Pingdom Check

At rejse med et servicedyr

Vi byder velkommen til din servicehund, der gratis kan komme med dig ombord, når du flyver med os. Se vores side om dyretransport for flere oplysninger om at transportere dyr i lastrummet, hvis du har brug for at transportere et ikke-servicedyr.

Trænede og certificerede servicedyr ombord

Servicedyr er hunde, uanset race og type, der er individuelt trænet til at arbejde eller udføre opgaver til hjælp for en berettiget person. På vores flyafgange godtager vi servicedyr, der ledsager rejsende med et handicap, det være sig af fysisk, sensorisk, psykiatrisk, intellektuel eller på anden måde mental art. Sådanne dyr omfatter , men er ikke begrænset til:

  • Førerhunde 
  • Hørehunde 
  • Diabeteshunde 
  • Hjælpehunde til bevægelseshæmmede 
  • Autismehunde 

Dyrearter, som ikke er hunde, dyr til følelsesmæssig støtte, der skal mildne en passagers handicap ved deres tilstedeværelse, støttedyr, selskabsdyr, terapidyr og servicedyr under oplæring er ikke at regne som servicedyr i denne forbindelse og godtages ikke i kabinen på Icelandairs flyafgange. For mere information om transport af dyr i lastrummet, se vores side om dyretransport.