Pingdom Check

Afbestillingsgebyr

Icelandairs kunder har mulighed for at købe en ekstra annulleringsbeskyttelse.

Annulleringsbeskyttelsen sikrer tilbagebetaling af den del af billetten, som er betalt til Icelandair og som ikke kan refunderes på andre måder, hvis kunden må annullerer sin rejse. Kan kunden ikke rejse refunderer Icelandair billetten.
Hvis kunden har behov for at ændre billetten efter påbegyndelse af rejsen, tilbagebetaler Icelandair den del af billetten der ikke er benyttet eller ændringsgebyr dog ikke eventuel prisdifference.
Dokumentation i form af lægeerklæring er påkrævet. En lægeerklæring alene udløser ikke refundering, men kun i forbindelse med køb af annulleringsbeskyttelse.

Annulleringsbeskyttelse kan kun købes samtidig med betaling af billet eller bekræftelsesgebyr.

Afbestillingssikring

1. Generelt
Samtidig med køb af billet eller bekræftelsesgebyr kan Icelandairs kunder købe afbestillingssikring som dækker den aktuelle billet.

Hvis kunden ikke er i stand til at gennemføre rejsen refunderer Icelandair billetten eller hvis passageren har behov for at ændre rejseplaner efter påbegyndelse af rejsen. Icelandair refunderer den gældende del af billetten (den del af billetten der ikke er benyttet) eller ændringsgebyr (men ikke difference i billetpris) i henhold til gældende vilkår og betingelser.

Afbestillingssikringen dækker ikke kompensation for diverse andre servicegebyrer som, bestillingsgebyrer, lånearrangementer og refunderingsgebyrer. Afbestillingssikringen dækker alene afbestilling af billetter betalt til Icelandair. Det dækker f.eks. ikke hotelomkostninger og billeje bestilt på icelandair.com osv.

Der kræves dokumentation i form af lægeunderskrevet lægeerklæring. Lægeerklæring uden tilkøb af afbestillingssikring berettiger ikke til refundering.

2. Refundering

2.1 Betaling af afbestillingssikring sikrer refundering af den del af billetten som er betalt og som ikke kan refunderes på anden måde, hvis kunden ikke kan foretage den planlagte rejse eller pga følgende:

a) dødsfald, pludselig opstået sygdom eller ulykke der kræver hospitalsindlæggelse af kunden selv, dennes partner uanset om det er ægtefælle eller sambo, børn eller børnebørn, forældre eller svigerforældre, bedsteforældre eller søskende;

b) omfattende materiel skade på hjem eller egen virksomhed, som kræver hendes eller hans tilstedeværelse (politirapport skal kunne fremvises).

2.2 Omfanget af ovennævnte omstændigheder skal være af en sådan karakter at det ikke har været muligt at annullere på et tidligere tidspunkt.

2.3 En afbestillingssikring kan under ingen omstændigheder refunderes.

2.4 Afbestillingssikring dækker ikke eventuel difference i billetpris i tilfælde af ændringer efter påbegyndelse af rejsen.

3. Betingelser

3.1 Ret til refundering er betinget af:

a) at der er købt og betalt afbestillingssikring;
b) at kunden ikke er bekendt med skade, tab eller uarbejdsdygtighed eller har mistanke om forestående skade, tab eller uarbejdsdygtighed, som giver ret til refundering på det tidspunkt, hvor afbestillingssikringen er købt.
c) Retten til tilbagebetaling gælder fra betalingsdato som det fremgår af kvitteringen og frem til afrejsedato.

4. Afbestillingssikringen dækker ikke

4.1 Afbestillingssikringen dækker ikke når
a) Skaden er selvforskyldt.
b) Skaden opstår som følge af sygdom relateret til misbrug af alkohol, narkotika/medikamenter.
c) Uarbejdsdygtighed, tab eller skade opstået som direkte eller indirekte som resultat af kernekraftrelaterede reaktioner, ioniserende stråling, forurening fra radioaktive stoffer, atombrændsel- og affald eller som følge af krig, militære operationer, civil uro, oprør, optøjer eller lignende handlinger. Det samme gælder uarbejdsdygtighed, tab eller skade opstået direkte eller indirekte som følge af jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, sneskred eller andre naturkatastrofer; 
d) Skade eller tab som følge af aflysning eller forsinkelse af planlagt transport til lufthavnen;
e) Uarbejdsdygtighed, tab eller skade som følge af sygdom som kunden fejlede da afbestillingssikringen blev købt eller behandling af samme jf. 3.1.b ovenfor.

4.2 Afbestillingsforsikringen dækker ikke refundering- afbestillings- og ekspedtionsgebyrer, lånegebyrer osv.

5. Procedurer i forbindelse med refundering

5.1 Krav om refundering skal gøres gældende hurtigst muligt og lægeattest eller politirapport skal vedlægges sammen med kvittering for flybillet.
5.2 Refundering vil ske inden 45 dage fra modtagelse af den nødvendig dokumentation således, at alle betingelser er opfyldt for at for at opnå refusion. Kunden må, for egen regning, tilvejebringe den for Icelandair nødvendige dokumentation for at kunne imødekomme tilbagebetaling. 
5.3 I de tilfælde hvor kunden har krav på kompensation fra forsikringer for samme rejser, betaler Icelandair proportionel kompensation.

6. Svindel og fejlagtig information

Hvis en kunde fejlinformerer eller skjuler hændelser eller omstændigheder som er relevante for Icelandairs forpligtelse til tilbagebetaling mister kunden ret til refusion.

7. Tvister

Icelandair er registreret i og har hovedkontor i Reykjavík. Tvister i forbindelse med refusion skal afgøres i ved domstolene i Reykjavík.