % af de ledende stillinger i islandske virksomheder besat med kvinder i 2027. Derudover har Icelandair besluttet at basere sin ansvarsstrategi på FN's mål for bæredygtig udvikling. Fire af målene er valgt som hovedmål. Ligestilling er et af dem.

Icelandair's ligestillingsmål for 2025

Icelandair har sat følgende mål om ligestilling mellem kønnene, der skal nås inden år 2025:

  • At sikre en ligelig kønsbalance i lederstillinger - aldrig mindre end 40 % af begge køn i lederstillinger
  • At øge antallet af kvindelige piloter med 25 %
  • At øge antallet af mandlige kabinepersonale med 25 %
  • At øge antallet af kvindelige flymekanikere ved at promovere jobbet og uddannelsen til kvinder.

Bogi Nils Bogason, administrerende direktør:

"I de senere år har Icelandair gjort store fremskridt, når det gælder ligestilling mellem kønnene. Vi vil fortsætte med at være ambitiøse inden for dette område. Som et luftfartsselskab opkaldt efter vores hjemland, er det vigtigt, at vi kan leve op til en så vigtig værdi, som lighed er for islændinge. Der er mange muligheder for forbedring, f.eks. ved at reducere virkningen af kønsroller og vise vores gode, forskellige rollemodeller, der allerede arbejder hos Icelandair. Vi skal sikre, at de roller vi tilbyder hos Icelandair, er tiltalende og tilgængelige for alle."