Icelandairin tasa-arvotavoitteet esiteltiin Reykjavikissa ja Berliinissä | Icelandair
Pingdom Check
11/20/2019 | 10:00 AM

Icelandairin tasa-arvotavoitteet esiteltiin Reykjavíkissa ja Berliinissä

Reykjavík 19.11.2019 – Icelandair allekirjoitti tänään Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA:n) ehdottaman tasa-arvosopimuksen IATA:n konferenssissa Berliinissä. Yhteensä 25 lentoyhtiötä allekirjoittivat tämän sopimuksen ja esittelivät tasa-arvotavoitteensa.  

Samaan aikaan Icelandair allekirjoitti sopimuksen Reykjavikin naisjohtajien maailmanlaajuisessa foorumissa. Icelandair on foorumin sponsori, ja foorumin tarkoituksena on edistää tasa-arvoa kaikkialla maailmassa.

Icelandairin tasa-arvoaloitteet

Icelandair on tehnyt huomattavia parannuksia tasa-arvon eteen viime vuosina esimerkiksi lisäämällä naisten määrää johtotehtävissä. Icelandairilla on myös huomattavan paljon naispuolisia pilotteja verrattuna muihin lentoyhtiöihin. 

Vuonna 2008 yrityksen hallituksessa ja johtoportaassa oli vain miehiä. Nykyään hallituksesta 40 % on naisia ja johtoportaasta 33 %. Muilla hallinnon osa-alueilla suhde on noin 50-50. 

Kymmenen vuotta sitten Icelandairin matkustamohenkilökunnasta oli miehiä 5,3 % ja piloteista naisia 6,5 %. Nykyään matkustamohenkilökunnassa miehiä on 9 % ja piloteissa naisia 12 %. Lentokoneiden huoltorooleissa sukupuolten välinen suhde ei kuitenkaan ole muuttunut: yli 99 % näistä työpaikoista on miesten hallussa.

Icelandair on viime vuosien aikana tehnyt järjestelmällisesti töitä edistääkseen tasa-arvoa. Yrityksellä on aktiivinen tasa-arvo-ohjelma ja se sai aiemmin tänä vuonna sertifikaatin tasa-arvoisesta palkkauksesta. Icelandair osallistuu myös aloitteeseen, jossa Islanti pyrkii täyttämään 40 % johtoasemista naisilla islantilaisissa yrityksissä vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi Icelandair on päättänyt pohjata vastuullisuusstrategiansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Neljä näistä tavoitteista on valittu pääasiallisiksi tavoitteiksi. Tasa-arvo on niistä yksi.

Icelandairin tasa-arvotavoitteet vuoteen 2025 mennessä

Icelandair on määrittänyt seuraavat tasa-arvotavoitteet toteutettaviksi vuoteen 2025 mennessä:

  • Varmistaa tasa-arvon toteutuminen johtotehtävissä – vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta johtoasemissa
  • Lisätä 25 % enemmän naispuolisia pilotteja
  • Lisätä 25 % enemmän miespuolisia matkustamohenkilökunnan jäseniä
  • Lisätä naispuolisten lentokoneiden huoltoteknikoiden määrää esittelemällä työtä ja sen vaatimaa koulutusta tytöille.

Toimitusjohtaja Bogi Nils Bogason:

”Icelandair on viime vuosina ottanut merkittäviä edistysaskelia tasa-arvon suhteen. Pyrimme jatkossakin saavuttamaan kunnianhimoisa tavoitteita tällä osa-alueella. Koska lentoyhtiömme on nimetty kotimaamme mukaan, meidän on toteutettava tasa-arvon kaltaisia, islantilaisille tärkeitä arvoja. Parantamisen varaa on tietenkin edelleen: meidän on esimerkiksi vähennettävä sukupuolistereotypioiden vaikutusta ja keskityttävä Icelandairilla jo työskenteleviin monipuolisiin roolimalleihin. Meidän on varmistettava, että Icelandairin tarjoamat työpaikat ovat kiinnostavia ja kaikkien saatavilla.”