Conditions for Saga Club Membership | Icelandair
Pingdom Check

Saga Club -jäsenyyden ehdot

Jäseneksi voivat liittyä vähintään 12-vuotiaat henkilöt. Yhtiöt, organisaatiot ja/tai muut entiteetit eivät voi liittyä jäseniksi. Jäsenyyttä hakiessaan hakija antaa Icelandairille luvan käyttää tallennettuja tietoja markkinointi- ja PR-tarkoituksiin. 

Hakijoiden on annettava koko nimensä osallistuakseen Saga Club -ohjelmaan. Koko nimi tarkoittaa etunimeä, toista nimeä tai sen alkukirjainta (jos sellainen on) ja sukunimeä. Koko nimen täytyy olla sama kuin jäsenen passissa tai muissa voimassa olevissa matkustusasiakirjoissa oleva nimi (esim. viisumi, maassa vakinaisesti asuvan ulkomaalaisen kortti, jne.). 

Hakemus hyväksytään vain, jos se on täytetty kokonaan. Hakijan/jäsenen on allekirjoitettava kaikki hakemukset ja osoitteen muutosilmoitukset. Alle 18-vuotiailla henkilöillä täytyy olla vanhemman tai laillisen holhoojan lupa ryhtyä Saga Club -jäseneksi ja nauttiakseen kaikista Saga Club -jäsenyyden tarjoamista eduista. Alle 18-vuotiaat henkilöt vahvistavat liittyessään, että heillä on vanhemman tai laillisen holhoojan lupa ryhtyä Saga Club -jäseneksi.

Jäsenillä saa olla vain yksi tili, jolle kertyy pisteitä. Jäsen voi koska tahansa irtisanoutua ohjelmasta lähettämällä kirjallisen ilmoituksen sekä kahtia leikatun jäsenkortin Icelandair Saga Clubille. Kaikki kertyneet pisteet peruutetaan sen jälkeen.  

Huomaa, että tiettyä sähköpostiosoitetta voi käyttää vain yksi jäsen. 

Pistepalkkiojärjestelmä 

  • Kahdenlaisia pisteitä annetaan: Saga-pisteitä ja korttipisteitä. 
  • Saga-pisteillä voi hankkia matka-, majoitus- tai autonvuokrauspalkintoja. 
  • Korttipisteet määrittävät oikeuden Saga Silver- tai Saga Gold -jäsenyyteen. 
  • Lapsilipun päivittämisestä pisteillä ei saa alennusta. 

Saga-kortit 

Saga Blue -kortti lähetetään jäsenelle sen jälkeen, kun ensimmäinen Icelandairin lentoaktiviteetti on rekisteröity Saga Club -tilille. Saga Club -jäsenet, jotka saavat 40 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, saavat Saga Silver -jäsenyyden. 

Saga Silver -jäsenten on saatava 30 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, jotta jäsenyys uusiutuisi. Saga Silver -jäsenet, jotka saavat 80 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, saavat automaattisesti Saga Gold -jäsenyyden. 

Saga Gold -jäsenten on saatava 70 000 korttipistettä 12 kuukauden aikana, jotta jäsenyys uusiutuisi. 

Nimen vaihtopyyntöjä ei käsitellä puhelimitse. Kopio oikeudellisista asiakirjoista (esim. tuomioistuimen määräys) on toimitettava faksilla/postitse ja ne vaaditaan kaikkiin nimen vaihtopyyntöihin. 

Pisteiden ansaitseminen 

Kaikki Icelandairin, Alaska Airlinesin ja JetBluen aikataulutetut lennot antavat sekä Saga-pisteitä että korttipisteitä. Icelandairilla lentävä jäsen saa pisteitä siitä huolimatta, kuka lipun maksaa. Vain sellaiset liput, joissa ilmoitetaan julkaistu hinta, antavat pisteitä. Päivityksen yhteydessä pisteitä annetaan varatun ja maksetun luokan perusteella, ei päivitetyn luokan perusteella. 

Pisteitä annetaan suoritetuista matkoista. Pisteitä ei anneta ostetuista lipuista, joita ei käytetä. 

Icelandair voi lisätä palvelukumppaneita ohjelmaan. Nykyisessä taulukossa ilmoitettujen kumppanien palvelut antavat Saga-pisteitä, mutta eivät korttipisteitä. 

Lisätietoa pisteiden saamisesta 

Periminen 

Saga-pisteitä ei voi periä eikä niitä voida siirtää jäsenen kuoleman sattuessa. Saga-pisteet voidaan kuitenkin siirtää yhden laillisen perijän tilille, jos tietyt ehdot täyttyvät. Kopio oikeudellisista asiakirjoista on toimitettava faksilla/postitse Icelandairin arvioitavaksi ja ne ovat pakollisia kaikkiin tällaisiin tapahtumiin liittyen.

Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot: 

  • Molempien jäsenien Frequent Flyer -numerot (kuolleen ja vastaanottavan jäsenen) 
  • Asianmukaisen viranomaisen vahvistus, jossa luetellaan kaikki lailliset perijät 
  • Muiden laillisten perijöiden allekirjoittama hyväksyntä 

Pistetilanne 

Jäsenet voivat katsoa pistetilanteensa verkkosivuillamme antamalla käyttäjänimensä ja salasanansa sisäänkirjautumissivulla. 

Jos jotain on kirjattu väärin tai jätetty huomioimatta pistetiedoissasi, voit lähettää meille kopion lentolipustasi tai kopioita palvelukumppanien antamista kuiteista seuraavien 12 kuukauden aikana. On suositeltavaa säilyttää kaikki lentoliput ja maihinnousukortit, jotta korjausta voidaan vaatia. 

Saga-pisteiden lunastaminen 

27. helmikuuta 2018 alkaen pisteet ja maksaminen ovat ainoat lentojen lunastusalustamme. Palkintovaraus on käytettävissä vain jäsenille, jotka käyttävät American Express- tai Arion Banki -kumppanilippua. Soita asiakaspalvelun numeroon +354 5050 100 tällaisen lipun varaamiseksi. 

Saga-pisteillä päivittäminen 

Icelandairin lennoilla Icelandair Saga Club -jäsenillä on mahdollisuus päivittää istumapaikka ja palvelut tietyissä matkustusluokissa Saga-pisteillä. Economy Flex -luokassa matkustavat voivat päivittää Saga Premium -luokkaan. 

Kun jäsenet päivittävät Saga-pisteillä, he päivittävät palvelut ja istumapaikan ja saavat kaikki päivitetyn matkustusluokan palveluedut. Jäsenet saavat Saga-pisteitä kuitenkin maksetun hinnan perusteella. On mahdollista pyytää päivitystä vain osalle lennoista, esimerkiksi vain yhteen suuntaan. 

Lisätietoa Saga-pisteillä päivittämisestä

Saga-pisteiden ostaminen ja jakaminen 

Jäsenet voivat ostaa Saga-pisteitä itselleen tai antaa niitä lahjaksi, ja he voivat jakaa Saga-pisteitä Saga Club -tilien välillä.Jokaiseen tapahtumaan lisätään kauppatapahtumamaksu. 

Pisteiden vanhentuminen 

Saga-pisteet ovat voimassa neljä vuotta, eli kalenterivuoden, jolloin kyseinen lento tehdään ja seuraavat kolme vuotta. Jos jäsen ei ole käyttänyt pisteitä palkintolentoihin tai muihin palveluihin siihen mennessä, kaikki ensimmäisenä vuotena kertyneet pisteet vanhenevat 31. joulukuuta. Toisen vuoden aikana saadut käyttämättömät pisteet vanhenevat seuraavan vuoden lopussa. Kaikki korttipisteet vanhenevat yhden vuoden jälkeen. 

Saga Club -kumppanit 

Kaikki tiedot pisteiden kertymisestä ja lunastamisesta Icelandair Saga Club -kumppaneihin liittyen löytyvät osoitteesta www.sagaclub.com

Muut 

Icelandair pidättää oikeuden lopettaa Frequent Flyer -ohjelmansa tai Icelandair Saga Clubin tai muuttaa niitä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä sisältää oikeuden muuttaa näitä ehtoja, jäsenopasta, pisteohjelmaa, lunastusehtoja ja kortin myöntämisehtoja tai lopettaa ne kokonaan. Jos ohjelma lopetetaan, kaikki kertyneet pisteet peruutetaan. Icelandair pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan jäsenille, jos ohjelma päätetään lopettaa.

Icelandair ei ole vastuussa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sääntöjen muutoksista tai ohjelman lopettamisesta. Kaikki näiden ehtojen muutokset sitovat jäseniä 30 vuorokauden jälkeen muutosilmoituksesta. Jäsenen, joka ei voi hyväksyä muutosta, on palautettava kortti kahteen osaan leikattuna Icelandairille 30 päivän kuluessa muutosilmoituksesta. Jäsenen katsotaan hyväksyneen muutokset, kun hän käyttää korttia tai tilaa tai käyttää tarjottuja palkintoja tai etuja.

Palkintolentoja ei saa missään tapauksessa myydä. Icelandair pidättää oikeuden peruuttaa palkintolennot, jotka on hankittu laittomasti.

Vastahakoisuus noudattaa näitä ja muita Icelandair Saga Clubin ehtoja voi johtaa jäsenen kortin takavarikointiin ja pisteiden peruuttamiseen.

Kaikki lento- ja palvelupalkinnot tarjotaan muutosten ja saatavuuden mukaan. Joissakin tapauksissa Icelandair on tehnyt järjestelyitä muiden osapuolien kanssa tiettyjen palveluiden tarjoamiseksi jäsenille, kuten lentoyhtiön kumppanit, autonvuokraus ja hotellit. Icelandair voi lisätä tiettyjä kumppaneita ohjelmaan ja/tai peruuttaa nykyisen kumppanuuden. 

Icelandair pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että nämä palvelut ovat jäsenten saatavilla, mutta ei takaa niiden saatavuutta. 

Icelandair ei ole vastuussa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen kumppaneiden palveluiden tarjoamisesta tai tarjoamatta jättämisestä. Icelandair ei ole vastuussa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat jommankumman osapuolen vetäytymisestä ohjelmasta. 

Palkintolentojen käyttöehdot