Afbestillingsforsikring | Icelandair
Pingdom Check

Vilkår og betingelser for afbestillingsforsikring

Du kan tilføje valgfri afbestillingsforsikring, der dækker prisen for din billet, hvis du ikke er i stand til at rejse på grund af sygdom, personskade, betydeligt materielt tab eller dødsfald i familien. Afbestillingsforsikringen koster 190 DKK pr. person og kan kun tilføjes, når du booker din flyrejse eller op til 36 timer efter købet via et link fra din bekræftelses-e-mail som du modtager sammen med din e-billet. Den kan ikke tilføjes på et senere tidspunkt og og kan ikke refunderes.

Hvis en passager rejser med et spædbarn under 2 år (24 måneder) uden at benytte et sæde og køber afbestillingsforsikring, tilføjes den samme forsikring automatisk til billetten til spædbarnet gratis.

Afbestillingsforsikringen sikrer tilbagebetaling af den del af en rejsepris, der er betalt til Icelandair, og kan ikke refunderes på anden måde, hvis en kunde ikke kan foretage den påtænkte rejse. Hvis passageren ikke foretager rejsen, refunderer Icelandair billetprisen. Hvis passageren har brug for at ændre sine rejseplaner efter rejsen er påbegyndt, vil Icelandair tilbagebetale de relevante billetomkostninger (den del af billetten, der ikke er blevet brugt) eller ændringsgebyrer (men ikke billetprisforskellen).

Dokumentation i form af en lægeerklæring, der er underskrevet af en læge, er påkrævet. En lægeerklæring giver ikke ret til refusion, hvis afbestillingsforsikringen ikke er købt.

Afbestillingsforsikringen kan kun købes:

  • på det tidspunkt, hvor billetten eller bekræftelsesgebyret betales
  • op til 36 timer efter at flyrejsen er købt

1. Generelt

En kunde kan betale et særligt gebyr for afbestillingsforsikring, som er gyldig for Icelandair-billetter på den relevante regning. Afbestillingsforsikringen skal betales, samtidig med eller senest 36 timer efter køb af rejsen.

Hvis passageren ikke foretager rejsen, tilbagebetaler Icelandair billetten, hvis passageren skal ændre sin rejseplan efter påbegyndelse af rejsen, tilbagebetaler Icelandair den relevante rejsebillet (den del af billetten, der ikke er brugt) eller ændringsgebyrer (men ikke billetprisforskel) i overensstemmelse med følgende vilkår og betingelser.

Afbestillingsforsikringen giver ikke kompensation for forskellige andre serviceafgifter, herunder bookingomkostninger, lånearrangementsomkostninger og afdragsgebyrer. Afbestillingsforsikringen dækker kun aflysning af billetter, der er betalt til Icelandair. Den dækker f.eks. ikke omkostningerne ved hoteller og lejebiler, der er reserveret på www.icelandair.com osv.

Dokumentation i form af en lægeerklæring, der er underskrevet af en læge, er påkrævet. En lægeerklæring giver ikke ret til refusion, hvis afbestillingsforsikringen ikke er købt.

2. Refundering

2.1 Betaling af afbestillingssikring sikrer refundering af den del af billetten som er betalt og som ikke kan refunderes på anden måde, hvis kunden ikke kan foretage den planlagte rejse eller pga følgende:

a) dødsfald, pludselig opstået sygdom eller ulykke der kræver hospitalsindlæggelse af kunden selv, dennes partner uanset om det er ægtefælle eller sambo, børn eller børnebørn, forældre eller svigerforældre, bedsteforældre eller søskende;

b) omfattende materiel skade på hjem eller egen virksomhed, som kræver hendes eller hans tilstedeværelse (politirapport skal kunne fremvises).

2.2 Omfanget af ovennævnte omstændigheder skal være af en sådan karakter at det ikke har været muligt at annullere på et tidligere tidspunkt.

2.3 En afbestillingssikring kan under ingen omstændigheder refunderes.

2.4 Afbestillingssikring dækker ikke eventuel difference i billetpris i tilfælde af ændringer efter påbegyndelse af rejsen.

3. Betingelser

3.1 Ret til refundering er betinget af:

a) at der er købt og betalt afbestillingssikring;

b) at kunden ikke er bekendt med skade, tab eller uarbejdsdygtighed eller har mistanke om forestående skade, tab eller uarbejdsdygtighed, som giver ret til refundering på det tidspunkt, hvor afbestillingssikringen er købt.

c) Retten til tilbagebetaling gælder fra betalingsdato som det fremgår af kvitteringen og frem til afrejsedato.

4. Afbestillingssikringen dækker ikke

4.1 Afbestillingssikringen dækker ikke når

a) Skaden er selvforskyldt.

b) Skaden opstår som følge af sygdom relateret til misbrug af alkohol, narkotika/medikamenter.

c) Uarbejdsdygtighed, tab eller skade opstået som direkte eller indirekte som resultat af kernekraftrelaterede reaktioner, ioniserende stråling, forurening fra radioaktive stoffer, atombrændsel- og affald eller som følge af krig, militære operationer, civil uro, oprør, optøjer eller lignende handlinger. Det samme gælder uarbejdsdygtighed, tab eller skade opstået direkte eller indirekte som følge af jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, sneskred eller andre naturkatastrofer;

d) Skade eller tab som følge af aflysning eller forsinkelse af planlagt transport til lufthavnen;

e) Uarbejdsdygtighed, tab eller skade som følge af sygdom som kunden fejlede da afbestillingssikringen blev købt eller behandling af samme jf. 3.1.b ovenfor.

4.2 Afbestillingsforsikringen dækker ikke refundering- afbestillings- og ekspedtionsgebyrer, lånegebyrer osv.

5. Procedurer i forbindelse med refundering

5.1 Krav om refundering skal gøres gældende hurtigst muligt og lægeattest eller politirapport skal vedlægges sammen med kvittering for flybillet.

5.2 Refundering vil ske inden 45 dage fra modtagelse af den nødvendig dokumentation således, at alle betingelser er opfyldt for at for at opnå refusion. Kunden må, for egen regning, tilvejebringe den for Icelandair nødvendige dokumentation for at kunne imødekomme tilbagebetaling.

5.3 I de tilfælde hvor kunden har krav på kompensation fra forsikringer for samme rejser, betaler Icelandair proportionel kompensation.

6. Svindel og fejlagtig information

Hvis en kunde fejlinformerer eller skjuler hændelser eller omstændigheder som er relevante for Icelandairs forpligtelse til tilbagebetaling mister kunden ret til refusion.

7. Tvister

Icelandair er registreret i og har hovedkontor i Reykjavík. Tvister i forbindelse med refusion skal afgøres i ved domstolene i Reykjavík.