Pingdom Check

Icelandair Holidays – matkaehdot

1. Vakuutus peruuntumisen varalle

Matkan voi tilata käymällä yrityksen sivuilla osoitteessa www.icelandair.com/fi-fi/.

Kun varaus on tehty, matkustaja voi ilmoittaa, haluaako hän ottaa lisäkorvausta vastaan vakuutuksen matkan peruuntumisen varalle.

Tilaus on sidottu ICELANDAIR HOLIDAYS -matkanjärjestäjään heti, kun matkan koko hinta on maksettu.

Tilausvahvistuksesta/lipusta löytyvät ehdot sekä kuvastossa esitetyt tiedot säätelevät sopimusta siten, ettei asiakas saa viestiä, jos sopimus ei muutu.

Jos tilauksen tekee alle 18-vuotias, vanhemman täytyy antaa sille kirjallinen hyväksyntä.

Varauksen yhteydessä annetut nimi- ja osoitetiedot tulevat ICELANDAIR HOLIDAYS -yrityksen käyttöön mahdollisia yhteydenottoja varten. Henkilö, joka mainitaan asiakkaana, on vastuussa koko tilauksen maksusta.

2. Lentomatkan hinta ym.

Matkan hinta sisältää, jos muuta ei mainita, lentomatkan, matkat lentokentälle ja välityspalkkiot. Kuvastossa on tietoa siitä, mitkä palvelut sisältyvät hintaan.

Yhden hengen huoneesta pitää maksaa lisämaksu.

3. Maksaminen

Matka maksetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä.
Liput saa vain niin sanottuna e-lippuna.

4. Muutokset ja peruutukset ym.

a) Peruutus 
Jos asiakkaalle tulee ennalta-arvaamaton este lähteä ICELANDAIR HOLIDAYS -matkalle ennalta sovittujen ja rajoitettujen ehtojen mukaisesti, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus seuraavasti:

1* Jos peruutus tehdään viimeistään 30 päivää ennen sovittua matkustuspäivää, korvataan koko matkan hinta vähennettynä 10 %:lla. 
2* Jos peruutus tehdään 29–15 päivää ennen matkustuspäivää, korvataan matkan hinta vähennettynä 30 %:lla 
3* Jos peruutus tehdään 14–7 päivää ennen matkustuspäivää, korvataan matkan hinta vähennettynä 50 %:lla. 
4* Matkaa ei korvata, jos peruutus tehdään myöhemmin kuin 7 päivän kuluessa aiotusta matkustuspäivästä. 
Jos matkustaja saapuu liian myöhään tai ei tule ollenkaan, se katsotaan peruutukseksi. 
Jos peruutus koskee yhtä tai useampaa henkilöä ja varaus koskee useampia kuin ketä peruutus koskee, veloitetaan palkkio todellisten vähennysten mukaan, jos matkustajien pienemmästä määrästä koituu kuluja kuten yhden hengen huoneen palkkio.

Pakettimatkoihin ei ole mahdollista tehdä muutoksia lähetetyn varauksen jälkeen. Näillä tarkoitetaan seuraavia: 
• Matkustuspäivä 
• Huonetyypin vaihto 
• Huoneen vieraiden määrän muutos 
• Hotellin vaihto

b) Matkan luovutus 
Asiakas ei voi luovuttaa matkaa toiselle henkilölle, elleivät ICELANDAIR HOLIDAYSin luovutusehdot salli luovutusta

5. Peruutusvakuutuksen ehdot

Matkan varauksen yhteydessä ICELANDAIR HOLIDAYS ilmoittaa peruutusvakuutuksen ottamisen mahdollisuudesta ja sen ehdot. Peruutusvakuutusta voidaan käyttää tapauksissa, joissa asiakas on estynyt matkustamaan oman akuutin sairastumisensa, tai lähiomaisen akuutin sairastumisen takia (peruutusvakuutus).
ICELANDAIR HOLIDAYS antaa peruutusvakuutuksen hintatiedot (peruutuksen kulut). Nämä tiedot löytyvät myös kotisivultamme: www.icelandair.fi.
Peruutusvakuutus voidaan ottaa vain matkan varaamisen yhteydessä.

Peruutusvakuutuksen maksu korvaa sen osan matkan hinnasta, jota ei hyvitystapauksessa voida maksaa muuten, jos asiakas joutuu perumaan matkan jonkun seuraavista syyn takia:
a) kuolema, asiakkaan, hänen puolisonsa tai kumppaninsa, lapsensa tai lapsenlapsensa, vanhempien, appivanhempien, isovanhempien tai sisarusten äkillinen sairastuminen tai onnettomuus, joutuminen sairaalaan, poikkeuksena ehdoissa määritellyt riskit.
b) asiakkaan kotona tai yrityksessä sattuneet merkittävät aineelliset vahingot, jotka pakottavat asiakkaan pysymään kotona.

Yllämainittujen olosuhteiden on oltava sellaisia, ettei matkaa missään tapauksessa voida toteuttaa. Peruutusvakuutusta ei makseta takaisin.

Matkan hinnan korvaamiselle on ehtona, että asiakas ei tiennyt, voinut tietää tai aavistaa niitä olosuhteita, jotka johtivat matkan peruuntumiseen peruutusvakuutuksen ottoajankohtana, tai kärsinyt tuolloin sairaudesta, joka myöhemmin johti matkan peruuttamiseen.

Peruutusvakuutuksesta tehtävä korvausvaatimus pitää tehdä välittömästi ja sen mukaan liitetään sairaalan/poliisin antama todistus asiasta. Lääkärin pitää allekirjoittaa erityinen lääkärinlausunto. Tämä lausuntolomake löytyy ICELANDAIR HOLIDAYSin toimistolta, mutta se voidaan myös ladata ja tulostaa kotisivuiltamme osoitteesta www.icelandair.fi. Korvaushakemus.

6. ICELANDAIR HOLIDAYS on vastuussa

Jos asiakas kokee, ettei ICELANDAIR HOLIDAYS ole toiminut annettujen ehtojen mukaisesti tai että matka ei toteudu, asiakkaalla ei ole oikeutta korvauksiin jos:
a. matkaa muutetaan, koska matkustajien määrä on pienempi kuin annettu minimi ja asiakkaalle on ilmoitettu tästä kirjallisesti annetuissa sopimusehdoissa,
b. sen perusteella että matkustava asiakas tekee muutoksen tai sovittua ei voida noudattaa,
c. kolmas osapuoli tekee muutoksen jolloin sopimusehtoja ei voida noudattaa ja ICELANDAIR HOLIDAYS ei ole voinut ennalta arvata, aavistaa tai muuttaa sitä sopimuksen voimaan tullessa
d. matkaa muutetaan tai ehdot eivät toteudu sellaisten olosuhteiden takia, joita ICELANDAIR HOLIDAYS ei ole voinut ennalta aavistaa, ennustaa tai muuttaa sopimuksen voimaan tullessa.

ICELANDAIR HOLIDAYS korvaa asiakkaalle henkilökohtaisesti sattuneet vahingot, tai tämän tavaravahingot, mikä kattaa lentorahdin, mitä tulee yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin sääntöihin. Viittaamme ICELANDAIRS ”Conditions of Carriage for passengers and baggage”, mikä koskee matkan lentokuljetuksia. Löydät nämä ehdot ICELANDAIRS kotisivulta: www.icelandair.se ja huomautamme erityisesti seuraavasta: Matkatavaroiden korvausvelvollisuus perustuu vain tavanomaisten tavaroiden korvaamiseen, minkä takia suosittelemme, että otat kattavamman matkatavaravakuutuksen.

Henkilövahinkojen korvausvelvollisuus on myös rajoitettu koskemaan tiettyjä ennalta sovittuja vahinkoja. Henkilövahingon korvaus, mukaan lukien kuolema, voi olla rajoitettu noin 10 000 – 20 000 $ välille. Jos asiakkaalla on tarvetta laajemmalle vakuutukselle, pitää ottaa kattavampi vakuutus.

7. Asiakkaan velvollisuudet jne.

Asiakas on velvollinen noudattamaan neuvoja, joita matkanjohtaja antaa. Nämä ohjeet on antanut ICELANDAIR HOLIDAYS ja sen edustajat ja jälleenmyyjät. Asiakkaan pitää noudattaa matkanjärjestäjän järjestyssääntöjä. Sääntöjen karkeat tai toistuvat rikkomukset saattavat johtaa siihen, että matkustaja poistetaan matkalta. Jos näin tapahtuu, asiakkaan pitää järjestää itse asumisensa ja kotimatkansa sekä vastata niiden kustannuksista.

Asiakas on yksin vastuussa kanssamatkustajien, ICELANDAIR HOLIDAYS -yhtiön, sen yhteistyökumppanien, hotellin tms. omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta. Matkustajan pitää huolehtia, että hänellä on voimassaoleva passi, viisumi ja rokotukset. Tietoja, lukuunottamatta ICELANDAIR HOLIDAYSille luovutettuja tietoja, voidaan luovuttaa kohdemaan suurlähetystölle ja sen omalle lääkärille.

Asiakas vastaa kaikista kuluista jotka aiheutuvat yllämainittujen ehtojen rikkomisesta, esimerkiksi kotimatkan kuluista jos passi ei ole voimassa.
Asiakas vastaa myös sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan seurauksista, ja on asiakkaan velvollisuus maksaa kaikki lääkärinhoidon- sairaalan, erillisen kotiinkuljetuksen ym. kulut.

Asiakas on velvollinen olemaan ajan tasalla kotimatkan ajankohdasta, mukaan lukien todelliset muutokset siitä hetkestä lähtien, mikä on annettu matkajärjestelyissä. Nämä tiedot ovat saatavissa matkanjohtajalta tai hotellin ilmoitustaululta.
Jos asiakas ei saavu kotimatkalle ajoissa, hän menettää oikeutensa kotimatkaan ja hänen pitää vastata kotimatkansa kustannuksista itse.

Asiakas vastaa siitä, että matkatavarat ovat lentokuljetuskelpoisia. Kansainvälisten sopimusten mukaan on turvallisuusriskien nojalla kiellettyä viedä koneeseen vaarallisia tavaroita. Lisätietoa mainituista vaarallisista tavaroista voi kysyä ICELANDAIR HOLIDAYS -yhtiöltä.
Raskaana olevalla pitää olla lääkärinlausunto, jos matka lomalle tai kotiin ajoittuu myöhemmälle ajalle kuin 8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Raskaana olevat eivät saa lentää viimeisen neljän raskausviikon aikana.
ICELANDAIR pidättää oikeuden poistaa henkilö lennolta ko. henkilön sairauden, juopumustilan tai muun tekijän takia, joka voidaan katsoa matkalle, tai kanssamatkustajille vahingolliseksi. Ylläoleva viittaa kohtaan ”Conditions of Carriage for passengers and baggage”.

8. Reklamaatiot

Matkan aikana tehtävät reklamaatiot tulee esittää ICELANDAIR HOLIDAYSille tai sen paikalla olevalle edustajalle, kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asiakas on huomannut virheen. Puutteellinen reklamaatio johtaa tavallisesti siihen, että myöhemmät vaatimukset hylätään. Sellaisia virheitä tai puutteita koskevat reklamaatiot, joita ei voida ilmoittaa matkakohteessa, pitää ilmoittaa ICELANDAIRille kirjallisesti kahden viikon sisällä matkan päättymisestä.
Tanskan lainsäädäntö sitoo kaikkia asianosaisia ICELANDAIR HOLIDAYS -yhtiön palveluksessa ja sen asiakkaita. 
Jos asiakas ja ICELANDAIR HOLIDAYS eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi vaatia asian käsittelyä Rejseanknævnet-toimielimessä tai yleisissä oikeusasteissa.