Pingdom Check

Työpaikka

​Icelandairilla haluamme korostaa yrityksemme yleistä tarkoitusta: kuulumme kaikki samaan tiimiin. Jokaisella yrityksen osastolla on tärkeä rooli laadukkaiden palveluiden tarjoamisessa asiakkaillemme.

Henkilöstömme

​Icelandair pyrkii varmistamaan, että kaikki työntekijät kokevat olevansa osa yhtä tiimiä. Tämä kiteytyy yrityksen ydinarvoissa, jotka ovat yksinkertaisuus, vastuullisuus ja intohimo. Ne luovat perustan Icelandairin vahvalle yrityskulttuurille.
Lisätietoja

​Icelandair Groupin palkkatasa-arvokäytäntö

​Icelandair Group on sitoutunut siihen, että samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta.
Lisätietoa

Icelandair Groupin johtoryhmä

Kansainvälinen lentotoiminta on jaettu viiteen osastoon: talouteen, liiketoiminnan kehittämiseen ja strategiaan, henkilöstöresursseihin, operointiin sekä myyntiin ja markkinointiin.
Lisätietoa